ARHIVA


Oikon u suradnji s mladom fotografkinjom Petrom Gospodnetić donirao izradu
kalendara za 2011.g. udruzi „Noina arka“

"NOINA ARKA" hrvatska udruga zaštitnika životinja je neprofitna, nevladina i nestranačka udruga čija je osnovna djelatnost pomoć napuštenim životinjama, te pomoć i potpora ljudima koji brinu o većem broju životinja.
Oikon – institut za primijenjenu ekologiju i mlada fotografkinja Petra Gospodnetić pridružuju se naporima Udruge sponzoriranjem izrade i tiskanja stolnog kalenara, čija prodaja će pomoći u prikupljanju sredstava za spašavanje ranjenih, zlostavljanih i napuštenih životinja koje posebno u ovoj krizi trebaju našu pomoć i koje su "krive samo zato što su žive".

Naručiti ga možete telefonom na 01/23 29 663 (ostavite poruku na sekretarici), mailom na info@noina-arka.hr ili preko web-shopa udruge.

Ukoliko želite udomiti životnju ili kao član, sponzor ili volonter pomoći u radu udruge, sve informacije nalaze se na internet stranicama: www.noina-arka.hr.


OIKON na međunarodnom kolokviju „2010. godina bioraznolikosti“


U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma Bosne i Hercegovine i suorganizaciji: UNDP-a, IUCN-a, WWF-a, Općine Livno, Turističke zajednice Herceg bosanske županije te Fonda za zaštitu okoliša FBiH u Livnu je od 13. do 15. prosinca 2010. godine održan međunarodni kolokvij „2010. godina bioraznolikosti“.

Cilj kolokvija bio je prikazati zakonodavni okvir zaštite bioraznolikosti u BIH, usporediti ga sa zemljama u okruženju te ocijeniti mogućnosti i potrebe regionalne suradnje pri zaštiti biološke raznolikosti.

Na poziv organizatora djelatnici Oikona su na kolokviju prikazali dva rada:

dr. sc. Oleg Antonić, dr. sc. Vladimir Kušan, dr. sc. Goran Gužvica, mr. sc. Zrinka Mesić i mr. sc. Hrvoje Peternel - „Mogućnosti daljinskih istraživanja u kartiranju staništa i monitoringu biološke raznolikosti
te prof. dr. sc. Ivan Martinić, prof.dr.sc. Nevenko Herceg, Mirna Mazija, mr.sc. Krešimir Šaravanja, Tomislav Lukić, Marinko Dalmatin - „Razvoj modernog parkovnog sustava u BIH – Iskustva projekta zaštite špilje Vjetrenica“.


12-2010 Oikonovo „Global Compact“ izvješće

Oikon je pripremio izvješće o napretku unutar UN-ove "Global Compact" mreže društveno odgovornih poduzeća, čiji je član od 13.12.2007. Izvješće možete preuzeti ovdje.

Global Compact od kompanija zahtijeva da, u okviru svojih sfera utjecaja, usvoje, promiču i primjenjuju osnovne vrijednosti, tj. deset načela podijeljenih u osnovna područja o ljudskim i radnim pravima, okolišu i borbi protiv korupcije.

Više o Global compact-u možete pročitati ovdje

STRUČNI ŽIRI ZA IZBOR HRVATSKOG AUTOMOBILA GODINE ODLUČIO I IZABRAO
Hrvatski automobil 2011. godine

Stručni žiri za izbor Hrvatskog automobila godine je 9. prosinca 2010. odlučio o tituli ‘Hrvatskog automobila 2011. godine’ i nagrade ‘Zlatni kotač’.

Stručni žiri, kojeg čine stručnjaci i znanstvenici iz specijalističkih područja automobilske tehnologije i cestovnog prometa, odlučio je i o ‘Zlatnim plaketama’ za najbolje automobile po kategorijama.

Član stručnog žirija i ove godine je Doc. dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.


Oikon Ltd. - Institute for applied ecology je postao pridruženi član Euronet Consulting-a. Euronet Consulting je EEIG (European Economical Interest Group), tj. pan-Europska grupa etabliranih konzultantskih poduzeća s centralnim uredom u Briselu. Euronet Consulting je osnovan 1990.g. od strane deset Europskih konzultantskih poduzeća sa ciljem da se formalizira i ojača suradnja na dobivanju ugovora sa Europskom komisijom. To uključuje inter alia, management nekoliko okvirnih ugovora dizajniranih da upotpune vlastite resurse EC-a kroz organizaciju krotkoročnih misija u kojima su dizajnirani, pripremljeni, praćeni i ocjenjivani projekti u širokom spektru stručnih područja. Od tada, članovi Euronet-a su organizirali i sudjelovali u preko 2.000 takovih misija u 150 zemalja Azije, Latinske Amerike, Srednjeg istoka, Mediterana, Phare zemalja, CIS a ACP regije 1.


Poslovno inovacijski centar – BICRO, Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska gospodarska komora organiziraju trinaesti sastanak Poslovno – znanstvenog kluba, koji će se održati 1. prosinca 2010. u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu.

Kao pozvani predavač, na Poslovno-znanstvenom klubu sudjeluje i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, dipl.ing. Ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem: Gospodarstvo i znanost – trebaju li i kako bolje surađivati?

Poslovno-znanstveni klub osnovan je radi unaprjeđenja poslovne povezanosti znanstvene zajednice i gospodarstva, a u svrhu poticanja proizvodnje i izvoza novih proizvoda temeljenih na domaćem stvaralaštvu.


Konzorcij NIRAS – ORBICON – OIKON dobio je izvođenje IPA projekta: “Identifikacija i uspostavljanje morske komponente mreže Natura 2000 u RH” EuropeAid/128054/D/SER/HR

Ovaj važan projekt ima za cilj doprinjeti dovršetku Europske mreže zaštićenih područja NATURA 2000 na teritoriju Republike Hrvatske i uključuje pripremu detaljnog programa rada za dovršetak NATURA 2000 u morskim područjima.

U okviru projekta izvršiti će se istražni radovi na dva odabrana potencijalna NATURA 2000 područja; sistematizirati će se suradnja i razmjena podataka između različitih dionika i Državnog zavoda za zaštitu prirode i izgraditi će se kapacitet unutar Zavoda za procjenu statusa zaštite ciljanih osobina morskih NATURA 2000 područja sukladno člancima 11 i 17 Direktive o staništima. Područje u kojem će se odvijati projekt obuhvatiti će svih sedam obalnih županija Hrvatske.

Projekt je službeno započeo 22.11.2010.g. i trajati će 12 mjeseci.
Public Service Review: European Union

Public Service Review je u svojem dvadesetom tiskanom izdanju "European Union" koje izlazi dva puta godišnje predstavio EU Profile Instituta za primijenjenu ekologiju - Oikon. Oikon je prvo poduzeće iz Republike Hrvatske koje je ovaj prestižni časopis, koji nije dostupan u slobodnoj distribuciji i koji se bez naknade dostavlja svim vodećim ljudima u javnim službama, institucijama i poduzećima Europske Unije, odlučio predstaviti javnosti. Ovime su nam ljudi iz PSCA, urednici i istraživači ukazali veliku čast i priznanje na čemu smo im iznimno zahvalni.

Nedavno je iz tiska izašla knjiga Solarni sustavi, autora Doc. dr. sc. Ljubomira Majdandžića. Knjiga je nastala na temelju materijala s kongresa, simpozija i tečajeva širom svijeta na kojima je autor sudjelovao u posljednjih 20 godina. Osim teorijskih osnova, knjiga uključuje i smjernice za projektiranje, ugradnju i primjere izvedenih projekata pretvorbe energije Sunčevog zračenja u električnu, toplinsku i energiju hlađenja te je prihvaćena i kao Sveučilišni udžbenik. Oikon je sponzor ovog izdanja.

U organizaciji Hrvatskog kartografskog društva i Državne geodetske uprave od 25. do 27. studenog 2010. godine održati će se 2. hrvatski NIPP i INSPIRE dan i 6. savjetovanje Kartografija i geoinformacije .

Cilj ove dvije manifestacije je promicanje spoznaje o infrastrukturi prostornih podataka na nacionalnoj i europskoj razini te okupljanje predstavnika institucija, subjekata NIPP-a, s ciljem ubrzanja implementacije infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj i razvoja geoosposobljenoga društva

OIKON je na temelju poziva organizatora postao REGIONALNI SPONZOR.

U petak, 26. 11. 2010. između 12 i 13 sati omogućeno nam je 20 minutno predstavljanje naših aktivnosti u domeni kartografije i geoinformacija. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju našem izlaganju koje će se održati u dvorani Mimoza I, na 2. katu.


Tijekom 2. hrvatskog NIPP i INSPIRE dana i 6. savjetovanja Kartografija i geoinformacije od 25. do 27. studenog u Opatiji će se održati promocija knjige: Analiza Krajolika pomoću GIS-a autora Stefana Langa i Thomasa Blaschkea. Promociju će održati doc. dr. sc. Vlado Cetl 26. studenog u dvorani Mimoza I, na 2. katu u 13:00 sati.

Knjigu je izdao ITD Gaudeamus d.o.o., Požega, a prijevod je s njemačkog originala „Landschaftsanalyse mit GIS“ koji je 2007. godine izdao Eugen Ulmer KG, Stuttgart, Germany.

OIKON je jedan od sponzora ovog hrvatskog izdanja.

U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i njemačke zaklade Hanns Seidel, 16. studenog 2010. će se održati Konferencija “NATO, znanost i gospodarstvo”.

Cilj ove konferencije je prikaz trenutnog stanja povezivanja hrvatskih znanstvenika i gospodarstvenika sa znanstveno-istraživačkom i gospodarskom mrežom NATO-a, te uvezivanje rezultata njihovog rada sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koji su ili će uskoro biti prisutni na NATO tržištu.

Na poziv organizatora, na Konferenciji kao predavač sudjeluje i Doc. dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - instituta za primijenjenu ekologiju.


04. studenoga 2010. godine u Zagrebu je održana druga sjednica inženjera šumarstva. S obzirom da je istekao mandat članovima tijela strukovnoga razreda i tijela Komore, ova sjednica bila je i izborna. Na prijedlog Izbornog povjerenstva na Sjednici je potvrđena kandidatura dr. sc. Vladimira Kušana za člana nadzornog odbora HKIŠDT.  Nakon provedenih izbornih aktivnosti predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima Dalibor Hatić, mag. ing. silv. predstavio je novo-osnovanu udrugu i njene ciljeve okupljenim članovima skupštne.

OSNOVANA HUP-UDRUGA POSLODAVACA U ŠUMARSTVU, LOVSTVU I PRATEĆIM DJELATNOSTIMA

Hrvatska udruge poslodavaca - Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima osnovana je 29. listopada 2010. u Zagrebu. Više na ovu temu pročitajte ovdje.

1. Kongres pilanara jugoistočne Europe
Slaba tehnološka ulaganja i nedostatak sirovine:
mogu li lokalne pilane opstati?


28. listopada 2010., u Slavonskom brodu je održan 1. Kongres pilanara jugoistočne Europe. Na ovom kogresu od iznimnog značaja za drvno-prerađivačku industriju Republike Hrvatske i ostalih zemalja Jugoistoočne Europe sudjelovao je Dalibor Hatić, predsjednik uprave Oikon-a kao jedan od panelista.

Tom prilikom je prvi puta javnosti predstavljena Hrvatska udruge poslodavaca - Udruga poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima koja je tada bila još u osnivanju a obrađivana su i pitanja iz područja certifikacije šuma i drvno-prerađivačke djelatnosti.


U Opatiji je tijekom listopada 2010. održana Prva Međunarodna Multidisciplinarna Konferencija o Moru, Transportu i Logistici.

Konferencija je svojom temom privukla govornike i delegate s područja gospodarstva, državne uprave, pomorstva, transporta, logističkih usluga, znanstvenih ustanova i sveučilišta. U okviru konferencije održan je i okrugli stol i diskusija pod nazivom: Transport uz brigu o očuvanju okoliša koju su vodili:
Gospođa Tanja Devčić, Predsjednica Zbora novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva; Hrvatska radio televizija,
Prof. dr. sc. Dragan Čišić, Pomorski fakultet Rijeka
Gospodin Bernard Ivčić, voditelj Transportnog programa, Zelena Akcija Zagreb
Doc.dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - instituta za primijenjenu ekologiju

International Workshop on Mercury in contaminated sites: Characterization, impacts and remediation

Marine Biology Station, Piran, Slovenia, 10.-14. October 2010

U Marine Biology Station, a Unit of the National Institute of Biology, Piran, Slovenia, tijekom listopada 2010. održan je International Workshop on Mercury in contaminated sites: Characterization, impacts and remediation. Skup su organizirali Joţef Stefan Institute - Slovenia, National Institute for Minamata Disease – Japan i National Institute of Biology, Marine Biology Station Piran - Slovenia.

Na poziv organizatora na skupu je sudjelovao i Doc.dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem: Children Blood Hg in Mercury contaminated Natural gas production site in Croatia.


12. listopada 2010. djelatnik Oikona, g. Alen Berta, mag.ing.silv. položio je stručni ispit za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije čime je stekao uvjete za samostalno obavljanje stručnih poslova u šumarstvu. Ovom prilikom čestitamo kolegi Berti na postignutom uspjehu!

Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju potpisao je 29. rujna 2010. sa Vivo Somnia d.o.o. ugovor o novčanoj pomoći rada edukativnog i popularno-znanstvenog portala "Vjetroelektrane.com", kojega uređuje i održava primatelj sponzorstva/sufinaciranja.6–8 September 2010, Hanasaari, Espoo, Finland
Na kongresu je sudjelovao i Doc.dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem: Lead in blood of children in Croatia – preliminary results


Znanstvenici okupljeni na provedbi projekta EU FP7 REACT (OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju je partner na projektu) okupili su se na 4th Progress Meeting, koji se od 7 do 8 listopada 2010 održao u Wuppertalu, Njemačka. Sastanak je održan na Wuppertal Institute.Konzorcij Projekta REACT pripremio je i objavo Newsletter No.4


Godišnji sastanak europskog integriranog znanstveno-istraživačkog projekta EU FP6 PHIME, u kojemu sudjeluje OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, održan je tijekom rujna 2010 na Sejšelima.

Sastanku su nazočili Prof. dr.sc. Igor Prpić sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Doc.dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - instituta za primijenjenu ekologiju.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju je kao sponzor podržao obilježavanje i proslavu 40-tog Dana planeta Zemlje koja se od 17. do 25. travnja 2010. održava na različitim lokacijama u Zagrebu i okolici u organizaciji Udruge studenata biologije Bius i tvrtke Ecogreen Europe.

Najava: 2. Konferencija o medicinskom turizmuU Opatiji će se od 25-27.04.2010. održati 2. Konferencija o medicinskom turizmu – Put u podizanje konkurentnosti hrvatskog turističkog proizvoda.

OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju je Partner u organizaciji Konferencije, a doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Instituta, je član stručnog odbora.

Suradnja znanstvenika Fakulteta elektrotehnike i računarstva i OIKONU okviru EU FP7 projekta “Developing Croatian Underwater Robotics Research Potential” (CURE), voditelja prof.dr. Zorana Vukića sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva 15. travnja održana je u Zagrebu radionica Inteligentni podvodni sustavi i tehnologije, na kojoj je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem „OIKON u EU – naša iskustva“.

Međunarodna studentska konferencija ISC2010U Zagrebu je od 9-11- travnja, u organizaciji udruge Oikos i studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, održana 2. Međunarodna studentska konferencija pod nazivom 'Time to rethink economics 2010'. Kao pozvani predavač, sudionicima skupa - studentima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Litve, Nizozemske, Indije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Srbije, predavanje "Consulting Services to Governments - Related to Ecological Impact on the Environment" je održao Dalibor Hatić, predsjednik uprave OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.

Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju potpisao je 6. travnja 2010. sa Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti ugovor o novčanoj pomoći rada edukativnog i popularno-znanstvenog portala "Biologija.com.hr" kojega uređuje i održava primatelj sponzorstva/sufinaciranja.


Objavljen je i svim zainteresiranima distribuiran EU FP7 REACT - Supporting Research on Climate-friendly Transport Newsletter No.1.

Evaluacija projekata FP7-PEOPLE-2010-ITNTijekom ožujka 2010. u Briselu je u organizaciji Research Executive Agency (REA EU FP7 Support) održana evaluacija projektnih prijedloga u okviru natječaja FP7-PEOPLE-2010-ITN.

U evaluaciji je sudjelovalo i dvoje znanstvenika iz Hrvatske. Pored prof. dr. Ane Marušić, sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Splitu, u evaluaciji projekata je kao ekspert sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.

SASTANAK REACT PROJEKTA

Treći sastanak EU FP7 Projekta REACT, u kojemu je partner i OIKON, održan je tijekom ožujka 2010. u Nikoziji, Cipar, a domaćin je bila tvrtka GeoImaging Ltd - Cyprus.

Svi partneri Projekta REACT sudjelovali su na sastanku na kojem je ocijenjen napredak na provedbi projekta, a definiran je i detaljan akcijski plan za naredno razdoblje.

Na skupu je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju.

EKOLOŠKA I ZDRAVSTVENA SIGURNOSTFakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci odobrilo je uvođenje novog izbornog predmeta EKOLOŠKA I ZDRAVSTVENA SIGURNOST voditelja doc.dr.sc. Zdravka Špirića na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

HUMANI BIOMONITORINGU Ateni je održana četvrta godišnja konferencija Integriranog projekta PHIME koji se financira i provodi u okviru EU FP 6.

Na skupu je prikazan i dio rezultata istraživanja humanog biomonitoringa koji se proveo u Hrvatskoj.
Ko-autori rada : Sources of exposure, geographical patterns and time trends: Exposure to elements in children and women: Blood cadmium, mercury, and lead in city children from Croatia, Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, China, Ecuador and Morocco, su i Ana Kos, liječnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije (koji je zajedno sa OIKON – Institutom za primijenjena istraživanja proveo dio istraživanja u Podravini) i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Instituta.

EKOLOŠKI BIOMONITORING


Nedavno je u Belgiji održan 23rd Task Force Meeting off the ICP Vegetation

Na skupu je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem – Multi-element atmospheric deposition study in Croatia u kojem je prikazao rezultate istraživanja u Hrvatskoj.

ICP Vegetation je međunarodni program istraživanja onečišćenja zraka u okviru Radne skupine za Effects (WGE), a osnovan 1987 pri Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP).

Program se fokusira na probleme zagađenja zraka: pored ostalog, istražuje se atmosfersko taloženje teških metala.


Mogućnost suradnje hrvatskih gospodarstvenika i znanstvenika u kontekstu NATO-a.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH, u suradnji s zagrebačkim uredom njemačke zaklade Hanns Seidel, organiziralo je Okrugli stol „Civilna dimenzija NATO-a“ čiji je cilj između ostalog bio bolje razumijevanje i korištenje poslovnih prilika kao i jačanje apsorpcijskih sposobnosti i suradnje hrvatskih gospodarstvenika i znanstvenika u kontekstu NATO-a.

Okrugli stol organiziran je u okviru Međuresornog povjerenstva za NATO, čija je zadaća jačanje NATO dimenzije u obavljanju poslova iz nadležnosti različitih državnih tijela, kroz generiranje rasprave i konkretnih projekata o NATO temama. Na poziv organizatora na skupu je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju sa iskustvima Oikona i predavanjem NATO: ZNANOST I GOSPODARSTVO - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI.

Dana 08.02.2010. Oikon d.o.o. je potpisao Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore čime je Oikon dodatno potvrdio svoju odlučnost u vođenju poslovanja na društveno odgovoran način.

OIKON partner u EU FP 7 projektuOIKON - Institut za primijenjenu ekologiju partner je u provedbi EU FP 7 projekta Supporting Research on Climate-friendly Transport - REACT.

Vizija REACT-a je podizanje svijesti o ekološki-prihvatljivom transportu i, paralelno, aktivno doprinošenje oblikovanju konsenzusa između agencija koje financiraju RTD u EU, državama članicama i pridruženim državama. To bi moglo rezultirati jedinstvenim i djelotvornim načinom pristupa izazovima ekološki-prihvatljivog transporta putem potpunijeg iskorištavanja dostupnih resursa.

Projekt REACT će se provoditi u slijedeće dvije godine.


Sporazum o znanstvenoj suradnji sa The Institute of High Energy Physics (IHEP) the Chinese Academy of SciencesNa poziv The Institute of High Energy Physics (IHEP) the Chinese Academy of Sciences, Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju, kao gost predavač održao je predavanje The biomonitoring in the petroleum industry.

Tijekom posjete, u prisustvu veleposlanika Republike Hrvatske u NR Kini prof.dr.sc. Ante Simonića, potpisan je i sporazum o znanstvenoj suradnji između OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju i The Institute of High Energy Physics (IHEP) the Chinese Academy of Sciences.

Izbor u znanstveno - nastavno zvanjeFakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izabralo je Dr.sc. Zdravka Špirića u znanstveno- nastavno zvanje naslovni docent na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Evaluacija projekata EU FP7Nedavno je u Briselu, u organizaciji Research Executive Agency (REA EU FP7 Support) održana evaluacija projektnih prijedloga u okviru natječaja EU FP7-PEOPLE-2009-IAPP.

U evaluaciji je kao ekspert sudjelovao i Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.

OIKON I NATO

Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju, je ko-direktor NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY PROGRAMME - ADVANCED RESEARCH WORKSHOP projekta: Warfare Ecology - Synthesis, Priorities and Policy Implications for Peace and Security koji je nedavno održan na otoku Vieques, Porto Rico, USA. Na skupu je dr. Špirić sudjelovao sa radom: Territory Spoiled by Blasting Mines – our destiny our experience.

Kao rezultat vrlo uspješnog i po mnogo čemu inovativnog NATO projekta, očekuje se pokretanje brojnih aktivnosti međunarodne znanstvene zajednice na području Ekologije ratovanja, a uskoro će biti i objavljena knjiga Warfare Ecology u izdanju Springer Science koju su uredili Dr. Gary Machlis, Dr. Zdravko Spiric i Dr. Thor Hanson.


Indeks DOP-a

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj uz podršku Ureda UNDP-a u Hrvatskoj i AED-a pokrenuli su projekt izrade metodologije za ocjenjivanje dobrovoljnih društveno odgovornih praksi hrvatskih poduzeća koja je dobila ime Indeks DOP-a. Inicijativa je pokrenuta 2006. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji kojim se nastojao prikazati zajednički interes za uzajamnom suradnjom i savjetovanjem svih zainteresiranih dionika s ciljem povećanja razumijevanja važnosti društveno odgovornog poslovanja i razovja metodologije vrednovanja društveno odgovornih praksi među članicama Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Konačno, cilj potpisanog Sporazuma bio je inicirati osmišljavanje nagrade kojom bi se vrednovale odgovorne poslovne prakse tvrtki a koja bi se dodjeljivala jednom godišnje. Više....

Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju je dobitnik nagrade za društveno odgovorno poslovanje u 2009.g. u kategoriji malih tvrtki na što smo iznimno ponosni! Zahvaljujemo povjerenstvu koje je prepoznalo naš trud da unatoč otežanim uvjetima poslovanja u uvjetima globalne krize i dalje budemo društveno odgovorna tvrtka.


Dana 28. listopada 2009. g. djelatnica Oikona, gđa. Zrinka Mesić, mag.oecol.et prot.nat., obranila je magistarski rad pod naslovom: „Sezonska dinamika spektralne refleksije najrasprostranjenijih tipova šuma u Hrvatskoj“ i time stekla akademski stupanj magistar znanosti, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija, znanstvena grana ekologija.

Obrana je održana na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom: doc. dr. sc. Sven Jelaska, izv. prof. dr. sc. Renata Pernar i dr. sc. Oleg Antonić. ČESTITAMO ZRINKI!!!


Studeni 2009 - Oikon stekao Microsoft Golden Certified Business Partner status

Oikon je jedna od rijetkih tvrtki u regiji koja je posvećena razvoju informacijskih i GIS sustava temeljenima na rješenjima otvorenog koda (open source) kao i tehnologijama poznatih proizvođača softverskih rješenja.

U proteklih osam godina uspješno je razvijeno i implementirano čitav niz rješenja iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode.

Status Microsoft partnera stečen je na Data visualisation kompetenciji korištenjem MS Visio i Bing Maps platformi. Oikon je jedini MS partner u regiji s tom priznatom kompetencijom. Osim Data visualisation, Oikon IT/GIS tim je stekao kompetencije za Data Management Solutions i Web Development Solutions.

Oikon - Microsoft Gold Certified Partner

The Gold Certified logo signals that your company has a significant level of industry experience providing services, software, or support for Microsoft-based technologies. It also indicates to customers that your business is reliable, experienced, and endorsed by Microsoft.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju je i ove godine uvršten u popis tvrtki gazela Hrvatske. Ovo nas osobito veseli jer već treći izbor za redom iskazuje višegodišnju uspješnost Oikonove razvojne strategije.

Više o Gazelama 2009. g. možete pročitati ovdje.


NATO Advanced Research Workshop 2009


NATO Advanced Research Workshop 2009 - "Achieving Environmental Security: Ecosystem Services and Human Welfare", The Pell Center for International Relations and Public Policy at Salve Regina University Newport,
Rhode Island USA, July 5th to 10th, 2009.

Na skupu sudjeluje i Dr.sc. Zdravko Špirić, Ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem Delivering Ecosystem Service Benefits: Science and Innovation for Sustainable Development.

Na poziv IEA Clean Coal Centre (IEA Clean Coal Centre is a collaborative project established in 1975 involving member countries of the International Energy Agency (IEA) http://www.iea-coal.org.uk, Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju, kao gost predavač sudjelovao je na MEC6, Ljubljana, Slovenia http://www.iea-coal.org.uk/site/ieacoal/publications/mec6? sa predavanjem Mercury in the Energy Sector in Croatia.

Dana 26. lipnja 2009. g. Željko Koren, mag.ing.aedif., Član uprave Oikona i predstojnik Zavoda za zaštitu okoliša položio je certifikacijski ispit kojim se ocjenjuje kandidatova sposobnost primjenjivanja znanja u upravljanju projektima te tako stekao pravo na prestižni PMP certifikat i korištenje međunarodno priznate titule PMP (Project Management Professional) od strane Instituta za projektni menadžment (PMI - Project Management Institute). Željko je peti certificirani voditelj projekta u Oikonovom timu. Bravo, Željko!

ISU - certificiran Oikonov Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.

2. lipnja 2009. je u Oikonu završen postupak usklađenja s međunarodnim normama ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 za opseg aktivnosti istraživanja, projektiranja i savjetovanja u području zaštite prirode i okoliša, upravljanju obnovljivim izvorima energije, te upravljanju prirodnim resursima.
Certifikacijska prosudba Oikona obavljena je od strane švicarske akreditacijske kuće SGS Société Général de Surveillance SA, Zurich.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i tvrtka EKO-TEAM d.o.o. iz Skopja potpisale su 05.05. 2009. g. Ugovor o poslovnoj suradnji i zajedničkom nastupu na tržištu čime su formalno udružile znanje, iskustvo i sposobnost u pružanju savjetodavnih usluga iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, upravljanja prirodnim resursima, obnovljivih izvora energije, kao i ostalih tema iz područja specijalizacije dviju tvrtki na teritoriju Republike Makedonije. Obje tvrtke vesele se budućoj uspješnoj suradnji.

Dana 18. lipnja 2009. g. dr. sc. Tomi Haramina, mag.phys.et geophys. položio je certifikacijski ispit kojim se ocjenjuje kandidatova sposobnost primjenjivanja znanja u upravljanju projektima te tako stekao pravo na prestižni PMP Certifikat i korištenje međunarodno priznate titule PMP (Project Management Professional) od strane Instituta za projektni menadžment (PMI - Project Management Institute). Bravo Tomi!9. Međunarodni kongres o živi kao globalnom zagađivaču

Teški metali, posebice živa, zbog svojih značajki i velike štetnosti po ljudsko zdravlje i okoliš, predstavljaju posebno područje interesa znanstvenika i javnosti. Zbog svoje izuzetne važnosti, živa je jedan od rijetkih elemenata koji ima „svoj„ kongres koji se ove godine organizira po deveti puta. U kineskom gradu Guiyang, tijekom lipnja održava se 9th International Conference on Mercury as a Global Pollutant http://www.mercury2009.org/

Na konferenciji sudjeluje i dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa dva predavanja i šest radova u poster sekciji. http://www.mercury2009.org/prgram0520.pdf

Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju ishodio je Izjavu o usklađenosti s Načelom 7 Vijeća za nadzor nad šumama (FSC)

Vijeće za nadzor nad šumama (engl. The Forest Stewardship Council – FSC) međunarodno je tijelo koje akreditira druge organizacije za provođenje certifikacije te na taj način jamči vjerodostojnost njihovih nalaza. Cilj je FSC-a promicanje ekološki odgovornoga, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima donošenjem općepriznatih standarda u okviru načela za nadzor nad šumama. Načela i kriteriji FSC-a odnose se na sve šume tropskoga, umjerenog i sjevernog pojasa. FSC je osnovan 1993. uz potporu ekoloških nevladinih udruga kao što su World Wildlife Fund, Friends of the Earth i Greenpeace.

Soil Association Certification Ltd. izdala je 27.04.2009.g „Izjavu o usklađenosti s načelom 7“ (Izjava registirana u FSC sekretarijatu pod šifrom SA-FM P7-001) kojom potvrđuje da su Planovi gospodarenja šumama koje izrađuje tvrtka Oikon d.o.o. procjenjeni u skladu s odredbama načela 7 prema zahtjevima Forest Stewardship Council A.C. te da je primjenjen za Hrvatsku prilagođeni Woodmark standard za gospodarenje šumama (ST-FM-001). Nadalje, ovom Izjavom se navodi da je Oikon d.o.o. ovlašten navesti kako su Planovi za gospodarenje šumama koje izrađuje usklađeni s načelom 7 FSC Generic Standard-a (Općeg standarda Vijeća za nadzor nad šumama). Ovom Izjavom o usklađenosti s FSC standardom još jednom je potvrđena kvaliteta stručnog rada i usluga koje Oikon pruža na području šumarstva.

Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za prijenjenu ekologiju, uključen je u bazu recenzentata Europske znanstvene zaklade (ESF).
Vođeni izvrsnošću kao prvim i najvažnijim kriterijem za sve znanstvene aktivnosti, Europska zaklada za znanost http://www.esf.org/ okuplja pul vrhunskih znanstvenih recenzenata u svim područjima istraživanja s ambicijom da razviju paneuropska mjerila za evaluaciju znanstvenih projekata.

U Lundu, Švedska, Lund University Hospital održana je treća godišnja izvještajna konferencija PHIME projekta http://www.phime.org/ u kojem kao partner iz Hrvatske sudjeluje OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju.

Integrirani znanstvenoistraživački project PHIME : Javnozdravstveni utjecaj dugoročne izloženosti niskoj razini mješavine elemenata na podložne skupine stanovništva - odabran je za financiranje u okviru 6. Okvirnog programa Europske komisije sa 13,8 milijuna € u trajanju od pet godina. (EU 6th Frame Programme – Public health impact of long-term, low-level mixed element exposure in susceptible population strata (PHIME), Food quality and Safety; Topic T5.4.8.1 Assessment of the health impact of metals – Sources, benefits and toxicity, Project Contract no.: FOOD-CT-2006-016253.)

Tijekom konferencije Dr.sc. Zdravko Špirić, voditelj hrvatkog tima istraživača, prikazao je dio rezultata istraživanja provedenih u Hrvatskoj.

Projekt UNDP – COAST krajobraz kandidiran za projekt godine

Projekt COAST - Izrada krajobraznih osnova za odabrane lokacije , koji je poslovna udruga Oikona – Instituta za primijenjenu ekologiju, Agronomskog fakulteta i Ljubljanskog urbanističkog  zavoda izradila tijekom 2008 godine za Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Krajnji korisnici su Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, druga nadležna ministarstva, te četiri županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Projekt je imao za cilj povećanje svijesti o vrijednostima krajobraza, osobito u prostornom planiranju ali i u drugim sektorskim planiranjima. Odabrane lokacije su bile otoci Vis i Biševo, područje poluotoka Pelješca, estuarij rijeke Krke te područje otoka Paga koje pripada Zadarskoj županiji.


Projektni tim je na temelju prikupljenih podloga izradio GIS bazu s prostorno-tematskim podlogama i pripadajućim meta podacima koje opisuju odabrane lokacije. Korištenjem podataka iz GIS baze i ekspertnog znanja tima definirana je tipizacija krajobraza a potom, participativno, na razini struke i javnosti, obavljeno je vrednovanje pojedinih krajobraznih područja. Participativno su se izdvojili i glavni razvojni pritisci koji su bili osnova za izradu karte ranjivosti a potom i karte pogodnosti za jednu razvojnu djelatnost, turističku. GIS baza te tipologija krajobraza zajedno s analizom ranjivosti i drugim analizama je bila korištena kao priprema i osnova za osmišljavanje namjene i održivog korištenja prostora kroz specifične mjere i smjernice, specifične za svaki tip krajobraza a koje trebaju osigurati razvoj djelatnosti s jedne strane i zaštitu krajobraznih vrijednosti s druge. Rezultat projekta je metodologija koja je dovoljno objektivna i fleksibilna da može objediniti interese lokalnog stanovništva i javnosti te potrebe zaštite krajobraza kao temeljnog resursa za odabranu djelatnost.

Dodjela nagrada će se održati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 29. travnja 2009. Više na stranicama COAST projekta (www.undp.coast.hr )i udruge voditelja projekata PMI ogranka, Zagreb (www.pmi-croatia.hr; nagrada@pmi-croatia.hr ).Svjetski dan voda 22. ožujka

Povodom Svjetskog dana voda 22. ožujka, na turističko – putničkom brodu Dunavskog Lloyda – “Hrvat” tijekom plovidbe Savom i Kupom održana je 23.2.2009. tribina “O vodi na vodi

Na tribini je sudjelovao i Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon - Instituta za primijenjenu ekologiju iz Zagreba.


Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Hrvatskoj predstavio je 16. veljače 2009. g. svoje "Izvješće o društvenom razvoju Hrvatske 2008 - Dobra klima za promjene: Klimatske promjene i njihove posljedice na društvo i gospodarstvo u Hrvatskoj" (2008 Human Development Report for Croatia – A Climate for Change: Climate change and its impacts on society and economy in Croatia). Ovo izvješće je pionirski dokument za Hrvatsku i prvi takovog tipa globalno jer koristi rezultate novih analiza objavljene od strane Međunarodnog udruženja za klimatske promjene (International Panel on Climate Change (IPCC)). Ovaj dokument, kao i njegovi sažeci, prezentacije i inačica na hrvatskom jeziku mogu se pogledati na sljedećim WEB adresama:

http://www.undp.hr/show.jsp?newscontainer=104404&page=51874&singlenewsid=103784#news103784
http://undp.interactive1.hr/show.jsp?page=103433&preview=true&versionid=103434&refresh=1234545407727
http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/europethecis/croatia/name,3446,en.html
http://klima.hr/razno/priopcenja/NHDRsazetak_hr.pdf

Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju sudjelovao je bez naknade (in-kind) u raster GIS analizama prostornih podataka za potrebe izrade poglavlja 7. "Ranjivost obalnog područja" koje obuhvaća primjere područja koja bi, prema predviđenim scenarijima, mogla u budućnosti biti poplavljena, kao i analizu ukupno poplavljenog područja duž Jadranske obale i otoka, zajedno s jednostavnom analizom ekonomskih šteta koje bi u tim slučajevima mogle nastupiti.

Jedna naša suradnica pridružila se ovoj temi karikaturom moguće budućnosti na Islandu. :-)Photo Courtesy of the Artist'; '© Vesna Borak''

Potpora “Istraživanje u gospodarstvu i akademiji” Fonda “Jedinstvo uz pomoć znanja”
Nedavno je ponovno otvoren promijenjeni natječaj za potporu 3C u sklopu Programa za mlade znanstvenike i stručnjake. Cilj potpore „Istraživanje u industriji i akademiji “ je povećati mobilnost stručnjaka i mladih znanstvenika između akademije i gospodarstva, te ojačati dugoročnu suradnju između ta dva sektora.Podupire se rad vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka u hrvatskim poduzećima koji sa magisterijem ili doktoratom znanosti dolaze iz znanstveno istraživačkih ustanova ili dijaspore. Također se podupire privremeni rad vrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka u javnim znanstveno istraživačkim ustanovama koji s magisterijem ili doktoratom znanosti dolaze iz hrvatskog gospodarstva, te će se nakon završetka potpore vratiti u gospodarstvo.

Fond želi ovom potporom otvoriti nove mogućnosti za suradnju hrvatske znanosti i gospodarstva, potaknuti tok ljudi i ideja između gospodarstva, akademije i dijaspore, unaprijediti inovativnost istraživanja i razvoja u hrvatskom gospodarstvu i doprinijeti razvoju visokoobrazovanih stručnjaka.
Tijekom prve godine projekta sufinanciraju se troškovi plaće u iznosu od 70% bruto plaće, a tijekom druge godine sufinanciraju se troškovi plaće u iznosu od 50 % bruto plaće. Najveća moguća plaća koju će Fond sufinancirati iznosi 10,000 HRK neto mjesečno.


Detaljnije informacije mogu se pronaći na stranicama Fonda http://www.ukf.hr/default.aspx?id=175 a,svi upiti mogu se uputiti u tajništvo Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ na elektronsku poštu ured@ukf.hr, telefon +385 1 23 52 685 ili adresu UKF, Planinska 1, 10000 Zagreb.

Natječaj je stalno otvoren i evaluacija projekata se vrši svaka tri mjeseca.

Sredstva namijenjena za pojedinačne projekte u sklopu potpore 3C mogu iznositi do 288.000 HRK za dvogodišnje razdoblje, a sredstva previđena za ovaj program u 2009 iznose 1.277.500,00 HRK.

22nd Task Force Meeting ICP Vegetation

Znanstvenici koji se bave istraživanjem onečišćenja zraka u okviru međunarodnih programa suradnje u području praćenja učinaka na vegetaciju Radne skupine za učinke na okoliš Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (UNECE - Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Working Group on Effects, International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops) sastali su se od 02. do 05. veljače 2009. na 22nd Task Force Meeting ICP Vegetation u njemačkom gradu Braunschweigu. *

Na skupu je sudjelovao i dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem – Moss biomonitoring of trace elements in Croatia.

*Braunschweig is the most R&D-intensive area in the whole European Economic Area (Eurostat, 2006). In 2007, Braunschweig was nominated as Germany's "City of Science".
Dovršena karta pokrova/korištenja zemljišta za 2006. godinu.

Dana 31. prosinca  2008. je završen projekt  Implementation of CLC2006 in the West Balkan Countries u okviru kojeg je OIKON d.o.o. obavio kartiranje promjena pokrova zemljišta u razdoblju 2000. – 2006. Kartiranje promjena je obavljeno vizualnom  interpretacijom satelitskih snimaka (Landast ETM iz 2000., te IRS, odnosno SPOT iz 2006. godine). Oikon je kartirao promjene na 50 % teritorija RH (Južni dio) te izradio CORINE land cover bazu 2006. za cijeli teritorij RH. Izrađene baze podataka su prošle tematsku verifikaciju (izvješće) nezavisnog tima stručnjaka određenog od EEA (European Enviromental Agency) pri čemu je dobivena najviša ocjena što prema izjavama članova tima nije čest slučaj. Osim toga, izrađene baze su prošle i tehničku verifikaciju (izvješće) te su prihvaćene i uvrštene u službene podatke EEA čime je Hrvatska postala 17. država koja je izvršila svoje obaveze na izradi CORINE land cover baze podataka za 2006. godinu.

Dana 16. prosinca 2008. g. djelatnik Oikona, g. Denis Stojsavljević, mag.ing.silv. položio je stručni ispit za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije čime je stekao uvjete za samostalno obavljanje stručnih poslova u šumarstvu. Ovom prilikom čestitamo kolegi Stojsavljeviću na postignutom uspjehu!

Dana 10.prosinca 2008. kolegica Medeja Pistotnik, mag.oecol.prot.nat. položila je certifikacijski ispit kojim se ocjenjuje kandidatova sposobnost primjenjivanja znanja u upravljanju projektima te tako stekla pravo na prestižni PMP Certifikat i korištenje međunarodno priznate titule PMP (Project Management Professional) od strane Instituta za projektni menadžment (PMI - Project Management Institute). Medeja je tako postala PRVI biolog-ekolog certificirani voditelj projekata u Republici Hrvatskoj. Bravo Medeja!

Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, od 1. prosinca 2008. godine, Institutu za primijenjenu ekologiju - OIKON d.o.o. dopušta se istraživanje, odnosno praćenje kretanja divljih životinja na prijelazima za divlje životinje na području autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, autoceste Zagreb-Goričan i autoceste Zagreb-Rijeka, pod vodstvom dr.sc. Gorana Gužvice.

Dana 28.11.2008. godine Oikon je proslavio 10 godišnjicu rada pod motom:"10 godina pružanja na znanju utemeljenih usluga". Proslava godišnjice održana je u atriju Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Da nam bude veselo i zabavno vodio je računa glumac Željko Vukmirica sa svojim bendom "Petrica und Militargrenze" a kako nam je bilo pogledajte i sami na ovim slikama...
Iako smo se trudili ne opterećivati naše goste s postignućima Oikona u zadnjih 10 godina ipak smo pripremili kratki pregled povijest Oikona na 10 postera koje možete pogledati ovdje.

Oikon zadovoljio kriterije Zlatne kune za 2008.g.

Priznanje Zlatna kuna (http://www2.hgk.hr/kuna/index.asp) dodjeljuje se za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskom gospodarstvu u cjelini još od osamostaljenja Hrvatske. Kandidatom za dobivanje ove prestižne nagrade postaje se isključivo izvrsnošću u poslovanju koja se vrednuje temeljem izračuna utvrđenih pokazatelja. Uzastopno kandidiranje ili osvajanje nagrade Zlatna kuna pridonosi poboljšanju ukupnog ugleda tvrtke i poticaj je ostalima da ostvare isti uspjeh. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju zadovoljio je kriterije Zlatne kune za 2008.g.

Stručni žiri Hrvatske automobilske udruge http://www.autoportal.hr/200811134103/Top-vijesti/Najbolji-po-klasama-Agila-Fiesta-Megane-Accord-i-Serija-7/menu-id-103.html
kojeg čine stručnjaci i znanstvenici iz specijalističkih područja automobilske tehnologije i cestovnog prometa, odabrao je najbolje automobile po kategorijama i dodijelio titulu "Hrvatski automobil 2009. godine" i nagradu "Zlatni kotač". U radu stručnog žirija sudjelovao je i Dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.


Dovršene karte staništa 4 COAST područja


Dovršene su karte staništa za područja otoka Mljet, Visa, Biševa, Svetca (Svetog Andrije), Brusnika, Jabuke, Vele Palagruže, Male Palagruže, dijela otoka Pagate estuarija Krke. Karte su rađene za potrebe projekta COAST (CROATIA – Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in the Dalmatian Coast through Greening Coastal Development – COAST) koji povodi UNPD Hrvatska. Napravljene su digitalne i tiskane karte u mjerilu 1:25000. Šumska staništa su kartirana sa minimalnom površinom kartiranja 2,25 ha, a nešumska sa 1 ha, Karte su izrađene kombiniranjem nekoliko metoda daljniskih istraživanja s intenzivnim terenskim uzorkovanjem tijekom proljeća 2008.

Oikon uvršten u tvrtke gazele 2008

Poslovne dnevne novine Business.hr kao organizator izbora tvrtki gazela je i 2008. g. uvrstio Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju u popis tvrtki gazela.Osnovni kriteriji za uvrštenje tvrtki u listu Gazela za 2008.g. su bili:
 • tvrtka posluje tri pune kalendarske godine, najmanje od 01.siječnja.2005. godine, i još je aktivna
 • u radnom odnosu imala je najmanje šest osoba u navedene tri godine
 • predana su najmanje tri završna računa, i to za 2005., 2006. i 2007. godinu
 • prihod ostvaren u 2007. najmanje je 30% veći od prihoda 2005.
 • tvrtka u 2007. godini ne smije imati više od 1000 zaposlenika
 • prihod mora biti veći od 6,000.000,00 kn u 2005. godini
 • prihod ne smije biti veći od 500,000.000,00 kn u 2007. godini
 • tvrtka mora biti tržišno orijentirana (ne može biti komunalno poduzeće niti ustanova)
 • financijske institucije su isključene (zbog drukčijih obaveza izvještavanja).
Osim toga, protiv tvrtke i/ili rukovodstva ne smije biti otvorena istraga ili postojati presuda zbog gospodarskih ili drugih teških prijestupa u poslovanju, odnosno osnovana sumnja u legalnost poslovanja.

Izvor podataka za uvrštenje tvrtki na liste gazela 2007. je Fina, na temelju godišnjih financijskih izvješća poslovnih subjekata.

Festival znanosti 2008

I ove je godine održan Festival znanosti http://www.festivalznanosti.hr
U provedbi ove izuzetno vrijedne i važne inicijative sudjelovao je i dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju, sa dva predavanje, u Rijeci http://www.festivalznanosti.hr/2008/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=123 i u Splitu (http://www.fdst.hr/festival_znanosti_2008.htm).Europski program na Otoku znanja

Radionice o europskim integracijama za hrvatske stavotvoritelje, stručnjake i znanstvenike, održavaju se od 30. rujna – 20. listopada 2008. na Otoku znanja http://www.otok-znanja.hr, otok Koločep, Dubrovnik.Radionica Znanost i tehnologija održala se od 05. do 07.10., a gosti predavači su bili prof.dr.sc. Ivan Đikić, vođa tima Instituta za biokemiju Geothe Instituta i prof.dr.sc. Pero Lučin, glavni pregovarač za znanost i obrazovanje.

Na radionici je sudjelovao i dr.sc. Zdravko Špirić, Ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju.

Dana 09.listopada 2008. kolegica mr.sc. Sanja Grgurić, mag.phys.et geophys. položila je certifikacijski ispit kojim se ocjenjuje kandidatova sposobnost primjenjivanja znanja u upravljanju projektima te tako stekla pravo na prestižni PMP Certifikat i korištenje međunarodno priznate titule PMP (Project Management Professional) od strane Instituta za projektni menadžment (PMI - Project Management Institute).
Prva međunarodna znanstvena konferencija: ISPITIVANJE I UPRAVLJANJE KATASTROFAMA NA MEDITERANU / First International Conference on Remote Sensing Techniques in Disaster Management and Emergency Response in the Mediterranean Region održana je u Zadru od 22.-24. rujna 2008. http://www.earsel.geosat.hr

U radu skupa sudjelovao je i dr.sc.Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa dva rada.

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP: TEHNOLOGIJE ZAŠTITE ZRAKA, u organizacji Hrvatske akademije tehničkih znanosti (http://www.hatz.hr) održan je od 21. – 24. rujna 2008. u Hotelu "Terme Tuhelj" - Tuheljske toplice.

U radu skupa sudjelovao je i ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju dr. sc. Zdravko Špirić, sa predavanjem: Razvoj i primjena tehnologija za smanjenje emisija žive u okoliš.

Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, od 22. rujna 2008. godine, Institutu za primijenjenu ekologiju – OIKON d.o.o dopušta se inventarizacija i monitoring vodozemaca na području Republike Hrvatske, pod vodstvom mr. sc. Hrvoja Peternela, vezano uz izradu studija utjecaja na okoliš.

Oikon uvršten u Knowledge Intensive Services (KIS) 100 Club

Dana 18.09.2008.g. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju uvršten je Knowledge Intensive Services (KIS) 100 Club. 

KIS 100 CLUB ima cilj okupiti najinteresantnije i najuspješnije kompanije u Europi koje imaju veliki potencijal rasta u području "na znanju utemeljenih usluga".

Klub, u koji se pristupa samo putem poziva, pruža članovima priliku za razvoj kontakata sa sebi sličnima kao i za razvoj novih suradnji s kompanijama iz drugih sektora i tržišta.

KIS 100 CLUB je dio Knowledge Intensive Services - Innovation Platform (KIS-IP http://www.europe-innova.org/kis-ip), nove inicijative osnovane pod okriljem Europe INNOVA, s ciljem ubrzanja prihvaćanja inovacija u uslugama u Europi.

Kriteriji za uvrštenje odabranih tvrtki u Knowledge Intensive Services (KIS) 100 Club su bili:

KIS Club 100 članovi su svi uspostavljene privatne kompanije aktivne u pružanju na znanju utemeljenih usluga koje imaju slijedeće karakteristike:

 • Brzi rast (prihod i broj zaposlenika)
 • Solidan prihod i dobit iz poslovanja
 • Zaštićeni IP
 • Skalabilan poslovni model
 • Jaka tržišna pozicija
  Međunarodno prisustvo  (ili konkretni planovi širenja)
 • Dokazana povijest rasta temeljnog kapitala
 • Dobra svijest o važnosti brand-a
 • Primljene su nagrade/priznanja
 • Inovacije u tehnologiji ili poslovnim procesima i/ili tržištima
 • Respektabilna strateška partnerstva Solidan broj/kvaliteta korisnika
 • Jake veze s Europom (lokacija, osnivači, financiranje, planovi širenja)
 • Već pristupio financiranju ili investicijama
Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon d.o.o. - Instituta za primijenjenu ekologiju, na poziv organizatora, kao jedini predstavnik iz Republike Hrvatske, sudjelovao je na Bled Strategic Forum "Energy and Climate Change: Si.nergy for the Future (http://www.bledstrategicforum.org/index.php?id=4?=en) od 31.08. do 01.09.2008. na Bledu, Slovenija.

Na okruglom stolu “Ecologically Conscious Businesses: The Way of the Future” dr. Špirić je održao predavanje: Knowledge - answer to the sustainable development challenges.


Sudjelovanje na konferenciji EuroSoil 2008

Od 25. do 29. kolovoza 2008. održala se u Beču 3. međunarodna konferencija o tlu – Eurosoil 2008 (Soil – society – environment) u organizaciji nacionalnih udruženja stručnjaka iz područja znanosti o tlu iz Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovačke, Slovenije i Švicarske, a pod pokroviteljstvom Europske asocijacije udruženja stručnjaka iz područja znanosti o tlu – European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS).

Marija Bajica, voditelj odjela podrške poslovanju Oikona sudjelovala je na konferenciji u Sekciji L: Soil information systems – the State of the art s prezentacijom o razvoju HIST-a, Hrvatskog informacijskog sustava za tlo (Development of the Croatian Soil Information System- CROSIS:

CROSIS was designed as a distributed integrated hybrid information system that offers relational database data management functionality combined with spatial analysis, query and visualization features of the enterprise GIS solution available through thick client or web-based interface. One of the key requirements was the integration with the other relevant databases and/or systems. The integration was designed and implemented on three levels: on metadata level through the catalog, on data exchange level through the central CEA’s EIS database and on user interface level through the standard CEA’s EIS web GIS portal. So far, the integration was made between the Landfill Cadastre, the Register of hazardous and potentially hazardous industrial facilities and the potentially polluted and polluted sites database (GEOL).)

Opširnije na: http://www.ecsss.net/web/frontend/view.php?MENUEID=277&TEMPID=&USERNAME= i stranicama naručitelja, Agencije za zaštitu okoliša (AZO) http://www.azo.hr/Default.aspx

Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju predstavio je u Vijećnici grada Siska projekte zaštite zdravlja i okoliša Sisku i Sisačko moslavačkoj županiji. http://www.sisak.hr/?p=1270

Dana 10.07.2008. g. djelatnik Oikona, g. Zoran Grgurić, mag.ing.silv. položio je stručni ispit za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije čime je stekao uvjete za samostalno obavljanje stručnih poslova u šumarstvu. Ovom prilikom čestitamo i kolegi Grguriću na postignutom uspjehu!

Na sjednici dana 05.06.2008. g. Uprava poduzeća Oikon d.o.o. donijela je odluku o usklađenju akademskih i stručnih naziva radnika poduzeća sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, 107/07) i Popisom akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica (NN, 45/08). Radnici poduzeća su upućeni na korištenje novih naziva i to na svim mjestima gdje je uobičajeno da se taj naziv koristi (npr. životopisi, naslovno-potpisni listovi, korespondencija, potpis pod email poruke, posjetnice, itd.)


ConSoil 2008

10. kongres ConSoil 2008 održan je od 03. do 06. lipnja 2008, u Milanu, Italija.
Tijekom kongresa održana je Special session 26 (SpS 26): Results of the NATO/CCMS Initiatives (2003-2007) and Proposed NATO/SPS: Program on Contaminated Land www.promote-etv.org/media.php?mId=6521&PHPSESSID=fc5c147f33fc62b5130149ff99c693ed
Organizers/chairs: Walter Kovalick, Francesca Quercia, Zdravko Spiric

Dana 29. svibnja 2008. g. djelatnica Oikona, gđa. Andrijana Mihulja, dipl. ing. šumarstva položila je stručni ispit za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije čime je stekla uvjete za samostalno obavljanje stručnih poslova u šumarstvu. Ovom prilikom čestitamo kolegici Mihulji na postignutom uspjehu!

Dana 16. svibnja 2008. g. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju primljen je u članstvo ugledne Američke gospodarske komore u Hrvatskoj - AmCham. AmCham je osnovan s namjerom unapređenja poslovnih interesa i gledišta američkih i drugih stranih kompanija kao i hrvatskih poduzeća s ciljem unapređenja poslovnog okruženja u Hrvatskoj i promoviranja visokih standarda poslovne prakse. Radeći to, AmCham pomaže Hrvatskoj privući znanje i tehnologije potrebne za nastupanje na međunarodnim tržištima, kao i investicijski kapital potreban za izgradnju novih industrijskih pogona, zaposlenja građana Hrvatske, obnove turizma i ostalih industrijskih grana. Više o AmCham Croatia možete pročitati ovdje.

Konzorcij poduzeća NIRAS IC Sp. z o.o. (PL), NIRAS A/S (DK), NEPCon (DK), GOPA Consultants (DE) i Oikon d o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju (HR) odabran je 19.04.2008. g. od strane Europske komisije DG-Enlargement za izvoditelja projekta "Technical Assistance for management and protection of potential NATURA 2000 sites in the northern part of Cyprus(EuropeAid/125695/C/SER/CY)." Iako je Oikon do sada radio na većem broju projekata financiranih od strane različitih međunarodnih financijskih tijela i fondova (WB, EBRD, EIB, EU, LIFE, FP6, itd.) još nikada prije nismo bili angažirani izvan granica jugoistočne Europe te je stoga ovaj projekt svojevrsna prekretnica u našem radu na međunarodnim tržištima. Pored toga, ovaj projekt je od iznimne važnosti za zaštitu prirode Cipra i biti će nam veselje sudjelovati u njemu.


Dana 28. ožujka 2008. g. djelatnik Oikona, g. HRVOJE PETERNEL, dipl. ing. biologije, obranio je magistarski rad pod naslovom: „TESTIRANJE TOČNOSTI KLASIFIKACIJE SATELITSKIH SNIMAKA PRILIKOM KARTIRANJA VEGETACIJSKIH TIPOVA U OVISNOSTI O ODABRANOJ PROSTORNOJ RAZLUČIVOSTI“  i time stekao akademski stupanj magistar znanosti, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija, znanstvena grana ekologija.

Obrana je održana na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom: doc. dr. sc. Sven Jelaska, izv. prof. dr. sc. Renata Pernar i dr. sc. Oleg Antonić.     ČESTITAMO!!!


Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, od 28. veljače 2008. godine, Institutu za primijenjenu ekologiju – OIKON d.o.o dopušta se inventarizacija i monitoring šišmiša na području Republike Hrvatske, pod vodstvom Mirne Mazija, dipl. ing. biologije, vezano uz izradu studija utjecaja na okoliš.

Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode, od dana 13. ožujka 2008. godine, dopušta se Oikonu d.o.o. - Institutu za primijenjenu ekologiju, hvatanje, obilježavanje i praćenje vukova (Canis lupus) i risova (Lynx lynx) radio - odašiljačima na području Like i Dalmacije, a u okviru projekta "Utvrđivanje i prijedlog mjera za smanjenje negativnih antropogenih utjecaja na populaciju kopnenih zvijeri u Hrvatskoj" koji sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Istraživanje provode doc. dr. Lidija Šver, Mirna Mazija, dipl. ing. biologije i Slavko Butorac pod voditeljstvom dr. sc. Gorana Gužvice iz Oikona d.o.o. - Instituta za primijenjenu ekologiju.

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije izdala je Oikonu 24.siječnja 2008.g. licenciju (odobrenje) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji. Licencija obuhvaća slijedeće radove: izradu šumskogospodarskih planova; izradu lovnogospodarskih planova; pripremu i nadzor radova zaštite šuma od štetnih organizama te požara i elementarnih nepogoda; pripremu i nadzor radova urbanog šumarstva; radove šumarske ekologije i očuvanja bioraznolikosti šuma te vođenje privatnog šumoposjeda. Oikon d.o.o. pokrenuo je zahtjev za licenciranjem pri komori radi usklađenja svoje poslovne aktivnosti u poslovima izrade šumskogospodarskih i lovnogospodarskih planova, ali i aktivnosti u području zaštite prirode i okoliša gdje stručne radove iz tematskih područja šumarstva i lovstva prema Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije mogu obavljati samo ovlašteni inženjeri zaposleni u licenciranim tvrtkama.

Oikon zaprimio zahvalnicu 1. hrvatske ženske alpinističke ekspedicije "Cho Oyu 2007" za finacijsku pomoć u uspješnoj izvedbi ekspedicije. Osobito smo zahvalni ovim mladim djevojkama što su ostvarile svoje želje i planove, što su nam se vratile zdrave i čitave u domovinu i s veseljem im poručujemo:"Nema problema..., i drugi put!"

ChoOyu.jpg


Oikon u suradnji s Mikološkim društvom izradio kalendar za 2008.g.

Ove je godine Oikon d.o.o. u suradnji s Hrvatskim mikološkim društvom izradio kalendar za 2008.g. S obzirom da smo bili u mogućnosti otisnuti samo određeni broj primjeraka odlučili smo postaviti kalendar u digitalnom obliku pripremljen za preuzimanje od svih koje bi zanimalo slijedeće godine koristiti kalendar s vrhunskim fotografijama gljiva koje čine manje poznati dio biodiverziteta Lijepe naše. Kalendar je pripremljen u PDF formatu i pripremljen za tisak u veličini A3 papira. Kalendar možete preuzeti ovdje


Oikon je 13.12.2007. primljen u članstvo UN-ove "Global Compact" inicijative društveno odgovornih poduzeća. Više o Global compact-u možete pročitati ovdje.


HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o. je u prosincu 2007.g. s Oikon-om potpisao paket ugovora kojima je pokrivena studijska elaboracija pojedinih pitanja iz korištenja energetskog potencijala vjetro energije, solarne energije i biomase s posebnim osvrtom na elemente zaštite prirode i okoliša.


12.2007 - HIST – završetak projekta uspostave Hrvatskog informacijskog sustava za tlo

Projektom Uspostava Hrvatskog informacijskog sustava za tlo je izrađena i uvedena nova desktop i webGIS aplikacija za Agenciju za zaštitu okoliša (AZO) koja daje uvid putem web preglednika u podatke upisane kroz korisničko sučelje aplikacije za unos podataka i izvještavanje unutar centralne prostorno-relacione baze ISZO-a. Aplikacija podatke vizualizira u prostoru te omogućuje prikaz više različitih tema koje su uobičajene GIS podloge koje se koriste u Agenciji (administrativne podjele, satelitska snimka i dr.).

Osnovni cilj projekta bila je izrada informatičke infrastrukture Hrvatskog informacijskog sustava za tlo (HIST) sa prostorno-vremenskom georeferenciranom informatičkom bazom podataka o tlima, uvažavajući obveze i prioritetne aktivnosti iz Nacionalne strategije zaštite okoliša i Nacionalnog plana djelovanja za okoliš koristeći postojeću informatičku infrastrukturu Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO).

Oikonov tim je dizajnirao model podataka HIST baze prema strukturi točkastih sadržaja pedoloških profila i uzoraka (pojedinačnih i prosječnih) koji je izradio Zavod za pedologiju, Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Pored HIST sustava, Oikon je, od kraja 2003. u suradnji sa stručnim timom Agencije dizajnirao koncept cjelokupnog informacijskog sustava Agencije, testirao ga na pilot projektu katastra odlagališta otpada te izradio niz aplikacija iz različitih tematskih područja zaštite okoliša (Baza oštećenosti šumskih ekosustava, Katastar rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja, Katalog zaštićenih vrsta). Javna dostupnost podataka osigurana je kroz Internet sučelje Agencije uz osiguranje posebnih kontroliranih razina dostupnosti informacijama i podacima obzirom na skupinu kojoj zainteresirani korisnici pripadaju (www.azo.hr).


KEC GEF/IBRD projekt završetak projekta očuvanja krških ekoloških sustava

10. i 11. prosinca 2007. u dvorani kina „Korzo“ u Gospiću, održana je završna radionica KEC projekta očuvanja krških ekoloških sustava. Projekt je započeo 2002 g, uz financiranje Fonda za globalni okoliš (GEF) putem Svjetske banke darovnicom u iznosu od 5,07 mil USD i Vlade RH proračunskim sredstvima u protuvrijednosti od 3,30 mil USD.

Ugovor za izradu bioloških studija  je dodijeljen  talijanskoj konzultantskoj tvrtki Agriconsulting s.p.a. iz Rima, u čijem timu je sudjelovao i Oikon. "Biološke studije" su komponenta KEC projekta koja obuhvaća inventarizaciju i kartiranje biološke raznolikosti u KEC području, te inventarizaciju i kartiranje spilja i krškog podzemlja. Na temelju postojećih i novo prikupljenih podataka iz znanstvenih istraživanja na KEC području, je izrađena baza podataka, uključujući GIS i monitoring program.

Projekt je bio temeljen na principima Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke raznolikosti (NSAP), čiji je strateški cilj u pogledu zaštite ekoloških sustava krša i podzemlja – očuvati postojeće vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti krškog područja kao prostora od globalne razine vrijednosti, te osigurati usklađeno gospodarenje svim prirodnim dobrima.

Projektom je bilo obuhvaćeno krško područje četiri nacionalna parka Risnjak, Sjeverni Velebit, Plitvička jezera, Paklenica i Park prirode Velebit, te područja Ogulina i doline Kupe.

Oikonov udio obuhvaćao je implementaciju kartografije, GIS-a i aktivnosti projekta vezane uz informacijsku tehnologiju:

 • izrada karata krških staništa (habitata map) za prioritetna područja (M 1:25000)
 • izrada karata pokrovnosti (land cover) za prioritetna područja (M 1:25000)
 • izrada karata vrsta i podvrsta flore i faune na prioritetnim područjima (M 1:25000)
 • integrirane GIS analize fragmentacije, koridora divljači, geomorfološku klasifikaciju i buffer područja koja okružuju zaštićena područja i osjetljive ekosustave
 • procjenu svih postojećih i GIS sustava  u izradi i baza podataka koje su trenutno u upotrebi u MZOPU i drugim relevantnim institucijama koje mogu biti od koristi za uspješnu implementaciju projekta
 • identifikaciju nedostataka u postojećoj CLC bazi
 • definiciju standardnih postupaka za pripremu i prilagođavanje podataka u jedinstvenu GIS bazu u odnosu na kupovanje, konverziju i  editiranje te prikupljanje podataka.
 • izrada smjernica za organizaciju clearing-house
 • izrada GIS/IT sustava (višeslojna/multi-tier arhitektura, korištenje RDMBS s prostornom ekstenzijom, korištenje preko Interneta)
 • osmišljavanje i provedba Programa obuke za GIS-u u skladu s analizom potreba i obostrano dogovorenim planom obuke.

nppaklenica.gif

(Primjer: Prikaz dijela NP Paklenica s inventurnim, infrastrukturnim i administrativnim
podacima preko digitalnog elevacijskog modela izabranog dijela područja parka)

Projekt GIS-a, u nacionalnim parkovima i kulturnim dobrima u njima, je nastavljen projektom vezanim za parkove prirode i nacionalni park Kornati, te sada i sa županijskim javnim ustanovama pri čemu se kod izrade modela uzelo projekte NP Kornati i KEC kao referentne početne točke.EUREKA

Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju od 13. studenog 2007. je član konzorcija projekta E! 3266 EUROENVIRON WEBAIR.

Radi se o razvojno istraživačkom projektu Eureka E! 3266 EUROENVIRON WEBAIR "Web-based Air Quality Assesment and Management", u kojem Oikon, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa sudjeluje kao partner projektnog tima iz Hrvatske, a Projekt koordinira i vodi ESS – Environmental Software and Services GmbH Austrija.

U sklopu projekta WEBAIR razvija se mrežno orijentirani multimedijalni informacijski sustav Air Ware za procjenu kakvoće zraka u urbanim i industrijskim područjima, s ciljem davanja podrške odlučivanju i upravljanju emisijama aeropolutanata i njihovom interakcijom s kakvoćom okoliša.

U slijedeće tri godine Projekt će se provoditi na području grada Siska i Sisačko moslavačke županije. 


ICT forum 2007, Hotel Westin, Zagreb, 30. listopada 2007.

ICT_forum.jpg

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Središnji državni ured za e-Hrvatsku (SDUeH) i Hrvatska gospodarska komora zajednički (HGK) organizirali su drugi  ICT Forum 2007 pod nazivom 'ICT i konkurentno gospodarstvo'. Rad na forumu je bio podijeljen u 2 sekcije: Elektroničko poslovanje u gospodarstvu i Kako ICT-em i znanjem postići veće poslovne učinke?

Marija Bajica, IT voditelj Oikona je, zajedno sa Mr.sc. Sinišom Krajnovićem iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla, Predsjednikom Udruge za projekt menadžment PMI Hrvatska,   sudjelovala na konferenciji u drugoj sekciji s prezentacijom o Upravljanju razvojnim programima i projektima u kojoj su naveli osnovna znanja potrebna za upravljanje projekata, elemente prijenosa znanja između projekata, važnost uloge voditelja projekata u razvojnim projektima, apostrofirali značaj suradnje između istraživanja i razvoja i povezali vještinu upravljanja razvojnim projektima s globalnom konkurentnosti tvrtki u RH.


Opširnije na http://www.tportal.hr/gospodarstvo/poslovnivodic/fset.html

 Program možete pogledati ovdje.


Dnevni list Vjesnik je u svom tematskom izdanju od dana 07. listopada 2007. objavio članak o Oikonovim aktivnostima na biomonitoringu zagađenja zraka. Članak možete pogledati ovdje.


Oikon uvršten u tvrtke gazele 2007

Poslovne tjedne novine Business.hr su organizator izbora gazela kojim već drugu godinu za redom žele javnosti na primjeren način predstaviti hrvatske tvrtke gazele i njihov značaj za hrvatsko gospodarstvo. 

Gazele?...Poznati američki ekonomist David Birch još je potkraj 70-ih godina konstatirao da najviše novih radnih mjesta ne stvaraju velika poduzeća nego manja i srednja koje karakteriziraju brz rast i skokovito povećanje prihoda, te ih je imenovao gazelama. Gazele odlikuju sposobnost brze reakcije i prilagodbe na tržišne promjene, napredna poslovna filozofija, korištenje i brza primjena novih znanja, kao i rast na osnovi inovativnosti.


Kao što izvještava Business hr, naziv tvrtke gazele obilježava perspektivne i najbrže rastuće tvrtke, koje svojim značajem, osobinama i načinom poslovanja čine budućnost hrvatskog gospodarstva.

Opširnije na: http://business.hr/Default2.aspx?RubricID=f14f8696-f494-464e-a7ee-1c4487bdf511


Sudjelovanje na BPC 2007

23. i 24. listopada 2007. u Hotelu Sheraton u Zagrebu održala se 6. Međunarodna konferencija o poslovnim procesima – Business Process Conference 2007 pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te renomiranog svjetskog Business Process Management Institute-a. Konferenciju su organizirali Ekonomski fakultet Zagreb, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, te tvrtka InfoDom d.o.o. Zagreb.

Marija Bajica, IT voditelj Oikona je sudjelovala na konferenciji u Sekciji 4: Poslovna pravila i inovacije poslovnih procesa prezentacijom o Implementaciji SRMA sustava za PMO i upravljanje znanjem (KMS). 6. međunarodna konferencija o poslovnim procesima ima za temu transformaciju poslovanja kojom se želi uspostaviti tvrtke znanja. U kontekstu usklađenja cilja i svrhe transformacija poslovanja u Oikonu – Institutu za primijenjenu ekologiju i ulaganja u znanje tvrtke su ne ciljevi već sredstva koja pomažu ostvarenju naših strateških ciljeva. Posjedovanje i ulaganje u znanja koje tržište traži je intelektualni kapital koji nam omogućava osiguranje dugoročnog održivog uspjeha tvrtke, povećanje konkurentnosti poboljšanjem kvalitete proizvoda i usluga, smanjenje troškova i stvaranje harmonične i poticajne radne okoline.

Prezentacija je dala kratki osvrt na Oikonov poslovni portfolio, navela razloge za transformaciju poslovanja te očekivanja, dosadašnja iskustva i sljedeće korake u uvođenju SRMA (Service and Resource Management  Architecture) sustava, informatičkog alata tvrtke InfoDom d.o.o. koji smo izabrali za upravljanje procesima, projektima, znanjem te pratećim dokumentima. Opširnije na http://bpc2007.infodom.hr/hr/naslovnica.

Program konferencije možete pogledati ovdje.

Sudjelovanje na sastanku Mediteranske grupe naftne industrije - MOIG 2007

moig_naf.gif

12. - 15. listopada 2007. U organizaciji JANAF-a u Zagrebu  je održan sastanak Mediteranske grupe naftne industrije – MOIG (Mediterranean Oil Industry Group), ogranka IPIECA (International Petrolium Industry Environmental Conservation Association) udruge za zaštitu okoliša međunarodne asocijacije naftne industrije.

Kako je osnovni cilj osnivanja MOIG-a bilo povezivanje naftne industrije u regiji Mediterana radi razmjene znanja i iskustava, i ovaj sastanak je izborom aktivnosti dao podršku čvrstoj regionalnoj suradnji, od prezentiranja organiziranja transporta i zaštite u Jadranu na razini Ministrarsva mora, turizma, prometa i razvitka, lučke uprave Rijeka  te Stožera operativnog centra, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze PGŽ, do prikaza stanja na razini regije i pojedinih zemalja članica.

Marija Bajica, IT voditelj Oikona je sudjelovala na sastanku nakon pokazne vježbe intervencije u slučaju izlijevanja nafte, na terminalu u Omišlju, prezentacijom Statement of Capacity“ – practical review of a possibility of application of IMO/IPIECA's guidelines in Croatia.  U prezentaciji su pokazane aktivnosti, metode i postupci koje je Oikon obavljao na dosadašnjim projektima,  koje bi se mogle primijeniti za kartiranje osjetljivosti, koje je polaznica planiranja preventivnih ili interventnih  planova za slučaj incidenta na moru ili kopnu (sensitivity mapping for oil spill response).


Objavljen članak o OIKON d.o.o. u časopisu Mreža

U izdanju za veljaču 2007. u časopisu Mreža, koji je prvenstveno namijenjen IT profesionalcima, objavljen je članak o poduzeću Oikon pod nazivom "Intelektualni reaktor" u sekciji koja se tematski bavi GIS-om. Kao glavna snaga Oikona navedeni su visokoobrazovani zaposlenici koji dolaze iz različitih struka, te sinergizam rada na komercijanim i znanstvenim projektima. Spomenuta su i Oikonova zastupstva ciljanih računalnih programa pa je tako ENVI dobio zaseban okvir unutar časopisa. Članak možete pogledati ovdje.


Oikon raspisao natječaj za radna mjesta

Oikon je raspisao natječaj za nova radna mjesta. Oglas možete pogledati ovdje.


Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva

Split, 7. - 10. svibnja 2007.

U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u Splitu će se od 7. do 10. svibnja 2007. održati Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva. U radu će sudjelovati i Dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon - Instituta za primijenjenu ekologiju, koji je sudjelovao i na Prvome kongresu održanom od 15. do 19. studenoga 2004. u Zagrebu i Vukovaru, sa radom Trgovačko društvo kao znanstveni institut?


Stvoren novi, 118. kemijski element, dosad najteži u periodnom sustavu

Mješoviti znanstveni tim američkih i ruskih kemičara uspio je u laboratorijskim uvjetima stvoriti novi, 118. kemijski element, dosad najteži u periodnom sustavu. Rad o tome je objavljen u znanstvenom časopisu Physical Review C, a autori su znanstvenici iz Nacionalnog laboratorija Lawrence Livermore u Kaliforniji i  Joint Institute for Nuclear Research u Dubni, Moskva, predvođeni akademikom Yuri Oganessianom. Znanstvenici predlažu da se element nazove moskovij.

Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju potpisao je sporazum o znanstvenoj suradnji sa Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Moscow s kojim surađuje na pripremi i provedbi nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata.

I ovom prigodom čestitamo našim suradnicima!!


Sudjelovanje na 7. Okvirnom programu za istraživanje i razvoj

U sklopu 7. Okvirnog programa za istraživanje i razvoj dr. sc. Zdravko Špirić iz Oikona održao je predavanje pod nazivom Nepoznanice i nepotrebni strahovi za malo i srednje poduzetništvo.


Održana Konferencija "Hrvatska i zapadno - balkanska regija - mogućnosti suradnje s Europskom unijom u FP 7 na području Hrane, poljoprivrede i biotehnologije"

U Zagrebu je 26. rujna 2006. održana Konferencija "Hrvatska i zapadno - balkanska regija - mogućnosti suradnje s Europskom unijom u FP 7 na području Hrane, poljoprivrede i biotehnologije".

Na konferenciji je Dr. Christian Patermann (Director of Biotechnology, Agriculture and Food, EC- DG Research) održao uvodno predavanje: "The European Union R&D 7th Framework Programme in the field of Food, Agriculture and Biotechnology: overview and perspectives for co-operation with Croatia and the Western Balkan"


Novac za zaštitu bioraznolikosti

Ministarstvo kulture odobrilo je financijsku potporu za 2006.godinu udrugama, javnim ustanovama i tvrtkama, koje se zalažu za zaštitu bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Za 24 projekta odvojit će se 458.000 kuna. Projekt «Smanjivanje negativnih antropogenih utjecaja na velike zvijeri u RH», Specijalizirane tvrtke za primijenjenu ekologiju Oikon iz Zagreba, dobio je najveću financijsku potporu u iznosu od 50.000 kuna.

Izvor: www.min-kulture.hr


Nacrt izvješća o stanju prirode

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je Nacrt izvješća o stanju prirode za razdoblje 2000.-2006. 


 4. Međuvladina konferencija "Biološka raznolikost u Europi"

Hrvatska je od 22. do 24. veljače 2006. godine, bila domaćin 4. Međuvladine konferencije "Biološka raznolikost u Europi". Konferencija je održana u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Oikon je svoje aktivnosti prezentirao s dva postera i prezentacijom:

Više informacija o konferenciji možete naći na stranicama:


4th Intergovernmental Biodiversity in Europe Conference

The Conference took place from 22-24 February 2006 at the Plitvice Lakes National Park and was hosted by the Ministry for Culture of the Republic of Croatia. Oikon contributed with two posters and a presentation:

More information can be found on:


Program zaštite okoliša Istarske županije

OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju je izradio Program zaštite okoliša Istarske županije (s Izvješćem o stanju okoliša).


Izvješće o stanju okoliša i program zaštite okoliša Zadarske županije

Na web stranicama Zadarske županije objavljeno je Izvješće o stanju okoliša i program zaštite okoliša Zadarske županije koje je izradio Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju. Sažetak predstavlja izbor osnovnih informacija i poruka iz cjelovitog materijala Izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša Zadarske županije.


Izvučena lubanja kita

Skupina veterinara, studenata i asistenata na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu predvođenih profesorom Hrvojem Gomerčićem okupila se u Bakru kako bi provela akciju izvlačenja lubanje kita, potopljene prije tri godine u bakarskom zaljevu. Akcija izvlačenja lubanje trajala je nekoliko sati. U more je zaronio biolog Donat Petricioli koji je u to vrijeme bio voditelj Odjela za biologiju mora Instituta za primijenjenu ekologiju Oikon, a danas je direktor poduzeća kčeri Oikon-a D.I.I.V. d.o.o. .

Izvor: Jutarnji list, 9.2.2006.


Revizija šumskogospodarske osnove područja

U tijeku su radovi na izradi redovne revizije šumskogospodarske osnove područja za razdoblje od 2006. do 2015. Najveći problem u ovom opsežnom poslu predstavlja prikupljanje podataka o neuređenim, uglavnom privatnim šumama jer sadašnji podaci, prije svega o površini privatnih šuma, iz raznoraznih razloga uvelike odstupaju od stvarnog stanja. Riječ je mahom o usitnjenim površinama raspršenim među poljoprivrednim zemljištem i, stoga, o iznimno skupom poslu. U potrazi za jeftinijim a kvalitetnim rješenjima, izrađen je pilot-projekt u kojem je ispitivana mogućnost korištenja snimke senzora Aster koji se nalazi na Terra satelitu. Pilot-projekt se realizira u suradnji s tvrtkom OIKON d.o.o. za primijenjenu ekologiju, koja je za te namjene donirala dvije obrađene (ortorektificirane) satelitske scene (područje Osijeka i Bjelovara)

Izvor: Hrvatske šume, broj 106, listopad 2005.


Program zaštite okoliša Osječko-baranjske županije

Program zaštite okoliša Osječko-baranjske županije koji je izradila tvrtka OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju predstavlja strateški dokument zaštite okoliša na području Županije. Njegove strateške smjernice, dobivene na osnovi sinteze i intersektorske analize većeg broja detaljnijih studija, osnova su i polazna točka za iniciranje operativnih provedbenih planova za određene mjere i aktivnosti. Pri tome, zdrav i očuvan okoliš je osnovni resurs za sve gospodarske djelatnosti koje su u postojećim strateškim razvojnim zamislima prepoznate kao okosnica budućega županijskog razvoja, tj. za poljoprivredu, šumarstvo i oko njih razvijane prerađivačke industrije, te turizam.


Program zaštite okoliša Zagrebačke županije

OIKON d.o.o. za primijenjenu ekologiju izradio je Program zaštite okoliša Zagrebačke županije. Županijski program zaštite okoliša dio je globalnog procesa koji nastoji odgovoriti na izazove zaštite, odnosno održivog upravljanja okolišem, usredotočen na područje Zagrebačke županije. Ono što ovim nastojanjima, u slučaju Zagrebačke županije, daje i dodatnu važnost, jest činjenica da je zdrav i očuvan okoliš glavna resursna osnova za više gospodarskih djelatnosti (poljoprivreda i turizam) koje su u postojećim strateškim dokumentima prepoznate kao okosnica budućeg županijskog razvoja.


Proizveo Oikon 2006-2007, autorska prava pridržana.