fbpx

Krajobrazni projekt – elaborat za park u Velikoj Ludini

Naziv projekta: Krajobrazni projekt – elaborat za park u Velikoj Ludini

Naručitelj: VALSIL d.o.o.
Trajanje: 04/2019 – 07/2019
Lokacija: Hrvatska


Projekt je obuhvatio izradu krajobraznog uređenja parka u Velikoj Ludini. U projekt krajobraznog uređenja ulazi jugozapadna strana područja obuhvata gdje predvidjela sadnja 6 drveća i žive ograde uz zapadnu granicu obuhvata.

Osnovni cilj krajobraznog uređenja bio je:

  • maksimalno uklopiti zahvat u okolni prirodni krajobraz (ublažavanje neprirodnih oboda planirane tribine)

Iz navedenog cilja krajobraznog uređenja proizašao je oblikovni koncept uređenja i odabrane su biljne vrste za sadnju.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.