fbpx

Akcijski plan za obnovljive izvore energije na moru u Hrvatskoj

Naziv projekta: Izrada Akcijskog plana za obnovljive izvore energije na moru u Hrvatskoj

Klijent: OIE Hrvatska
Trajanje: 10/2022 – 05/2023
Financira: EBRD
Lokacija: Hrvatska


Oikon, u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Solar Blue d.o.o. i Pokretom Otoka, izradio je stručnu studiju Akcijski plan za obnovljive izvore energije na moru u Hrvatskoj. Izradu studije pokrenulo je udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), a financirala je Europska banka za obnovu i razvoj. Ovo je prva studija u Hrvatskoj sa sveobuhvatnim pristupom obrade svih važnih segmenata za obnovljive izvore energije na moru.

S obzirom na potrebu za povećanjem obnovljivih izvora energije na moru na razini EU, a budući da takvi projekti zbog svoje veličine i složenosti imaju znatno dulje vrijeme gradnje u usporedbi s kopnenim projektima, Europska komisija utvrdila je glavne izazove i prijedloge za usvajanje obnovljivih izvora energije na moru. Kako bi se taj potencijal iskoristio i u Hrvatskoj, važno je što prije početi s razvojem zakonodavnog okvira. Studija daje pregled i analizu mogućnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije u moru u Hrvatskoj te predlaže akcijski plan.

Akcijskim planom za obnovljive izvore na moru u Hrvatskoj locirali smo područja Jadranskog mora pogodna za razvoj tehnologija obnovljivih izvora energije na moru – prvenstveno vjetroelektrana, ali i plutajućih fotonaponskih elektrana, sagledavajući pritom brojne aspekte kako bi njihov razvoj bio prihvatljiv za prirodu i okoliš.

Ovaj dokument vrijedan je temelj za buduće planiranje i identifikaciju područja prikladnih za korištenje tehnologija obnovljivih izvora energije u Jadranskom moru, utirući put održivom rastu i zelenijoj budućnosti.

Podsekcije glavnih poglavlja Plana koje je Oikon pripremio su:

Pomorska područja

  • High level analiza pomorskih područja koja se mogu koristiti za različite tehnologije obnovljive energije na moru, uključujući: GIS analizu morskih staništa, zaštićena morska područja, područja unutar ekološke mreže Natura 2000, pomorski promet, podvodne arheološke zone i nalazišta, Utjecaj na kopneni i morski krajobraz, zone s odbačenim streljivom i oružjem, posebne vojne zone s posebnom namjenom, zračni promet na obalnim aerodromima, analizu utjecaja obnovljivih izvora na morske vrste riba, ptica selica, sisavaca i kornjača, identifikaciju dodatnih ključnih sudionika na tržištu razvoja obnovljive energije na moru.

Postupci izdavanja dozvola

  • Identifikacija postupaka vezanih uz okolišnu dokumentaciju i  dozvole specifične za obnovljive izvore energije na moru, osim postupaka za obnovljive tehnologije na kopnu.
  • Uspoređivanje okolišnih postupaka vezanih na obnovljive izvore energije na moru u Europi.
  • Identifikacija glavnih izazova, prepreka i prilika za razvoj obnovljivih izvora energije na moru u Hrvatskoj.

Akcijski plan

  • Prijedlog prioriteta za područja Jadranskog mora koja bi se trebala razvijati.
  • Preporuke za poboljšanje postupaka izdavanja dozvola.

Cijeli Akcijski plan možete pogledati ovdje.

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.