fbpx

Bioraznolikost za Aluflexpack novi d.o.o. pogon Drniš

Naziv projekta: Bioraznolikost za Aluflexpack novi d.o.o. pogon Drniš

Naručitelj: Aluflexpack novi d.o.o.
Trajanje: 11/2020 – 01/2021
Lokacija: Hrvatska


Cilj ovog izvješća bio je ukazati na značajke biološke raznolikosti i procijeniti potencijalni rizik za okoliš te zaštititi ekosustave, staništa i vrste. Podaci uključuju područja Natura 2000 ekološke mreže i zaštićena područja i vrste, kao i recentne podatke o invazivnim vrstama. Načela za provođenje procjene preuzeta su iz ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard V2 – Smjernice – prosinac 2017.
Izvješće je uključivalo procjenu biološke raznolikosti na temelju definiranja područja utjecaja, otkrivanja područja visoke biološke raznolikosti i provođenja procjene rizika. Podaci o zagađivačima zraka i vode redovnih mjerenja također su uzeti u obzir u procjeni rizika.
Poglavlje Strane vrste uključivalo je popis invazivnih stranih vrsta u okolnim staništima, a predložen je plan upravljanja kako bi se spriječilo njihovo uspostavljanje i širenje.
Opisani su potencijalni utjecaji, kao i stupanj rizika za okoliš i prirodu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.