fbpx

Određivanje područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s kalkulacijama za programsko razdoblje 2021.-2027.

Naziv projekta: Određivanje područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s kalkulacijama uz utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41 ,,organska tvar u tlu” i broj 42 ,,erozija tla vodom” za programsko razdoblje 2021.-2027.

Klijent: Ministarstvo poljoprivrede
Trajanje: 05/2018 – 06/2020
Lokacija: Hrvatska


Obzirom na obvezu Upravljačkog tijela te na zahtjevnost projekta određivanja područja, kako bismo bili spremni za potrebe pregovora s EK za novo programsko razdoblje Programa ruralnog razvoja 2021.-2027. (a sukladno Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)), potrebno je pripremiti kvalitetne podloge i ažurne podatke za definiranje područja s ograničenjima te izračunati nove ili potvrditi postojeće iznose potpore.

Opći cilj ovog zadatka je izrada projekta za određivanje područja s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s kalkulacijama te utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41 ,,Organska tvar u tlu“ i broj 42 ,,Erozija tla vodom“ za programsko razdoblje 2021. – 2027. korištenjem novih i detaljnijih podataka.

Kako detaljnih ažurnih podataka, osobito o poljoprivrednom i šumskom zemljištu za područje RH nema, u okviru ovog Projekta bilo je potrebno izraditi ih. Projektne aktivnosti u okviru ovog projekta su bile:

1. Upravljanje projektom

2. Izrada digitalne pedološke karte za potrebe određivanja područja s ograničenjima mjerila 1:50.000 s pripadajućim atributima

3. Izrada digitalne karte poljoprivrednog zemljišta RH mjerila 1:50.000 (udio Oikona – 100 %)

4. Izrada digitalne karte poljoprivrednog zemljišta RH mjerila 1: 25.000 (udio Oikona – 100 %)

5. Izrada digitalne karte poljoprivrednog zemljišta RH mjerila 1: 5.000 (udio Oikona – 100 %)

6. Izrada digitalne karte šumskog zemljišta RH mjerila 1:50.000 (udio Oikona – 100 %)

7. Ažuriranje gorsko-planinskih područja (udio Oikona -100 %)

8. Izrada digitalne karte hidro-melioracijskih sustava odvodnje (udio Oikona – 7,5 %)

9. Izrada digitalne karte zemljišta na kojem su izgrađene terase (udio Oikona – 100 %)

10. Određivanje područja s prirodnim ograničenjima (udio Oikona – 50 %)

11. Izrada digitalne karte gustoće stoke (udio Oikona – 53,5 %)

12. Izrada digitalne karte gustoće stabala u trajnim nasadima (udio Oikona – 85 %)

13. Izračun standardnog ekonomskog rezultata (Standard Output – SO) na razini jedinica lokalne samouprave (JLS; udio Oikona – 5,5 %)

14. Provođenje ,,fine-tuning“ postupka na područjima s prirodnim ograničenjima (udio Oikona – 76,5 %)

15. Određivanje područja sa specifičnim ograničenjem — krš i otoci (udio Oikona – 100 %)

16. Izrada integralne karte područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima (udio Oikona – 100 %)

17. Prijedlog uspostave sustava za praćenje poslovanja poljoprivrednih gospodarstava na području s ograničenjima i izvan

18. Izračun iznosa potpora za područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima u poljoprivredi

19. Utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41 ,,Organska tvar u tlu“ (udio Oikona – 28 %)

20. Utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 42 ,,Erozija tla vodom“ (udio Oikona – 25 %).

Opis aktivnosti koje je izvodio i u kojima je sudjelovao Oikon.

Izrada digitalne karte poljoprivrednog zemljišta RH mjerilima 1:50.000, 1:25.000 i 1:5.000 te šumskog zemljišta mjerila 1:50.000:

a) Izrada i opis metodologije za kartiranje poljoprivrednog zemljišta sa sljedećim atributima: državno poljoprivredno zemljište, privatno poljoprivredno zemljište, korišteno poljoprivredno zemljište, nekorišteno poljoprivredno zemljište, oranica, pašnjak, livada, maslinik, voćnjak, vinograd, plastenik/staklenik

b) Izrada i opis metodologije za izračun površina pojedinih atributa poljoprivrednog zemljišta

c) Utvrđivanje pravila za generalizaciju baze podataka

d) Izrada karte poljoprivrednog zemljišta s pripadajućim atributima na nivou JLS

Ažuriranje gorsko-planinskih područja

a) Opis metodologije za kartiranje gorsko-planinskog područja

b) Izrada karte na nivou LAU2, atributnom bazom podataka:

– karta nadmorske visine terena

– karta nagiba terena

– karta kombinacije nadmorske visine i nagiba terena

– vertikalna raščlanjenost s atributnom bazom za vrstu i stupanj ograničenja uključujući opis metodologije.

Izrada digitalne karte hidro-melioracijskih sustava odvodnje sa sljedećim atributima: starost sustava do 10 godina, do 20 godina, do 30 godina, Vise od 30 godina, sustav u funkciji, sustav nije u funkciji

a) Izrada karte hidro-melioracijskih sustava odvodnje

Izrada digitalne karte zemljišta na kojemu su izgrađene terase

a) Izrada i opis metodologije za kartiranje zemljišta s terasama

b) Izrada karte zemljišta s terasama

Određivanje područja s prirodnim ograničenjima

a) Izrada i opis metodologije za kartiranje prirodnih ograničenja: nagib terena

b) izrada i opis metodologije za izračun površina pojedinih prirodnih ograničenja

c) Izrada karata područja s prirodnim ograničenjima na razini JLS

Izrada digitalne karte gustoće stoke

a) Opis metodologije pripreme podataka

b) Izrada karte gustoće stoke na nivou JLS

Izrada digitalne karte gustoće stabala u trajnim nasadima

a) Izrada i opis metodologije pripreme podataka

b) Izrada karte gustoće stabala na nivou JLS

Provođenje ,,fine-tuning“ postupka na područjima s prirodnim ograničenjima

a) Izrada i opis metodologije za provođenje ,,fine tuning“ postupka

b) Izrada karte područja s prirodnim ograničenjima

Određivanje područja s posebnim ograničenjem — krš i otoci

a) Opis metodologije za kartiranje krša

b) Opis metodologije za izračun površine krša

c) Izrada karte područja s kršem na razini JLS

Izrada integralne karte područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima

a) Opis metodologije za izradu integralne karte

b) Izrada integralne karte na nivou JLS

Postupci korišteni u navedenim aktivnostima:

 • Prikupljanje i priprema satelitskih snimaka (Sentinel 1 i Sentinel 2) te DOF-a za interpretaciju (prostorno ujednačavanje snimaka iz različitih razdoblja)
 • Interpretacija snimaka (objektna segmentacija, interpretacija pomoću umjetne inteligencije korištenjem Random forest algoritama, fotointerpretacija)
 • Naknadnom obradom rezultata interpretacije (raster – vektor konverzija, generalizacija, definiranje topologije, GIS obrada)
 • Povezivanje DKP grafičkih podataka s knjižnim dijelom podataka o posjedništvu te izrada jedinstvene baze podataka o katastru na razini RH
 • Izrada karata različitih mjerila 
 • Izrade aplikacije za automatsko brojanje stabala u trajnim nasadima
 • Uspostava GIS baza podataka o ograničenjima u poljoprivrednoj proizvodnji
 • Priprema ARKOD baza podataka o prostornoj distribuciji različitih kultura za izračun „Standardnog outputa“ u poljoprivredi

Rezultati projekta su:

 • Studija o ograničenjima u poljoprivrednoj proizvodnji u RH
 • digitalna karta poljoprivrednog zemljišta s pripadajućim atributima o kulturama i posjedništvu
 • digitalna karta šumskog zemljišta
 • digitalna karta gorsko planinskog područja
 • digitalna karta područja sa značajnim prirodnim ograničenjem
 • digitalna karta područja s posebnim ograničenjem
 • digitalna integralna karta svih ograničenja
 • karta područja s terasama koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji
 • karta gustoće stabala u maslinicima
 • GIS svih potrebnih tematskih podataka potrebnih za izradu karata s ograničenjima.

Analize su obuhvaćale područje cijele države Republike Hrvatske.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.