fbpx

Plan upravljanja kulturnom baštinom Srednjovjekovnog grada Erduta

Naziv projekta: Plan upravljanja kulturnom baštinom (projekt: „Erdutska kula – izrada projektne dokumentacije za potrebe obnove kulturne baštine na području općine Erdut“)

Klijent: Općina Erdut
Trajanje: 06/2021 – 02/2022
Lokacija: Hrvatska


Projektom je osmišljen i predložen plan upravljanja Srednjovjekovnim gradom Erdutom kao kulturnim dobrom. Izrađeni dokument sadrži detaljnu analizu stanja, ciljeve upravljanja, aktivnosti za provođenje ciljeva i pokazatelje provedbe plana. Plan upravljanja temelji se na načelima inkluzivnog i održivog upravljanja kulturnom baštinom pri čemu su putem okruglog stola prikupljeni stavovi i prijedlozi lokalnih dionika i općinske uprave.

Koraci i rezultati provedbe projekta:

 • Istražena je recentna literatura u području upravljanja kulturnom baštinom i analizirani primjeri najbolje prakse,
 • Analizirana je plansko-strateška dokumentacija na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini za potrebe usklađivanja s planom upravljanja,
 • Kompilirani su povijesni podaci o lokalitetu i kulturnom dobru,
 • Provedena je analiza lokalnih prirodnih i društvenih čimbenika relevantnih za osmišljavanje i provedbu plana upravljanja,
 • Analizirano je trenutno stanje kulturnog dobra na temelju prethodno donesenog konzervatorskog elaborata,
 • Definirane su povijesna/znanstvena, arhitektonska, estetska i društvena funkcija Srednjovjekovnog grada kao kulturnog dobra,
 • Proveden je okrugli stol s zainteresiranim lokalnim dionicima i predstavnicima lokalne vlasti prilikom čega su sakupljeni komentari, mišljenja i kritike,
 • Analizirana je postojeća struktura upravljanja Srednjovjekovnim gradom i na temelju sakupljenih informacija predložena nova,
 • Definirana je vizija razvoja Srednjovjekovnog grada,
 • Definirana su tri tematska područja plana upravljanja i u okviru svakog područja propisani su opći i specifični ciljevi upravljanja za svaki,
 • Izrađen je akcijski plan s konkretnim aktivnostima raspoređenim unutar vremenskog okvira te su definirani pokazatelji njihove uspješne provedbe,
 • Definirane su mjere nadzora provođenja plana upravljanja.

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.