fbpx

E.ON Hrvatska – Izvještaj o održivosti za 2021. i 2022.

Naziv projekta: Izrada ESG dokumenta u skladu sa zahtjevima E.ON grupe i Uredbom o taksonomiji

Klijent: E.ON Hrvatska
Trajanje: 3/2022 – 4/2023
Lokacija: Hrvatska


Izvješće o održivosti E.ON Hrvatska izrađen je uz primjenu ESG okvira i pokazatelja E.ON grupe, Standarda Globalne inicijative za izvještavanje (GRI Standard) i Uredbe o taksonomiji EU-a. S obzirom da je riječ o prvom izvještaju, priprema je uključila uspostavljanje procesa za prikupljanje podataka na sharepointu s detaljnim uputama za prikupljanje podataka, dijagramima toka i funkcionalnim odgovornostima, analizu primjenjivosti pokazatelja E.ON grupe s obzirom na prirodu gospodarskih djelatnosti E.ON Hrvatska i kontekst poslovanja, procjenu materijalnosti utjecaja, kao rizika i prilika koji se tiču klime, te mapiranje relevantnih taksonomski prihvatljivih i usklađenih gospodarskih djelatnosti, sada i u budućnosti. Pripremom je obuhvaćena sveobuhvatna analiza konteksta održivosti i niza relevantnih dokumenata, propisa i smjernica, izrada koncepta izvještaja i njegovo cjelovito uređivanje.

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.