fbpx

Edukacija i interpretacija na području spomenika prirode Kamenolom Fantazija / Cava di Monfiorenzo u sklopu projekta GeoIST3A

Naziv projekta: Usluga Edukacije i interpretacije na području spomenika prirode Kamenolom Fantazija / Cava di Monfiorenzo u sklopu projekta “GeoIST3A – Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude” KK.06.1.2.02.0049.

Klijent: Javna ustanova Natura Histrica
Trajanje: 5/2021 – 12/2021
Lokacija: Istra


Za područje Spomenika prirode Fantazija – Cava di Monfiorenzo napravljen je edukativni i interpretativni program koji uključuje slijedeće:

  1. stručnu izradu edukacijskih programa i plana rada, a koja je uključivala uredski i terenski istraživački rad,
  2. izradu edukacijskih planova za pojedine aktivnosti i tiskanih materijala (radnih listova) za sve ciljne skupine (predškolsku djecu, djeca 1.-4. razreda osnovne škole, djecu 5.-8. razreda osnovne škole, studente iz RH i inozemne studente, NVO za zaštitu prirode i okoliša, lokalno stanovništvo, turističke vodiče i pružatelje usluga u turizmu
  3. izradu priručnika za edukatore na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku
  4. pripremu za tisak, prijevod i tisak edukativnih materijala, tisak priručnika za edukatore na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku (format A4, 2100 tiskanih komada u boji)
  5. provedbu 3 znanstveno-popularnih predavanja i 14 radionica za sljedeće ciljne skupine: edukacijski program za predškolsku djecu, edukacijski program za djecu 1.-4. razreda osnovne škole, edukacijski program za djecu 5.-8. razreda osnovne škole, edukacijski program za studente iz RH i inozemne studente, edukacijski program za NVO za zaštitu prirode i okoliša, edukacijski program za lokalno stanovništvo, edukacijski program za turističke vodiče i pružatelje usluga u turizmu.
Photo: Istra Culture

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.