ForBioEnergy − Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas

Naziv projekta: „ForBioEnergy“ − Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas

Klijent: Zadarska županija
Trajanje: 07/2017 – 04/2019
Financira: EU, Interreg V – B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014 – 2020
Lokacija: Hrvatska


Opći cilj projekta je poticanje proizvodnje bioenergije u zaštićenim područjima, nudeći prekogranična rješenja za prevladavanje prepreka koji ometaju razvoj sektora te nude modele planiranja, kako bi se iskoristio puni potencijal biomase i istovremeno zaštitila bioraznolikost prirodnog područja. Najvažniji očekivani rezultat je povećanje šumske biomase u zaštićenim područjima, kao i povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije.

Nositelj projekta je Regija Sicilija, dok su ostali partneri iz Italije; EnviLand i Općina Petralia Sottana, Španjolske; AMUFOR i Gospodarska komora Valencije, Slovenije; Slovenski šumarski institut, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras i Hrvatske; Zadarska županija i Park prirode Velebit uz pridružene partnere Naturu Jaderu i Savjetodavnu službu za poljoprivredu, ruralni razvoj, ribarstvo i šumarstvo. Pilot područja u RH su Parkovi prirode Velebit, Vransko jezero i Telašćica.

Oikon je zadužen za izradu projektne dokumentacije u sklopu radnog paketa 3 u ime Zadarske županije za područja Parkova prirode Velebit, Vransko jezero i Telašćica:

  • Analiza administrativnih i tehničkih prepreka u proizvodnji biomase
  • Planiranje proizvodnje energije temeljene na biomasi
  • Prijetnje i koristi od povećanja korištenja biomase
  • Gospodarenje šumama s fokusom na biomasu
  • Regulatorni okvir i dobivanje dozvola u pogledu korištenja biomase
  • Planiranje održivog šumsko-drvno-energetskog opskrbnog lanca
  • Zahtjevi kvalitete biomase koji moraju biti zadovoljeni.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.