fbpx

ForBioEnergy − Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas

Naziv projekta: „ForBioEnergy“ − Forest Bioenergy in the Protected Mediterranean Areas

Klijent: Zadarska županija
Trajanje: 07/2017 – 04/2019
Financira: EU, Interreg V – B Mediterranean (MED) Cooperation Programme 2014 – 2020
Lokacija: Hrvatska


Opći cilj projekta je poticanje proizvodnje bioenergije u zaštićenim područjima, nudeći prekogranična rješenja za prevladavanje prepreka koji ometaju razvoj sektora te nude modele planiranja, kako bi se iskoristio puni potencijal biomase i istovremeno zaštitila bioraznolikost prirodnog područja. Najvažniji očekivani rezultat je povećanje šumske biomase u zaštićenim područjima, kao i povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije.

Nositelj projekta je Regija Sicilija, dok su ostali partneri iz Italije; EnviLand i Općina Petralia Sottana, Španjolske; AMUFOR i Gospodarska komora Valencije, Slovenije; Slovenski šumarski institut, Regionalna razvojna agencija Zeleni kras i Hrvatske; Zadarska županija i Park prirode Velebit uz pridružene partnere Naturu Jaderu i Savjetodavnu službu za poljoprivredu, ruralni razvoj, ribarstvo i šumarstvo. Pilot područja u RH su Parkovi prirode Velebit, Vransko jezero i Telašćica.

Oikon je bio zadužen za izradu projektne dokumentacije u sklopu radnog paketa 3 u ime Zadarske županije za područja Parkova prirode Velebit, Vransko jezero i Telašćica.

U okviru projekta, projektni tim Oikon tijekom 2019. godine pored geografske identifikacije i opisa područja biomase u zaštićenim područjima Parka prirode Velebit i Parka prirode Telašćica i Vransko jezero, obavio je i procjenu utjecaja povećanja iskorištavanja biomase u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom pogledu u zaštićenim područjima. U okviru ove aktivnosti opisana su NATURA 2000 područja unutar pilot područja, te su identificirane prijetnje biotskim (životinjskim zajednicama, staništima) i abiotskim (socijalna, ekonomska) komponentama te uslugama ekosustava, povezane sa pridobivanjem i eksploatacijom biomase.

Analizirano je gospodarenje šumama s fokusom na biomasu i ekologiju šumskih tipova na području zaštićenih dijelova prirode te je izrađen Elaborat procjene drvne biomase za područje PP Telašćica i PP Vransko jezero na osnovu snimanja područja Parka prirode Telašćica i Vransko jezero bespilotnom letjelicom u RGB i NIR kanalima te prostorno statističkim modeliranjima (Procjena drvne mase/biomase na području parkova prirode Telašćica i Vransko jezero na osnovu podataka prikupljenih bespilotnom letjelicom). Predloženi su radovi biološke obnove šuma za svaki pojedini šumski tip na temelju njegove ekologije, te njihov utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. Izrađene su i osnovne smjernice za gospodarenje lovnom divljači i ostalim životinjskim vrstama.

Popis aktivnosti:

  • Analiza administrativnih i tehničkih prepreka u proizvodnji biomase
  • Planiranje proizvodnje energije temeljene na biomasi
  • Prijetnje i koristi od povećanja korištenja biomase
  • Gospodarenje šumama s fokusom na biomasu
  • Regulatorni okvir i dobivanje dozvola u pogledu korištenja biomase
  • Planiranje održivog šumsko-drvno-energetskog opskrbnog lanca
  • Zahtjevi kvalitete biomase koji moraju biti zadovoljeni.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.