fbpx

Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba

Naziv projekta: Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba

Klijent: Grad Zagreb
Trajanje: 09/2016 – 06/2019
Lokacija: Zagreb, Hrvatska


Projekt je obuhvatio izradu Strategije Zelene infrastrukture Grada Zagreba. Cilj izrade Strategije je zaustavljanje gubitka zelenih površina i bioraznolikosti, očuvanje i povećanje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima, jačanje funkcija ekosustava, te održivo upravljanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode uključujući područja ekološke mreže Natura 2000.

Izrađena je analiza postojećeg stanja prostora Grada Zagreba s naglaskom na prirodna i kulturna obilježja, te različite prostorne analize u GIS okruženju, uključujući i zelenu infrastrukturu. Na temelju daljinskih istraživanja (analizom satelitskih snimaka) napravljena je analiza toplinskih otoka i napravljena karta područja s većom temperaturom. Identificirana su područja s većom ukupnom površinskom temperaturom te potrebom za uključivanjem više elemenata zelene infrastrukture. Također je napravljena analiza fragmentacije staništa te su identificirani glavni pravci za povezivanje zelene infrastrukture Grada Zagreba.

Osim toga provedena je i analiza dionika koji bi trebali biti uključeni u provedbu strategije te uspostavu i održavanje zelene infrastrukture Grada.  Tijekom izrade Strategije provedeno je sedam radnih sastanaka (radionica) s Radnom skupinom za izradu Zelene infrastrukture Grada Zagreba na kojima je izrađena SWOT analiza, definirana vizija, strateški i specifični ciljevi, koji će se kasnije kroz Akcijski plan dodatno razraditi. Osim toga organizirane su i održane radionice s uključenim dionicima.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.