fbpx

IAS 17: Kartiranje stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka te izrada, dorada i testiranje programa praćenja

Naziv projekta: Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (IAS) (KK.06.5.1.01.0001) „Usluge analize postojećih podataka o stranim vrstama i IAS s razradom metodologije kartiranja, usluge kartiranja stranih vrsta i IAS s izradom, testiranjem i doradom programa praćenja za IAS, te usluge analize putova unošenja i širenja IAS“ – Grupa 17 „Kartiranje stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka te izrada, dorada i testiranje programa praćenja“

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 04/2019 – 02/2021
Lokacija: Hrvatska


Cilj ovog projekta bio je kartiranje stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka te izrada, dorada i testiranje programa praćenja u Republici Hrvatskoj. Projekt je bio podijeljen u četiri radna paketa. Radni paket 0 obuhvaćao je izradu plana rada u kojem je detaljno opisan način rada za radne pakete 1-3.

Unutar radnog paketa 1 odrađeno je kartiranje odabranih stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka na prioritetnim područjima u Republici Hrvatskoj unutar 356 kvadranata površine 10 x 10 km. Popis odabranih stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka zabilježenih u Republici Hrvatskoj sadrži ukupno 82 vrste i 2 roda koja su uključivala sve vrste unutar tih rodova, ali u slučaju da determinacija nije bila moguća, determinirali su se na razini roda.

Neke biljne vrste s popisa odabranih stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka zabilježenih u Republici Hrvatskoj nalaze se i na Unijinom popisu (Provedbena uredba komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. i Provedbena uredba komisije (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017.). Vrste kartirane u sklopu radnog paketa 1 koje se nalaze na Unijinom popisu su: Asclepias syriaca L., Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier, Impatiens glandulifera Royle, Myriophyllum heterophyllum Michx. i Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.

Prije terenskog istraživanja izrađen je tematski materijal (priručnik) koji je služio kao pomoć određivanja biljnog materijala na terenu. Sve biljne vrste kartirane su ako su rasle izvan kulture. Za kartiranje odabranih biljnih vrsta korištena je aplikacija za inventarizaciju invazivnih biljnih vrsta koja je izrađena u sklopu projekta. U sklopu radnog paketa 1, izrađeno je 6 kvartalnih izvješća s podacima prikupljenim u svakom kvartalnom razdoblju te završno izvješće koje je sadržavalo objedinjene podatke svih kvartalnih izvješća. Neke od najčešćih invazivnih stranih biljnih vrsta koje su zabilježene kartiranjem su: Ambrosia artemisiifolia L., Erigeron annuus (L.) Pers., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Sorghum halepense (L.) Pers., Solidago gigantea Aiton, Robinia pseudoacacia L., Amaranthus retroflexus L., Amorpha fruticosa L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle i Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti) D.Löve.

Zadatak radnog paketa 2 bio je izrada programa praćenja (monitoringa) za dvije invazivne strane biljne vrste s Unijinog popisa. Za program praćenja prema unijinom popisu odabrane su biljne vrste Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (pajasen) i Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven. Pajasen je odabran kao široko rasprostranjena invazivna drvenasta biljna vrsta, a Ludwigia peploides odabrana je kao vodena biljna vrsta koja je do tad bila zabilježena samo na jednom lokalitetu na području Republike Hrvatske.

Unutar radnog paketa 3 zadatak je bio testirati i doraditi programe praćenja koji su izrađeni u sklopu radnog paketa 2. Testiranje programa praćenja (terensko istraživanje) provodilo se na ukupno 20 kvadranata 10 x 10 km. Testiranje programa praćenja za vrstu Ludwigia peploides odrađeno je direktnim terenskim kartiranjem koristeći GPS uređaj i pripremljene obrasce na vlažnim i vodenim staništima. Za pajasen testiranje se provodilo direktnim terenskim kartiranjem koristeći GPS uređaj i pripremljene obrasce te korištenjem bespilotne letjelice (dron) na prirodnim i poluprirodnim staništima. Nakon testiranja programa praćenja izrađenih u sklopu radnog paketa 2, programi praćenja su dorađeni prema podacima prikupljenim testiranjem.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.