fbpx

Inventorizacija i valorizacija vegetacije u Parku mladenaca

Naziv projekta: Inventorizacija i valorizacija vegetacije u Parku mladenaca

Klijent: Grad Zagreb
Trajanje: 08/2023 – 10/2023
Lokacija: Zagreb, Hrvatska


Park mladenaca nalazi se u naselju Siget i prvi je park u Novom Zagrebu. Prema ideji krajobraznog arhitekta Smiljana Klaića, mladenci su nakon sklapanja braka u parku sadili stablo kao simbol rasta i razvoja njihove ljubavi.

Olujno nevrijeme s jakim vjetrom i obilnom kišom u srpnju 2023. nanijelo je velike štete u parku, a mnoga stabla su polomljena ili iščupana iz korijena. Projektom inventarizacije i valorizacije vegetacije u Parku mladenaca, što je preduvjet za izradu tehničke dokumentacije za uređenje parka, provedena je inventarizacija i valorizacija postojeće vegetacije te izrada geodetskog snimka postojećeg stanja.

Inventarizacija je uključila determiniranje i opis vrste (naziv, promjer debla, visina, osutost krošnje) te su inventarizirane vrste valorizirane s preporukom da li ih je potrebno samo orezati ili ukloniti zbog opasnosti za korisnike Parka. Geodetskim snimkom svako stablo je georeferencirano.

Inventarizacijom Parka mladenaca unutar granice obuhvata popisano je 691 stablo.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.