fbpx

Istraživanje i monitoring vukova u Parku prirode Biokovo

Naziv projekta: Istraživanje i monitoring vukova u Parku prirode Biokovo

Klijent: JU „Park prirode Biokovo”
Trajanje: 08/2013 – 08/2016
Financira: državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Cilj projekta trogodišnje provedbe monitoringa vuka bio je:

  • utvrđivanje prisustva, brojnosti i stabilnosti čopora vukova na području Parka prirode Biokovo
  • utvrđivanje veličine područja obitavanja čopora (home range)
  • utvrđivanje stupnja izoliranosti Biokova od zaleđa kao posljedice izgradnje autoceste.

Metode koje su se koristile uključuju GPS telemetriju, programirane za praćenje geografskog položaja svaka tri sata na dva označena vuka te prikupljanje podataka jednom mjesečno. Tijekom projekta povremeno je promijenjen položaj 5 foto zamki na cijelom području istraživanja. Uključeno je i korištenje akustičnih metoda za procjenu broja vrsta, a svi podaci su uneseni u GIS baze podataka. Također je rađena i analiza prehrane vukova na temelju prikupljenih izmeta.

Ostali zadaci uključivali su analizu podataka, pisanje izvješća i GIS analizu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.