fbpx

Izrada Krajobrazne osnove Primorsko-goranske županije

Naziv projekta: Izrada Krajobrazne osnove Primorsko-goranske županije

Klijent: Primorsko-goranska županija
Trajanje: 05/2018 – 05/2019
Lokacija: Hrvatska


Projekt je obuhvatio izradu Krajobrazne osnove Primorsko-goranske županije. Cilj izrade osnove je očuvanje obilježja i vrijednosti – karaktera krajolika te poboljšanje stanja u degradiranim krajolicima. Zaključci i smjernice razrađuju se za razinu prostornog plana županije te se daju preporuke za postupanje s krajolicima u ostalim razvojnim i strateškim dokumentima.

  • U studiji su inventarizirane prirodne odnosno biofizičke (reljef, geološke, hidrološke, biološke i ekološke značajke) i antropološke, kulturno-povijesne (kulturna baština, korištenje zemljišta, povijesni razvoj) karakteristike područja obuhvata.
  • Izvršena je tipološka klasifikacija krajobraza: izdvajanje krajobraznih regija, općih krajobraznih tipova/područja s opisom pojedinog tipa te krajobraznih tipova/područja
  • Procijenjena je vrijednost krajobraza (prirodne i kulturno-povijesne vrijednosti te vizualna izloženost) uz procjenu osjetljivosti krajobraza.
  • Izrađene su smjernice za zaštitu, planiranje i upravljanje krajolikom.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.