fbpx

Izrada Krajobrazne studije za područje UPU-a 2.2. Sveti Jakov s okruženjem

Naziv projekta: Izrada Krajobrazne studije za područje UPU-a 2.2. Sveti Jakov s okruženjem

Klijent: Studijski centar za obnovu i razvoj d.o.o.
Trajanje: 06/2017 – 09/2017
Lokacija: Hrvatska


Krajobrazna studija za područje UPU-a 2.2. Sveti Jakov s okruženjem sastoji se od:

  • Definiranja opsega zadatka (ciljevi, metodologija, mjerilo, baza podataka, resursi),
  • Analize prostorno-planske dokumentacije,
  • Opisa i analize prirodnih (reljef (hipsometrija, nagibi, ekspozicije), pedologija, hidrologija, vegetacija) i kulturno-povijesnih (korištenje zemljišta, povijesni razvoji) krajobraznih karakteristika šireg i užeg područja obuhvata, strukturne (analize glavnih struktura, parcelacija, krajobrazni uzorci) i vizualne analize (analiza vizura, vizualnih koridora) šireg i užeg područja obuhvata,
  • Procjene vrijednosti krajobraza (biološke, kulturno-povijesne i vizualne),
  • Strateških smjernica i preporuka za očuvanje krajobraznih vrijednosti, te definiranje posebnih zadataka upravljanja, planiranja i praćenja stanja radi postizanja željenog stanja krajobraza.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.