fbpx

Izvješće o održivosti Zagrebačke pivovare 2022.

Naziv projekta: Savjetodavna podrška za Zagrebačku pivovaru — priprema Izvješća o održivosti za 2022.

Klijent: Zagrebačka pivovara d.o.o.
Trajanje: 3/2023 – 7/2023
Lokacija: Hrvatska


Izvješće o održivosti Zagrebačke pivovare izrađen je temeljem Standarda Globalne inicijative za izvještavanje (GRI) s pogledom na zahtjeve nove Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) i Europski standard za izvještavanje o održivosti (ESRS). Tijekom izrade izvještaja provedena je procjena utjecaja na društvene, okolišne i ekonomske aspekte poslovanja Zagrebačke pivovare, uz uvažavanje rizika i prilika prepoznatih na razini Molson Coors grupacije i detaljnu analizu konteksta održivosti.

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.