fbpx

Boljim podacima o učincima poduzeća na održivost do postizanja Europskog zelenog plana

Poduzeća imaju nezamjenjivu ulogu u postizanju Europskog zelenog plana i Akcijskog plana o održivom financiranju, zbog čega je EU postrožila zahtjeve za pripremu pouzdanih, usporedivih i relevantnih informacija o rizicima i prilikama za poslovanja te utjecajima poduzeća na održivost.

Središnje komponente novih zahtjeva su Uredba o taksonomiji s pripadajućim delegiranim uredbama i dopunskim delegiranim uredbama, Uredba o objavljivanju informacija o održivom financiranju (SFDR) i nova Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD). Njihova zajednička primjena treba smanjiti jaz između potreba korisnika za informacijama i trenutačne prakse izvještavanja poduzeća, koja je prema ocjenama Europske komisije nisu dovoljno pouzdane i usporedive za razumijevanje rizika, prilika i utjecaja na poduzeća i između poduzeća.

Kako Oikon d.o.o – Institut za primijenjenu ekologiju može pomoći?

Već više od 23 godine svojim projektima aktivno i angažirano doprinosimo provedbi šest okolišnih ciljeva definiranih Uredbom o taksonomiji: ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama, održivo korištenje i zaštita voda i morskih resursa, prelazak na kružno gospodarstvo, prevencija i  kontrola zagađenja te zaštita i revitalizacija bioraznolikosti i ekosustava. Naših 50-tak visoko obrazovanih stručnjaka pokriva čak 18 strukovnih područja te koriste interdisciplinarne pristupe kako bi došli do što kvalitetnijih rješenja – korisnih i primjenjivih rješenja u svakodnevnom životu.

Sukladno zahtjevima Uredbe o taksonomiji u suradnji s vama možemo izraditi procjenu o tome doprinosi li vaša gospodarska djelatnost značajno jednom ili više okolišnih ciljeva, nanosi li vaša gospodarska djelatnost štetu nekom drugom okolišnom cilju, obavlja li se u skladu s minimalnim (socijalnim) zaštitnim mjerama i ispunjava li kriterije tehničke provjere. Ova će procjena utvrditi je li vaša gospodarska djelatnost usklađena ili ne taksonomijom EU-a i morate li poduzimati mjere za njeno unapređenje. Naposljetku, možemo vam pomoći u izračunu ključnih pokazatelja usklađenosti gospodarskih djelatnosti: prihoda, CAPEX-a i OPEX-a.

Uz nas taksonomija EU-a postaje jednostavnija i provediva, a vi spremni za nove, opsežnije i strože zahtjeve vezano za pripremu izvještaja o korporativnoj održivosti.

Slobodno na kontaktirajte za konzultacije i ponudu.

Povezani članci:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.