fbpx

Konzultantske usluge ocjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Siska na okoliš

Naziv projekta: Konzultantske usluge ocjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja Plana održive urbane mobilnosti Grada Siska na okoliš

Klijent: Deloitte savjetodavne usluge d.o.o.
Trajanje: 05/2016 – 03/2017
Lokacija: Sisak, Hrvatska


Strateška procjena utjecaja na okoliš uključila je izradu Strateške studije koja sadrži:

  • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva SUMP-a
  • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe SUMP-a
  • okolišne značajke područja, postojeće okolišne probleme koji su važni za SUMP-a
  • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na SUMP
  • vjerojatno značajne utjecaje
  • mjere zaštite okoliša
  • opis predviđenih mjera praćenja

te proceduru strateške procjene utjecaja na okoliš koja uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.