fbpx

Laboratorij provodi istraživanja usmjerena na bioraznolikost i populacijsku genetiku.

Jedan od ciljeva Laboratorija je doprinijeti sastavljanju DNA barkodova poznatih i novootkrivenih biljnih i životinjskih vrsta te podići razinu znanja o prirodnoj baštini Hrvatske, regije i svijeta i doprinijeti njenoj učinkovitoj zaštiti. Nadalje, cilj je istraživati i razvijati testove za okolišnu DNA radi određivanja vrsta koje otkrivaju kvalitetu vode, tla i zraka.

U laboratoriju se koriste komplementarni pristupi na genomskoj, ekološkoj i okolišnoj razini kako bi se potkrijepili novootkriveni nalazi. Primjena istraživanja koja se provodi u laboratoriju u održivom je razvoju, očuvanju biološke raznolikosti, upravljanju vodom i divljim životinjama, poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi.

Cilj Oikonovog instituta za primijenjenu ekologiju da istražuje bioraznolikost i populacijsku genetiku usklađen je sa Strategijom EU-a za očuvanje bioraznolikosti do 2030. koja uključuje i očuvanje genetske raznolikosti (eng. Inclusion of Genetic Diversity in the Post-2020 Global Biodiversity Framework: Scientific and Technical Knowledge). Istraživanjem genetske raznolikosti, doprinijet će se cilju 2 Strategije EU-a: Smanjiti direktne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara aktivnosti i cilju 2.4 iz Akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine: Zaštiti genetsku raznolikost i održivo koristiti genetske izvore.

Voditeljica Laboratorija je dr. sc. Jelena Mlinarec Novosel, mag. ecol.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.