fbpx

Krajobrazne studije za nacionalne parkove Llogara i Dajti u Albaniji

Naziv projekta: Krajobrazne studije za nacionalne parkove Llogara i Dajti u Albaniji

Klijent: UNDP
Trajanje: 09/2019 – 11/2020
Lokacija: Albanija


U krajobraznoj studiji za Nacionalni park Dajti i zaštićeno područje Llogara napravljene su prostorne analize sastavnica krajobraza na temelju kojih su izrađeni opisi sastavnica za oba zaštićena područja (lokacija, reljef, površinski pokrov, vizualne karakteristike s antropogenog i prirodnog aspekta i dr.).

Prostorni i ostali podaci sakupljeni tijekom terenskog obilaska analizirani su i obrađeni zajedno s GIS prostornom analizom. Na temelju dobivenih rezultata navedenih analiza, određene su zone unutar zaštićenih područja (zaštitna, rekreacijska, edukacijska i smještajna zona) i pojedinačne točkaste lokacije u kojima je potrebna intervencija. Za svaku zonu (s obzirom na karakteristike i prostornu predispoziciju) predložena je podzonacija s prijedlozima rješenja (mogućim rješenjima) i smjernicama, (kao i uređenje) za pojedinačne lokacije (3D vizualizacije i strani primjeri dobre prakse). Isto tako, napravljena je računalna 3D analiza potencijalne vizualne izloženosti s ključnih točaka unutar i izvan zaštićenih područja (točke s mora, s postojećih i potencijalnih vidikovaca, iz naselja, najviše točke, najposjećenije točke) kako bi se utvrdila vizualna osjetljivost prostora, koja je temelj za buduće planiranje.

Zaključno, napravljene su općenite smjernice za oba područja, podijeljene po karakteristikama (urbana oprema, prometna infrastruktura i ostalo), a dobivene temeljem prostornih analiza, potrebama i mogućnostima tih područja.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.