fbpx

Monitoring šumskih ekosustava budućeg višenamjenskog kanala Dunav – Sava za 2018. i 2019. godinu

Naziv projekta: Monitoring šumskih ekosustava budućeg višenamjenskog kanala Dunav – Sava za 2018. i 2019. godinu

Klijent: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Razdoblje: 03/2018 – 12/2019
Financira: Državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Projekt je uključivao uspostavu i primjenu nekoliko sustava praćenja:

  1. Mjerenje unutargodišnjeg prirasta hrasta lužnjaka na 5 stabala po lokaciji (ukupno50 stabala) pomoću manualnog pojasnog dendrometra, uz točnost očitanja od 0,1 mm
  2. Mjerenje vlažnosti tla metodom “Frequency Domain Reflectometry” i uređajem za mjerenje vlažnosti tla na ukupno 12 sondi (8 lokacija s po 1 sondom i 2 lokacije s po 2 sonde), uz očitanja vlažnosti tla na najmanje 10 karakterističnih dubina (do maksimalne dubine od 2 metra) i uz vremensku dinamiku uzorkovanja potpuno ujednačenu s onom kod unutargodišnjeg prirasta.
  3. Monitoring zdravstvenog stanja dominantnih vrsta šumskog drveća na cijeloj šumskoj površini (ukupno cca 70000 ha) potencijalno utjecanog područja (obuhvaćajući sve šumske površine duž trase VKDS i u Spačvanskom bazenu) pomoću vremenske serije multispektralnih satelitskih snimki MODIS i Landsat velike vremenske razlučivosti (najmanje 15 snimaka u pravilnim vremenskim razmacima tijekom vegetacijske sezone), uz korištenje standardnih parametara procjene zdravstvenog stanja šuma.
  4. Uspostava monitoringa transpiracije hrasta lužnjaka instalacijom instrumentarije za mjerenje protoka u ksilemu šumskog drveća TDP (Thermal Dissipation Probe) metode na 4 (od ukupno 10) unaprijed definiranih lokacija i to na dvije u zajednici šumi hrasta lužnjaka s grabom (viši tereni, grede), te dvije u zajednici hrasta lužnjaka bez graba (niži tereni, grede). Sve skupa je postavljeno 20 automatskih senzora.
  5. Monitoring transpiracije hrasta lužnjaka na 4 (od ukupno 10) unaprijed definiranih lokacija i to na dvije u zajednici šumi hrasta lužnjaka s grabom (viši tereni, grede), te na dvije u zajednici hrasta lužnjaka bez graba (niži tereni, grede) uz vremensku razlučivost uzorkovanja potpuno ujednačenu s onom kod unutargodišnjeg prirasta i vlažnosti tla.
  6. Izgradnja baze podataka o dubini podzemne vode sa šumskim piezometrom u Spačvanskom bazenu i statistička analiza vremenskih serija dubine podzemne vode u šumskom ekosustavu, s posebnim obzirom na moguću evidenciju posljedica klimatskih promjena.
  7. Izgradnja baze podataka o fizikalno-kemijskim svojstvima tla s pedoloških profila u Spačvanskom bazenu i prostorna analiza zavisnosti tih svojstava od geomorfologijskih karakteristika terena (posebno s obzirom na mikrodepresije u kojim je prisutna povremena stagnacija vode na površini).
  8. Izgradnja internog geografskog informacijskog sustava (GIS) koji će objediniti sve podatke prikupljene u razdoblju 2004. – 2018.
  9. Izgradnja godišnjih izvješća s prikazom svih rezultata dobivenih radovima svih aktivnosti, uključujući i statističku obradu podataka, te prikaz i interpretaciju dobivenih rezultata različitih komponenti monitoringa šumskih ekosustava koji se provode na predmetnom području (unutargodišnji prirast, vlažnost tla, zdravstveno stanje šuma transpiracija šumskog drveća) u svakoj pojedinoj godini.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.