fbpx

Monitoring ornito faune na trasi izgradnje dalekovoda 2×220 kV Priključak TE Sisak na DV 220 kV Mraclin-Prijedor

Naziv projekta: Monitoring ornito faune na trasi izgradnje dalekovoda 2×220 kV Priključak TE Sisak na DV 220 kV Mraclin-Prijedor

Klijent: HOPS d.o.o.
Trajanje: 02/2018 – 08/2019
Lokacija: Hrvatska


Cilj projekta je bio analizirati smrtnost na dalekovodu 2×220 kV Priključak TE Sisak na DV 220 kV Mraclin-Prijedor jer je Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode u postupku procjene utjecaja na okoliš propisano praćenje biološke raznolikosti i ekološke mreže zbog prepoznatog mogućeg utjecaja kolizije ptica s dalekovodom. Na temelju podataka o rasprostranjenosti povoljnih staništa za ptice jednom mjesečno obilažena je trasa u svrhu praćenja smrtnosti od kolizije, te dodatno terenski izlasci u okviru metodologije istraživanja ptica osjetljivih na koliziju (ptice vodarice, noćno aktivne ptice).

Projekt je uključivao prikupljanje i analizu postojećih podataka, planiranje i provođenje terenskih istraživanja, obradi podataka te mjesečnim izvještavanjem.

Izrada i provođenje monitoringa ornitofaune uključila je:
(1) podatke o zahvatu i opis obilježja zahvata,
(2) definiranje metodologije istraživanja
(3) prikupljanje podataka o fauni ptica šireg područja zahvata i unutar Natura2000 područja
(4) terensko istraživanje ornitofaune šireg područja zahvata – utvrđivanje brojnosti posebno osjetljivih vrsta, brojnosti ostale ornitofaune, noćno aktivne ptice
(5) istraživanje smrtnosti od kolizije
(6) analiza smrtnosti od kolizije – osjetljivost i kumulativni utjecaji
(7) prijedlog dinamike istraživanja
Rezultati projekta koriste se u sljedećim područjima: zaštiti okoliša i prirode.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.