fbpx

Programi monitoringa za vjetroelektranu Lukovac, Općina Cista Provo

Naziv projekta: Programi monitoringa za vjetroelektranu Lukovac, Općina Cista Provo

Naručitelj: Vjetroelektrana Lukovac d.o.o.
Trajanje: 04/2018 – 06/2020
Lokacija: Hrvatska


Programi praćenja šišmiša i ornitofaune za vjetroelektranu Lukovac proveli su se od travnja 2018. do travnja 2020. godine u skladu s Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš donesenim 2010. godine.

U sklopu monitoringa šišmiša izvršene su sljedeće aktivnosti:

 • analiza literature
 • snimanje glasanja šišmiša duž linijskih transekata
 • praćenje smrtnosti šišmiša
 • testovi učinkovitosti pretraživača i postojanosti lešina
 • vizualno promatranje šišmiša termalnim kamerama
 • praćenje populacije šišmiša u jami Jamina (prebrojavanje i snimanje glasanja)
 • izrada terenskih izvješća
 • obrada i analiza rezultata: analiza sonograma, GIS analiza nalaza stradalih šišmiša, statistička analiza smrtnosti šišmiša, analiza termalnih video snimaka
 • procjena utjecaja VE Lukovac na šišmiše
 • analiza kumulativnih utjecaja s VE Katuni
 • komunikacija i konzultacije s naručiteljem
 • prijedlog mjera zaštite šišmiša
 • izrada godišnjeg i završnog izvješća.

Utjecaj vjetroelektrane na faunu šišmiša istraživan je snimanjem glasanja šišmiša duž linijskih transekta kako bi se utvrdila aktivnost oko vjetroagregata, pretraživanjem platoa oko vjetroagregata kako bi se utvrdilo stradavanje te praćenjem populacija šišmiša prisutnih u jami Jamina na Biokovu, 14 km od vjetroelektrane, a koja je poznata kao sklonište šišmiša. U ljetnim mjesecima druge godine monitoringa provelo se i vizualno praćenje šišmiša.

Sonogrami nastali snimanjem glasanja šišmiša analizirani su u softveru BatExplorer uz pomoć literature. Stradali šišmiši pregledani su i determinirani te je njihov položaj u odnosu na vjetroagregate analiziran u GIS okruženju. Broj stradalih šišmiša korigiran je u odnosu na procijenjene vrijednosti postojanosti lešina, učinkovitosti pretraživača, udjela pretražene površine i udaljenosti od vjetroagregata pomoću R statističkog softvera i GIS-a. Smjer leta šišmiša oko pojedinih vjetroagregata analiziran je pomoću termalnih video snimaka.

Na temelju analize rezultata i usporedbe s rezultatima monitoringa na VE Katuni procijenjen je utjecaj VE Lukovac na šišmiše te su predložene mjere zaštite. Metodologija monitoringa, rezultati, analize i preporuke prikazani su u godišnjem izvješću za 2018. godinu i završnom izvješću.

U sklopu monitoringa ptica izvršene su sljedeće aktivnosti:

 • analiza literature
 • praćenje lokalne zajednice ptica gnjezdarica, preletničkih i zimujućih populacija ptica i aktivnosti ornitofaune koristeći vantage point metodu i linearne transekte
 • praćenje smrtnosti ptica
 • testovi učinkovitosti pretraživača i postojanosti lešina
 • izrada terenskih izvješća
 • obrada i analiza rezultata: analiza kretanja ptica, GIS analiza nalaza stradalih ptica, statistička analiza smrtnosti ptica
 • procjena utjecaja VE Lukovac na ptice
 • analiza kumulativnih utjecaja s VE Katuni
 • komunikacija i konzultacije s naručiteljem
 • izrada godišnjeg i završnog izvješća.

Monitoring je obuhvatio praćenje lokalne zajednice ptica gnjezdarica, preletničkih i zimujućih populacija ptica te aktivnosti ornitofaune (koristeći vantage point metodu, linearne transekte za dnevno aktivne ptice i noćne ptice), kao i potragu za mrtvim/ozlijeđenim pticama oko vjetroagregata.

Analizirana je prisutnost i brojnost vrsta te pravci kretanja u odnosu na VE Lukovac. Stradale ptice pregledane su i determinirani te je njihov položaj u odnosu na vjetroagregate analiziran u GIS okruženju. Broj stradalih ptica korigiran je u odnosu na procijenjene vrijednosti postojanosti lešina, učinkovitosti pretraživača i udjela pretražene površine pomoću R statističkog softvera i GIS-a.

Na temelju analize rezultata i usporedbe s rezultatima monitoringa na VE Katuni procijenjen je utjecaj VE Lukovac na ptice. Metodologija monitoringa, rezultati i analize prikazani su u godišnjem izvješću za 2018. godinu i završnom izvješću.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.