fbpx

Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju vodeća je licencirana i akreditirana konzultantska tvrtka/istraživački institut na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i regiji. U svojih 26 godina iskustva uspješno smo završili više od 1.650 ugovora za preko 400 zadovoljnih klijenata.

Područja u kojima djelujemo su zaštita prirode i okoliša, industrijska ekologija, obnovljivi izvori energije, upravljanje prirodnim resursima, ekološko modeliranje, krajobrazne analize i projektiranje, geografski informacijski sustavi (GIS), daljinska istraživanja i ICT, okolišno pravo, politika i ekonomija, studije izvodljivosti, te upravljanje programima i projektima.

Privatna smo i neovisna tvrtka sa statusom znanstvenog instituta koje mu je 2003. dodijelilo nadležno Ministarstvo. Ovlašteni smo za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, nositelji smo licencije za izradu šumskogospodarskih planova, imamo dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i ovlašteni smo za obavljanje geodetske djelatnosti.

NAŠA MISIJA: Pružamo praktična, pragmatična, izvediva i isplativa razvojna rješenja koja zadovoljavaju potrebe naših klijenata i istovremeno štite interese šire zajednice. Razvijamo i održavamo izvrstan poslovni i istraživački sustav koji omogućuje stvaranje znanja potrebnih za zaštitu okoliša, održivo gospodarenje prirodnim resursima te očuvanje prirodne i kulturne baštine.

NAŠA VIZIJA: Uvijek korak više u razvoju ljudskog društva u suglasju s prirodom.

Od 2019. godine Oikon je UNIGIS studijski centar i ulazna točka za studente iz devet zemalja Jugoistočne Europe (Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije) koji pohađaju online akademski studij iz geoinformatike s diplomom ili certifikatom Sveučilišta u Salzburgu.

U prosincu 2020. proširili smo svoje poslovanje na Sloveniju otvaranjem u Ljubljani podružnicu OIKON SI, Inštitut za trajnostni razvoj d.o.o. – konzultantska tvrtka i institut s izuzetno širokim spektrom usluga i specijalnosti iz područja održivog razvoja, jedinstvenu u regiji. Više info: ovdje.

Snažna vjera tvrtke u etičko korporativno upravljanje, kontinuiranu edukaciju talentiranih djelatnika, vodstvo i inovacije, visoku kvalitetu upravljanja, društvenu odgovornost, usredotočenost na potrebe klijenata i kvalitetu pruženih usluga stvorila je u javnosti percepciju stručnosti i pouzdanosti. Nadalje, kvaliteta Oikonovih usluga i proizvoda temelji se na integriranom sustavu upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti prema najvišim međunarodnim ISO standardima.


ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Oikon je podijeljen na četiri zavoda: Zavod za okolišno inženjerstvo, Zavod za zaštitu prirode i krajobraz, Zavod za upravljanje prirodnim resursima te Zavod za pravo, politiku i ekonomiju okoliša. Ima i pet laboratorija: Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS, Laboratorij za istraživanje i monitoring velikih zvijeri i ekologiju kralježnjaka, Laboratorij za ribe i vodene ekosustave, Laboratorij za znanost o podacima, te Laboratorij za bioraznolikost i populacijsku genetiku.

Oikon je srednje veliko poduzeće koje zapošljava stručnjake koji pokrivaju čak 20 strukovnih područja, od kojih je 12 doktora znanosti, 12 znanstvenika registriranih pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 7 inženjera ovlaštenih pri Hrvatskoj komori arhitekture i inženjera u graditeljstvu, Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskoj komori inženjera geodezije, te 2 PMP stručnjaka certificiranih od strane Project Management Instituta u SAD-u. Uz to, Oikon ima i razgranatu mrežu od dvjestotinjak vanjskih suradnika.

Svi naši stručnjaci koriste modernu, vrhunsku, profesionalnu i specijaliziranu opremu, hardver i softver, čime mogu odraditi zahtjevna istraživanja te pružiti visokostručne usluge.

Sve to, uz iskustvo rada s klijentima u Hrvatskoj i inozemstvu (Slovenija, BiH, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Albanija, Cipar, Velika Britanija, Turska) te na projektima financiranim sredstvima multi- i bilateralnih razvojnih agencija, raznih MFI-ja, Vlade ili pak iz privatnih izvora, Oikon je općenito priznat kao jedna od vodećih konzultantskih tvrtki na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

NAŠE USLUGE

Pogledajte prezentaciju tvrtke ovdje.

Upoznajte nas:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.