Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju osnovala je 1997. godine grupa prirodoslovaca i inženjera bio-tehničkih znanosti koji su dijelili viziju stvaranja multidisciplinarnog poslovnog okruženja koje će ostvariti sinergiju dvaju naizgled suprotstavljenih poslovnih ideja: pragmatične, tržišno orijentirane konzultantske tvrtke i privatnog znanstveno-istraživačkog instituta, a sve s ciljem pružanja učinkovitih rješenja za sve kompleksnije izazove u područjima zaštite prirode i okoliša te održivog upravljanja prirodnim resursima. Oikon je u cijelosti neovisna tvrtka u privatnom vlasništvu sa statusom znanstvenog instituta dodijeljenog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Već 20 godina kombinacija ovih različitosti pokazala se kao temelj izvrsnosti, čime je Oikon, kao jedinstven na tržištu, postao vodeća licencirana i akreditirana konzultantska tvrtka/istraživački institut na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj koji svojim znanstvenim i tehničkim sposobnostima uspješno konkurira na području jugoistočne Europe i šire.

S više od 1.300 izvršenih ugovora, 300 klijenata (57 % iz javnog i 43 % iz privatnog sektora) i dva desetljeća iskustva, ugled naše organizacije i djelatnika proširio se preko granica, na regiju, što je dovelo do suradnje i u drugim zemljama EU. Naša snažna vjera u etičko korporativno upravljanje, kontinuiranu edukaciju naših talentiranih djelatnika, vodstvo i inovacije, visoku kvalitetu upravljanja, društvenu odgovornost, usredotočenost na potrebe klijenata i kvalitetu pruženih usluga stvorilo je o nama u javnosti percepciju stručnosti i pouzdanosti.

Od 2019. godine Oikon je UNIGIS studijski centar i ulazna točka za studente iz devet zemalja Jugoistočne Europe (Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije) koji pohađaju online akademski studij iz geoinformatike s diplomom ili certifikatom Sveučilišta u Salzburgu.


Organizacijska struktura

Oikon je podijeljen na četiri zavoda: Zavod za okolišno inženjerstvo, Zavod za zaštitu prirode i krajobraz, Zavod za upravljanje prirodnim resursima te Zavod za pravo, politiku i ekonomiju okoliša. Ima i četiri laboratorija: Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS, Laboratorij za istraživanje i monitoring velikih zvijeri i ekologiju kralježnjaka, Laboratorij za ribe i vodene ekosustave, te Laboratorij za znanost o podacima.

Oikon je srednje veliko poduzeće koje zapošljava stručnjake koji pokrivaju čak 16 strukovnih područja, od kojih je 7 doktora znanosti, 7 znanstvenika registriranih pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 6 inženjera ovlaštenih pri Hrvatskoj komori arhitekture i inženjera u graditeljstvu, Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskoj komori inženjera geodezije, te 2 PMP stručnjaka certificiranih od strane Project Management Instituta u SAD-u. Uz to, Oikon ima i razgranatu mrežu od dvjestotinjak vanjskih suradnika.

Svi naši stručnjaci koriste modernu, vrhunsku, profesionalnu i specijaliziranu opremu, hardver i softver, čime mogu odraditi zahtjevna istraživanja te pružiti visokostručne usluge.

Sve to, uz iskustvo rada s klijentima u Hrvatskoj i inozemstvu (Velika Britanija, Slovenija, BiH, Rumunjska, Albanija, Cipar, Crna Gora, Turska) te na projektima financiranim sredstvima multi- i bilateralnih razvojnih agencija, raznih MFI-ja, Vlade ili pak iz privatnih izvora, Oikon je općenito priznat kao jedna od vodećih konzultantskih tvrtki na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Naše usluge uključuju:

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.