fbpx

Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju vodeća je licencirana i akreditirana konzultantska tvrtka/istraživački institut na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i regiji. U svojih 26 godina iskustva uspješno smo završili više od 1.650 ugovora za preko 400 zadovoljnih klijenata.

Područja u kojima djelujemo su zaštita prirode i okoliša, industrijska ekologija, obnovljivi izvori energije, upravljanje prirodnim resursima, ekološko modeliranje, krajobrazne analize i projektiranje, geografski informacijski sustavi (GIS), daljinska istraživanja i ICT, okolišno pravo, politika i ekonomija, studije izvodljivosti, te upravljanje programima i projektima.

Privatna smo i neovisna tvrtka sa statusom znanstvenog instituta koje nam je 2003. dodijelilo nadležno Ministarstvo. Ovlašteni smo za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, nositelji smo licencije za izradu šumskogospodarskih planova, imamo dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i ovlašteni smo za obavljanje geodetske djelatnosti.

Snažna vjera tvrtke u etičko korporativno upravljanje, kontinuiranu edukaciju talentiranih djelatnika, vodstvo i inovacije, visoku kvalitetu upravljanja, društvenu odgovornost, usredotočenost na potrebe klijenata i kvalitetu pruženih usluga stvorila je u javnosti percepciju stručnosti i pouzdanosti.

NAŠA MISIJA

Pružamo praktična, pragmatična, izvediva i isplativa razvojna rješenja koja zadovoljavaju potrebe naših klijenata i istovremeno štite interese šire zajednice. Razvijamo i održavamo izvrstan poslovni i istraživački sustav koji omogućuje stvaranje znanja potrebnih za zaštitu okoliša, održivo gospodarenje prirodnim resursima te očuvanje prirodne i kulturne baštine.

NAŠA VIZIJA

Uvijek korak više u razvoju ljudskog društva u suglasju s prirodom.

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA

Naše poslovanje temelji se na integriranom sustavu upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, informacijskom tehnologijom i informacijskom sigurnošću koji se pridržava najviših međunarodnih ISO standarda. Ponosni smo vlasnici Platinum AAA certifikata bonitetne izvrsnosti.

NAŠE USLUGE

Organizacija

Oikon je podijeljen na pet zavoda: Zavod za okolišno inženjerstvo, Zavod za zaštitu prirode i krajobraz, Zavod za upravljanje prirodnim resursima, Zavod za pravo, politiku i ekonomiju okoliša, te Zavod za održivost i klimatsku otpornost. Ima i pet laboratorija: Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS, Laboratorij za istraživanje i monitoring velikih zvijeri i ekologiju kralježnjaka, Laboratorij za ribe i vodene ekosustave, Laboratorij za znanost o podacima, te Laboratorij za bioraznolikost i populacijsku genetiku.

OIKON zapošljava stručnjake koji pokrivaju čak 20 strukovnih područja, od kojih je 12 doktora znanosti, 12 znanstvenika registriranih pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 7 inženjera ovlaštenih pri Hrvatskoj komori arhitekture i inženjera u graditeljstvu, Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskoj komori inženjera geodezije, te tri PMP stručnjaka certificiranih od strane Project Management Instituta u SAD-u. Uz to, Oikon ima i razgranatu mrežu od dvjestotinjak vanjskih suradnika.

Svi naši stručnjaci koriste modernu, vrhunsku, profesionalnu i specijaliziranu opremu, hardver i softver, čime mogu odraditi zahtjevna istraživanja te pružiti visokostručne usluge.

OSNOVNA DJELATNOST

Naša osnovna djelatnost je pružanje usluga podrške razvoju, i to održivom razvoju! Možemo slobodno reći: S NAMA JE RAZVOJ PRIRODAN. Što je ujedno i naš moto. Naš portfelj usluga svodi se na pragmatična, praktična, izvediva i povoljna rješenja koja najbolje odgovaraju potrebama naših klijenata te istovremeno štite javni interes u zaštićenom okolišu i prirodi koja nas okružuje.

Oikon je glavni pružatelj usluga izrade studija procjena utjecaja na okoliš (PUO), planova upravljanja okolišem i glavnih ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu NATURA 2000 u Hrvatskoj, za sve vrste razvojnih projekata na kopnu i moru, uključujući projekte vezane za zaštitu voda, primjerice postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijske sustave, velike brane, akumulacije i retencije, projekte navodnjavanja, višenamjenski kanal Dunav-Sava, zaštitu močvara, kao i projekte vezane uz gospodarenje otpadom, npr. centre za gospodarenje otpadom, pretovarne stanice, odlagališta, istraživanja za potrebe centara za gospodarenje otpadom, postupke sanacije itd.

Radimo na nekoliko projekata koje financira Europska svemirska agencija (ESA): “Human-Induced Coastal Change Monitoring”, “Razvoj metode detekcije za invazivne biljne vrste korištenjem Sentinel podataka” i “Sentinel-based infralittoral sea habitat mapping type habitat type mapping” . Osim doprinosa očuvanju ekosustava i bioraznolikosti, ovi projekti pridonose i razvoju svemirske tehnologije u Hrvatskoj.

Nadalje, imamo bogato iskustvo u radu s vodećim razvojnim agencijama i međunarodnim financijskim institucijama (MFI) poput EU/EuropeAid (korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova i fondova zajednice), WB, EBRD, EIB, KfW, UNDP, WWF, GEF i NATO. U provedbi projekata financiranih sredstvima razvojnih agencija i međunarodnih financijskih institucija, uspješno surađujemo s vodećim europskim konzultantskim kućama i znanstvenim institucijama iz područja zaštite okoliša.

REGIONALNO ISKUSTVO

Oikon ima bogato iskustvo u izradi planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i posebne šumske rezervate u Bosni i Hercegovini (BiH); izradi studija izvodljivosti za proširenja zaštićenih područja (BiH); procjenama utjecaja zahvata na okoliš za razne infrastrukturne projekte (autoceste, plinovode) u BiH, Crnoj Gori i Albaniji; integralnom upravljanju obalnim područjem u Crnoj Gori i Albaniji, studijama utvrđivanja postojećeg stanja flore i faune, kartiranju staništa, ekološkoj mreži (Natura), kao i treninzima i edukacijama stručnjaka za korištenje GIS-a i satelitskih snimaka u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Turskoj i na Cipru.

OIKON je sudjelovao u oblikovanju hrvatske industrije energije vjetra i sunca. Mnogi investitori u Jugoistočnoj Europi odabiru upravo nas za rješavanje izazova u području zaštite okoliša i prirode i održivosti. Značajni projekti obnovljivih izvora energije izvan Hrvatske uključuju vjetroelektrane Bitovnja, Podveležje i Mesihovina u BiH te Senožeška brda i Zajčica u Sloveniji.

Za Europsku agenciju za okoliš radili smo na značajnom regionalnom projektu Copernicus Land Monitoring Service CLC+ Backbone Production. Ova inicijativa uključuje rasterske i vektorske proizvode temeljene na satelitskim ulaznim podacima iz 2017./2018./2019., s fokusom na Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo i Albaniju.

Od 2019. smo UNIGIS studijski centar za devet zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija), nudeći međunarodno priznate poslijediplomske kvalifikacije iz područja geoinformatike s diplomama koje dodjeljuje Sveučilište u Salzburgu.

U 2020. godini proširili smo svoje poslovanje na Sloveniju osnivanjem OIKON SI, Inštituta za trajnostni razvoj doo sa sjedištem u Ljubljani što nam je omogućilo da ponudimo širok raspon usluga i specijalnosti u održivom razvoju, učvršćujući našu jedinstvenu prisutnost u regiji. Svoj smo razvoj nastavili i 2023. godine širenjem usluga na Bliski istok i Afriku i osnivanjem OIKON MEA Ltd., s uredom u Dubaiju, UAE. Ovaj ured specijaliziran je za pružanje usluga održivog razvoja i ekološki prihvatljivih rješenja vezanih uz obnovljivu energiju.

Here’s how we rock…

Take a moment to watch this video which captures the essence of OIKON. A story etched by the spirit of rock and roll, shaped by resilience, and driven by the promise of a greener future. We are rocking the world of sustainability – one step at a time.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.