fbpx

Naša osnovna djelatnost je pružanje usluga podrške razvoju, i to održivom razvoju! Možemo slobodno reći: S NAMA JE RAZVOJ PRIRODAN. Što je ujedno i naš moto. Naš portfelj usluga svodi se na pragmatična, praktična, izvediva i povoljna rješenja koja najbolje odgovaraju potrebama naših klijenata te istovremeno štite javni interes u zaštićenom okolišu i prirodi koja nas okružuje.

Oikon je glavni pružatelj usluga izrade studija procjena utjecaja na okoliš (PUO), planova upravljanja okolišem i glavnih ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu / NATURA 2000 u Hrvatskoj, za sve vrste razvojnih projekata na kopnu i moru, uključujući projekte vezane za zaštitu voda, primjerice postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijske sustave, velike brane, akumulacije i retencije, projekte navodnjavanja, višenamjenski kanal Dunav-Sava, zaštitu močvara, kao i projekte vezane uz gospodarenje otpadom, npr. centre za gospodarenje otpadom, pretovarne stanice, odlagališta, istraživanja za potrebe centara za gospodarenje otpadom, postupke sanacije itd.

Naš portfelj također uključuje razvoj strateških dokumenata, kao što su strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za Operativni program „Okoliš“ (2007. – 2013.), Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba (2010. – 2014.) te prijedlog Nacionalnog akcijskog plana zaštite okoliša (2011. – 2019.).

Nadalje, imamo bogato iskustvo u radu s vodećim razvojnim agencijama i međunarodnim financijskim institucijama (MFI) poput EU/EuropeAid (korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova i fondova zajednice), WB, EBRD, EIB, KfW, UNDP, WWF, GEF i NATO. U provedbi projekata financiranih sredstvima razvojnih agencija i međunarodnih financijskih institucija, uspješno surađujemo s vodećim europskim konzultantskim kućama i znanstvenim institucijama iz područja zaštite okoliša.


Regionalno iskustvo

Oikon ima bogato iskustvo u izradi planova upravljanja za nacionalne parkove, parkove prirode i posebne šumske rezervate u Bosni i Hercegovini (BiH); izradi studija izvodljivosti za proširenja zaštićenih područja (BiH); procjenama utjecaja zahvata na okoliš za razne infrastrukturne projekte (autoceste, plinovode) u BiH, Crnoj Gori i Albaniji; integralnom upravljanju obalnim područjem u Crnoj Gori i Albaniji, studijama utvrđivanja postojećeg stanja flore i faune, kartiranju staništa, ekološkoj mreži (Natura), kao i treninzima i edukacijama stručnjaka za korištenje GIS-a i satelitskih snimaka u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Turskoj i na Cipru.

nadalje, imamo regionalno iskustvo u vođenju i sudjelovanju na prekograničnim (znanstvenim i IPA) projektima financiranim od strane EU, kao što su „Baština – pokretač razvoja“, „DANUBEPARKS STEP 2.0“ i „HOLISTIC“.

U prosincu 2020. proširili smo svoje poslovanje na Sloveniju otvaranjem u Ljubljani podružnicu OIKON SI, Inštitut za trajnostni razvoj d.o.o. – konzultantska tvrtka i institut s izuzetno širokim spektrom usluga i specijalnosti iz područja održivog razvoja, jedinstvenu u regiji. Više info: link.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.