fbpx

Obnovljivi izvori energije

Prvi odabir za projekte obnovljivih izvora energije

OIKON je sudjelovao u oblikovanju hrvatske industrije energije vjetra i sunca te kreiranju preduvjeta za dekarbonizaciju hrvatskog energetskog sektora osiguranjem stručnih i na znanosti utemeljih podloga i dokumenata te sudjelovanjem u provedbi procedura donošenja odluka o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Ovlašetni smo za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, nositelj je licencije za izradu šumskogospodarskih planova i ostalih stručnih poslova u šumarstvu i lovstvu, ima dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i ovlašten je za obavljanje geodetske djelatnosti.

Mnogi investitori u Jugoistočnoj Europi odabiru upravo nas za rješavanje izazova u području zaštite okoliša i prirode i održivosti.

Zašto OIKON?

Ovisno o potrebama klijenta, možemo učinkovito upravljati cjelovitim projektima ili sudjelovati i savjetovati u podprojektima. Stručne aktivnosti obuhvaćaju više aspekata razvojnih faza projekata: provođenje i nadgledanje svih procesa, odabir lokacija i studija tehničke izvodljivosti, temeljnih istraživanja, procjene utjecaja na okoliš, ocjene utjecaja na ekološku mrežu te provedbe praćenja stanja ciljnih vrsta i staništa. U Oikonu redovito pratimo razvoj tehnologije obnovljivih izvora energije i provodimo kontinuiranu edukaciju, obavljamo mjerenja i modeliranje, te savjetujemo oko ekoloških pitanja na projektima. Raspolažemo stručnjacima za obnovljive izvore energije, stručnjacima za ptice, šišmiše, velike zvijeri i staništa, stručnjacima za okoliš i procjenu utjecaja na okoliš, a voditelji projekata usko surađuju s naručiteljima i državnom/lokalnom upravom na rješavanju najsloženijih i najizazovnijih pitanja, gdje god se projekt nalazio.

Što nudimo?

  • Ekološka, prirodna i društvena: istrage | praćenje | studije | procjene | postupci | … prema nacionalnim i IFC standardima i propisima
  • Ostale studije i analize: studije izvodljivosti | studije lokacije | predinvesticijske studije | investicijske studije
  • Implementacija: programi puštanja u pogon | pogonske upute
  • Dizajn i planiranje: idejna rješenja | idejni projekti | glavni projekti | izvedbeni projekti | projekti izvedenog stanja
  • Savjetovanje: tehničko, financijsko i komercijalno savjetovanje investitora
  • Upravljanje projektima i nadzor: planiranje i upravljanje projektima | građevinski nadzor | osiguranje kvalitete | vođenje izgradnje | nostrifikacija projekata izrađenih od strane inozemnog projektanta
  • Suradnja i stručnost: suradnja s međunarodnim stručnim timovima | inženjerski nadzor

Ponosimo se isporukom praktičnih, isplativih rješenja koja su usklađena s potrebama naših klijenata i većim interesom javnosti. Kao službeno priznati znanstveni institut s više od 26 godina iskustva, predani smo oblikovanju budućnosti u kojoj društvo napreduje u skladu s prirodom.

U proteklih 26 godina radili smo na preko 135 projekata obnovljivih izvora energije:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.