fbpx

Oikon je sudjelovao u oblikovanju hrvatske industrije energije vjetra i sunca te kreiranju preduvjeta za dekarbonizaciju hrvatskog energetskog sektora osiguranjem stručnih i na znanosti utemeljih podloga i dokumenata te sudjelovanjem u provedbi procedura donošenja odluka o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Ovisno o potrebama klijenta, možemo učinkovito upravljati cjelovitim projektima ili sudjelovati i savjetovati u podprojektima. Stručne aktivnosti obuhvaćaju više aspekata razvojnih faza projekata: provođenje i nadgledanje svih procesa, odabir lokacija i studija tehničke izvodljivosti, temeljnih istraživanja, procjene utjecaja na okoliš, ocjene utjecaja na ekološku mrežu te provedbe praćenja stanja ciljnih vrsta i staništa.

U Oikonu redovito pratimo razvoj tehnologije obnovljivih izvora energije i provodimo kontinuiranu edukaciju, obavljamo mjerenja i modeliranje, te savjetujemo oko ekoloških pitanja na projektima. Raspolažemo stručnjacima za obnovljive izvore energije, stručnjacima za ptice, šišmiše, velike zvijeri i staništa, stručnjacima za okoliš i procjenu utjecaja na okoliš, a voditelji projekata usko surađuju s naručiteljima i državnom/lokalnom upravom na rješavanju najsloženijih i najizazovnijih pitanja, gdje god se projekt nalazio.

Ovlašetni smo za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, nositelj je licencije za izradu šumskogospodarskih planova i ostalih stručnih poslova u šumarstvu i lovstvu, ima dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i ovlašten je za obavljanje geodetske djelatnosti.

U proteklih 25 godina radili smo na više od 135 projekata obnovljivih izvora energije:

Možemo izraditi sljedeće dokumente:

 • Studije izvodljivosti
 • Predinvesticijske studije
 • Investicijske studije
 • Poslovni planovi
 • Studije lokacija
 • Programi istražnih radova
 • Idejna rješenja
 • Idejni projekti 
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Projekti izvedenog stanja
 • Programi puštanja u pogon
 • Pogonske upute
 • Tehničko, financijsko i komercijalno savjetovanje Investitora
 • Vođenje izgradnje
 • Planiranje i praćenje izgradnje (terminsko, financijsko, resursi)
 • Vođenje projekata
 • Stručni nadzor tijekom izgradnje
 • Osiguranje kvalitete
 • Puštanje u pogon
 • Nostrifikacija projekata izrađenih od strane inozemnog projektanta
 • Projektantski nadzor
 • Sudjelovanje u međunarodnim ekspertnim timovima

Oikon je član Gospodarsko interesnog udruženja “Obnovljivi izvori energije Hrvatske”.

Slobodno na kontaktirajte za konzultacije i ponudu.

Više o našim projektima iz područja obnovljivih izvora, pronaći ćete ovdje.

Povezani članci:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.