fbpx

Praćenje utjecaja odlagališta otpada na populaciju čagljeva (canis aureus) na području Parka prirode Lonjsko polje

Naziv projekta: Praćenje utjecaja odlagališta otpada na populaciju čagljeva (canis aureus) na području Parka prirode Lonjsko polje

Klijent: Javna ustanova “Park prirode Lonjsko polje”
Trajanje: 09/2011 – 01/2016
Financira: državni proračun
Lokacija: Lonjsko polje, Hrvatska


Projekt je uključivao terensko istraživanje čagljeva na području Lonjskog polja i uspostavu redovitog praćenja populacije čagljeva. Tijekom projekta procijenjena je veličina populacije, na temelju prikupljenih podataka analizirana su odlagališta kao izvor hrane te je procijenjen njihov utjecaj na čagljeve i druge elemente ekosustava.

Primijenjene su sljedeće metode: akustični – GIANNATOS i sur, 2005; KROFEL 2007, prikupljanje koordinata preko GPS-a te unos i obrada podataka u GIS-u.

Terenska istraživanja provedena su dvaput u razmaku od dva tjedna. Kretanje i aktivnost čagljeva praćeno je metodom telemetrije (ogrlice).

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.