fbpx

Predstavljen Akcijski plan za obnovljive izvore energije na moru u Hrvatskoj

10. svibnja 2023. – U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu danas je predstavljena stručna studija Akcijski plan za obnovljive izvore energije na moru u Hrvatskoj na čijoj su izradi sudjelovali Oikonovi stručnjaci, zajedno sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje i Pokretom Otoka. Izradu studije pokrenulo je udruženje Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH), a financirala je Europska banka za obnovu i razvoj. Ovo je prva studija u Hrvatskoj sa sveobuhvatnim pristupom obrade svih važnih segmenata za obnovljive izvore energije na moru.

S obzirom na potrebu za povećanjem obnovljivih izvora energije na moru na razini EU, a budući da takvi projekti zbog svoje veličine i složenosti imaju znatno dulje vrijeme gradnje u usporedbi s kopnenim projektima, Europska komisija utvrdila je glavne izazove i prijedloge za usvajanje obnovljivih izvora energije na moru. Kako bi se taj potencijal iskoristio i u Hrvatskoj, važno je što prije početi s razvojem zakonodavnog okvira. Studija daje pregled i analizu mogućnosti iskorištavanja obnovljivih izvora energije u moru u Hrvatskoj te predlaže akcijski plan.

Akcijskim planom za obnovljive izvore na moru u Hrvatskoj locirali smo područja Jadranskog mora pogodna za razvoj tehnologija obnovljivih izvora energije na moru – prvenstveno vjetroelektrana, ali i plutajućih fotonaponskih elektrana, sagledavajući pritom brojne aspekte kako bi njihov razvoj bio prihvatljiv za prirodu i okoliš.

„U zoni prepoznatog niskog utjecaja na sjevernom Jadranu identificirano morsko područje moglo bi primiti potencijalno do 25 GW kapaciteta vjetroelektrana na moru. Ako bi se to proširilo na zone srednjeg utjecaja, potencijalni kapacitet vjetroelektrana na moru povećava se za dodatnih do 32 GW. Kako bi se maksimalno iskoristile zone za OIE na moru, predlaže se da se projekti vjetroelektrana na moru razvijaju zajedno s plutajućim fotonaponskim elektranama te da se povežu s drugim djelatnostima, kao što su proizvodnja vodika i marikultura.

Ako uzmemo u obzir prepoznate zone niskog i srednjeg utjecaja, središnji i južni dio Jadrana imaju više od 26.000 km2 potencijalno raspoloživog područja za obnovljive izvore energije na moru. Zbog većih dubina mora na ovom području budući razvoj fokusirao bi se na plutajuće vjetroelektrane i plutajuće fotonaponske elektrane.

Ove površine naravno treba uzeti kao usmjeravajuće vrijednosti jer će potencijalna područja od interesa svakako trebati proći stratešku procjenu utjecaja na okoliš a svaki pojedini zahvat obnovljivih izvora energije morati detaljno analizirati na projektnoj razini uz sveobuhvatna istraživanja i praćenja stanja morskog okoliša“, objasnio je Zoran Poljanec, voditelj projekata u Oikonu, prilikom predstavljanja studije.

Ovaj dokument vrijedan je temelj za buduće planiranje i identifikaciju područja prikladnih za korištenje tehnologija obnovljivih izvora energije u Jadranskom moru, utirući put održivom rastu i zelenijoj budućnosti.

Više informacija: Link

Akcijski plan: Link

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.