fbpx

Primjena multispektralnih satelitskih snimki visoke rezolucije u određivanju stupnja produktivnosti i starosti raznodobnih sastojina šuma šumoposjednika u Mediteranu i Submediteranu

17. svibnja 2016. − danas je potpisan ugovor o financiranju stručnog rada iz područja šumarstva iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma između Ministarstva poljoprivrede i Oikon d.o.o. – Instituta za primijenjenu ekologiju.

Projekt je punog naziva “Primjena multispektralnih satelitskih snimki visoke rezolucije u određivanju stupnja produktivnosti i starosti raznodobnih sastojina šuma šumoposjednika u Mediteranu i Submediteranu” te će trajati dvije godine, do svibnja 2018.

Ovim projektom, pod vodstvom dr.sc. Vladimira Kušana, planirana je izrada modela procjene prirasta i starosti raznodobnih sastojina šuma šumoposjednika u Mediteranu i Submediteranu na osnovu podataka sa multispektralnih satelitskih snimki satelita Sentinel 2a. Izračunom raznih vegetacijskih indeksa (EVI, NDVI, LAI, SAVI i sl) koji se već nalaze u primjeni te relevantim terenskim podacima, uspostaviti će se veza statističkim metodama između terenskih i satelitskih podataka i izraditi modeli za procjenu s najvećim mogućim stupnjem korelacije i najmanjom pogreškom.

Uspostavom ovih modela za procjenu prirasta i starosti sastojina značajno će se optimizirati operativno uređivanje te predviđanje stanja šumoposjedničkih šuma. Napredak i rezultati bit će kontinuirano prezentirani kroz sudjelovanja na relevantnim skupovima, a nakon kraja projekta bit će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Oikon d.o.o. svim poduzetnicima koji djeluju u dotičnom sektoru tj. podsektoru šumarstva.

Više o projektu tj. o njegovom napretku i rezutatima možete saznati na sljedećim poveznicama:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.