fbpx

Program praćenja za velike zvijeri

Naziv projekta: „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“, Grupa 6: Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika u sustavu praćenja i izvješćivanja“

Klijent: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Trajanje: 12/2021 – 09/2023
Lokacija: Hrvatska


Projektom je izvršena usluga „Izrade i razvoja programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja – Grupa 6“, koja je bila podijeljena na šest radnih paketa: Radni paket 1: Priprema i analiza postojećih podataka o velikim zvijerima (vuku i risu) – analiza jaza; Radni paket 2. Prikupljanje dodatnih podataka temeljem analize jaza; Radni paket 3. Izrada prijedloga nacionalnog programa praćenja stanja i ocjena očuvanosti populacija velikih zvijeri – vuka i risa; Radni paket 4. Testiranje prijedloga Nacionalnog programa praćenja stanja i ocjene očuvanosti populacija velikih zvijeri – vuka i risa; Radni paket 5. Izrada nacionalnog programa praćenja stanja i ocjena očuvanosti populacije velikih zvijeri (vuka i risa) te revizija referentnih vrijednosti za velike zvijeri; Radni paket 6. Edukacija dionika (sustava praćenja i izvješćivanja) za provođenje nacionalnog programa praćenja stanja i ocjene očuvanosti populacije velikih zvijeri.

U sklopu radnog paketa 1 je na temelju svih objavljenih i dostupnih neobjavljenih podataka napravljena analiza jaza, tj. analiza koja je opisala nedostatke između postojećih prikupljenih podataka i znanja za dvije vrste velikih zvijeri (vuka i risa) u odnosu na razinu podataka potrebnu za izradu nacionalnog programa praćenja, za procjenu stanja populacije kao i ocjenu očuvanosti populacije a kako je propisano Smjernicama za izvještavanje 2013.-2018. U sklopu radnog paketa 2 su terenskim istraživanjima prikupljeni dodatni podatci sukladno rezultatima RP 1 (Izvješće o analizi jaza), koji su korišteni za potrebe izrade nacionalnog programa praćenja stanja i ocjenu očuvanosti populacije, odnosno reviziju ocjene očuvanja. U sklopu radnog paketa 3, u cilju postavljanja učinkovitog i standardiziranog sustava praćenja stanja očuvanosti za velike zvijeri, izrađeni su prijedlozi nacionalnog programa praćenja stanja i ocjena očuvanosti populacija velikih zvijeri – za vuka i risa koji su sadržavali opis metodologije praćenja u obliku detaljnih uputa za terenski rad, uključujući plan uzorkovanja i obrasce te točan opis sustava načina prikupljanja, bilježenja, obrade, pohrane kao i ocjene podataka za pojedine vrste, opis načina i metodologije procjene i ocjene.

Stručne aktivnosti u sklopu radnog paketa 4 obuhvatile su izradu plana testiranja prijedloga Nacionalnog programa praćenja stanja i ocjene očuvanosti populacija velikih zvijeri – vuka i risa te testiranje prijedloga nacionalnog programa praćenja stanja i ocjene očuvanosti populacija velikih zvijeri – vuka i risa zajedno s izradom Izvješća o provedenom testiranju programa praćenja. U sklopu radnog paketa 5 izrađeni su konačni nacionalni programi praćenja stanja i ocjena očuvanosti populacije velikih zvijeri – vuka i risa sukladno rezultatima testiranja i izvješću o provedenom testiranju prijedloga programa praćenja iz radnog paketa 4 te stručne podloge za procjenu parametara potrebnih za ocjenu stanja očuvanosti velikih zvijeri (vuka i risa) i reviziju referentnih vrijednosti za nacionalni program praćenja stanja i ocjene očuvanosti populacije velikih zvijeri – vuka i risa.

Stručne aktivnosti u sklopu radnog paketa 6 obuhvatile su izradu Plana edukacije dionika s analizom potencijalnih provoditelja sustava praćenja i izvješćivanja za velike zvijeri (zaposlenici JU i članovi NVU-a, sektor lovstva) za dva programa praćenja (vuka i risa) te organizaciju i održavanje edukativnih radionica o programima provođenja nacionalnog programa praćenja stanja i ocjene očuvanosti populacije velikih zvijeri.

Projekt je odrađen u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (VEF) i Geonaturom d.o.o.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.