fbpx

Projekt Rijeka Gateway II − izrada studije ekonomske opravdanosti

Naziv projekta: Rijeka Gateway II − izrada studije ekonomske opravdanosti: Efikasni lučki sustav za prihvat brodskog otpada i ostataka od tereta na području Lučke uprave Rijeka

Klijent: Lučke uprave Rijeka
Trajanje: 06/2014 – 01/2015
Financira: IBRD
Lokacija: Hrvatska


Usluge: 

  • utvrđivanje stanja i procjena odredbi MARPOL konvencije i Direktive 2000/59/EZ;
  • analiza relevantnog pravnog i političkog okvira;
  • uvođenje metodologije;
  • razvoj Luke Rijeka;
  • zahtjevi za prihvat tereta u luci;
  • vrste i načini prikupljanja brodskog otpada i obavijesti o isporuci brodskog otpada;
  • opis i analiza opcija;
  • financijska i ekonomska analiza;
  • procjena rizika.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.