fbpx

SPUO i provedba pripadajućih postupaka PUO za spojnu cestu obilaznica Velike Gorice – Zračna luka

Naziv projekta: Izrada Studije o utjecaju zahvata na okoliš i provedba pripadajućih postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš za spojnu cestu obilaznica Velike Gorice – Zračna luka

Klijent: Hrvatske ceste d.o.o.
Trajanje: 03/2016 – 05/2017
Lokacija: Hrvatska


Projekt  uključuje izradu studije o utjecaju zahvata na okoliš kao i sudjelovanje u proceduri procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Studija o utjecaju na okoliš sadrži:

  • tehnički opis projekta,
  • podatke o postojećem stanju okoliša,
  • vjerojatno značajne utjecaje zahvata na okoliš,
  • prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja okoliša.

Procedura procjene utjecaja zahvata na okoliš uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.