fbpx

Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine

Naziv projekta: Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojne strategije Varaždinske županije do 2020. godine

Klijent: Varaždinska županija
Trajanje: 11/2016 – 04/2020
Lokacija: Hrvatska


Strateška procjena utjecaja na okoliš uključila je izradu Strateške studije koja sadrži:

  • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva Županijske razvojne strategije Varaždinske županije
  • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe ciljeva Županijske razvojne strategije Varaždinske županije
  • okolišne značajke područja, postojeće okolišne probleme koji su važni za strategiju,
  • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na strategiju
  • vjerojatno značajne utjecaje
  • mjere zaštite okoliša
  • opis predviđenih mjera praćenja

te proceduru strateške procjene utjecaja na okoliš koja uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Fotografije: Varaždinske vijesti, Google maps

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.