fbpx

Strategija zelene urbane obnove Grada Vinkovaca

Naziv projekta: Izrada Strategije zelene urbane obnove Grada Vinkovaca

Klijent: Grad Vinkovci
Trajanje: 05/2023 – 11/2023
Lokacija: Vinkovci, Hrvatska


Strategija zelene urbane obnove (SZUO) strateški je dokument Grada Vinkovci koji se donosi na razdoblje do 2030. godine, a koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Temeljem analize te uočenih razvojnih potreba i potencijala područja, u suradnji s predstavnicima Grada, dionicima i zainteresiranom javnošću osmišljena je vizija te prepoznate razvojne potrebe i potencijali iz kojih su proizašli strateški ciljevi, mjere, aktivnosti i projekti koji će u razdoblju provedbe Strategije voditi prema sustavnom unaprjeđenju, zaštiti, planiranju i upravljanju svih elemenata zelene urbane obnove.

Opisana su osnovna obilježja područja obuhvata (političko-teritorijalni ustroj, demografska obilježja, reljefna i geomorfološka obilježja te klimatska obilježja).

Provedene su analize prostora temeljene na prirodnim, kulturnim, povijesnim, društveno-gospodarskim te vizualno-strukturnim obilježjima prostora među kojima su analize zelene, plave i sive infrastrukture, analiza toplinskih otoka i druge. Predmeti analiza definirani su sukladno specifičnostima promatrane lokacije i svrsi njihove izrade. Predložen je popis prostora i zgrada pogodnih za unaprjeđenje po principu kružnosti te popis područja pogodnih za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju s potencijalnim rješenjima. Nadalje je izrađena swot analiza koja objedinjuje sve prethodne analize, strateški ciljevi s posebnim ciljevima, mjerama i aktivnostima uz objašnjenja te horizontalna načela. Zadnje poglavlje je uključilo pokazatelje te indikativni financijski i terminski plan provedbe.

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim Ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.