fbpx

Studija za uvođenje i uzgoj energetskih biljaka (Miscanthus x giganteus i Panicum virgatum)

Naziv projekta: Studija za uvođenje i uzgoj energetskih biljaka (Miscanthus x giganteus i Panicum virgatum)

Klijent: INA – Industrija nafte d.d.
Trajanje: 01/2016 – 10/2017
Lokacija: Hrvatska


U svrhu ishođenja potrebnih dopuštenja za uvođenje energetskih biljaka, kao stranih vrsta u prirodu, te njihovu neometanu sadnju i uzgoj, izvršen je odabir potencijalnih lokacija uzgoja na razini katastarskih općina. Razmatrana površina nalazila se unutar ciljanog radijusa od 75 km oko Siska, na području sedam županija – Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, većeg dijela Grada Zagreba i Zagrebačke županije, polovice Karlovačke županije te manjim dijelom Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Pri odabiru potencijalnih lokacija uzgoja, analizirana je kategorizacija poljoprivrednog zemljišta sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13) gdje su u obzir uzeta zemljišta niže bonitetne vrijednosti (P3 i PŠ), nadalje izuzeta su područja zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) i područja ekološke mreže Natura 2000, područja s visokim rizikom od poplava prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016-2021. te površine koje su uključene u šumsko-gospodarsko područje temeljem Zakona o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 94/14).

Izrađene su studije procjene rizika uvođenja i uzgoja stranih svojti Panicum virgatum i Miscanthus x giganteus na prirodu koje sadrže sve propisane dijelove prema pravilniku (NN 35-2008), poput:

  1. Opisa bioloških i ekoloških karakteristika stranih divljih svojti,
  2. Opisa ekološkog sustava u kojem se svojta uzgaja,
  3. Procjene očekivanih utjecaja i rizika uzgoja svojte,
  4. Mjera sprečavanja štetnih utjecaja, upozorenja i upute,
  5. Zaključne procjene rizika,
  6. Sažetka za javnost.

Za procjenu rizika unosa stranih vrsta u prirodu odabrana je metodologija Weed Risk Assessment – WRA, razvijena za Department of Agriculture and Water Resources Australske vlade (Biosecurity Australia 2016) koja se smatra jednom od najboljih analiza za procjenu potencijalne invazivnosti unesenih vrsta u prirodu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.