fbpx

Sudjelovanje na konferenciji CWW 2023 o utjecaju izgradnje vjetroelektrana na okoliš i prirodu

28. rujna 2023. – Na međunarodnoj konferenciji CWW 2023 o utjecaju izgradnje vjetroelektrana na okoliš i prirodu, održane u Šibeniku od 18. do 22. rujna 2023., Oikonovi stručnjaci aktivno su sudjelovali kroz niz prezentacija. Izlagače na konferenciji pažljivo je odabrao Znanstveni savjetodavni odbor, koji se pridržavao strogih pravila i kriterija, čime je dodatno naglašena važnost ove konferencije i odabranih izlagača.

Zoran Poljanec održao je usmeno izlaganje pod nazivom „Assessing Environmental and Spatial Factors for Offshore Renewable Energy Development in Croatia“ na temu Akcijskog plana za obnovljive izvore na moru u Hrvatskoj u sklopu kojeg smo locirali područja Jadranskog mora pogodna za razvoj tehnologija obnovljivih izvora energije na moru – prvenstveno vjetroelektrana, ali i plutajućih fotonaponskih elektrana, sagledavajući pritom brojne aspekte kako bi njihov razvoj bio prihvatljiv za prirodu i okoliš.

Marta Renje održala je usmeno izlaganje pod nazivom „Micro-siting of mitigation measures at three wind farms in southern Croatia help reduce bat mortality and minimise energy losses“, u suradnji s tvrtkom Supernatural. Tema je bila usporedba učinkovitosti primjene specifično dizajniranih mjera zaštite za šišmiše na nekoliko vjetroelektrana u Hrvatskoj, a glavni zaključak bio je da tijekom rada vjetroelektrane treba kontinuirano provoditi adaptivno upravljanje.

Dr. sc. Lidija Šver u ime Oikona imala je usmenu prezentaciju pod nazivom „Testing habitat sensitivity maps for large carnivores focused on the results of grey wolf monitoring by camera traps prior to the construction of wind farms – a case study from Croatia“ na temu rada na kojem je sudjelovalo nekoliko Oikonovih stručnjaka za divlje zvijeri.

Ksenija Hocenski sudjelovala je u izradi rada „First Griffon Vultures Fatality Monitoring Program in Croatia“ kojeg je na konferenciji prezentirao samostalni stručnjak Boris Božić. Riječ je prvom programu praćenja smrtnosti bjeloglavih supova nakon izgradnje vjetroelektrane u Hrvatskoj i predstavlja studiju slučaja o tome kako dizajnirati te provesti program praćenja smrtnosti vrsta u regiji.

Dr. sc. Goran Gužvica održao je postersko izlaganje „Methods for monitoring large carnivores in wind farm impact assessments“. Poster prikazuje primjere primjene metoda praćenja velikih zvijeri u svrhu procjene korištenja njihovih staništa na područjima planiranih vjetroelektrana u Hrvatskoj.

Glavni cilj međunarodne konferencije „7th Conference on Wind energy and Wildlife impacts – CWW 2023“ bio je pronalazak rješenja održivog razvoja vjetroelektrana koji uključuje zaštitu prirode i okoliša. U organizaciji Oikona i Supernaturala, i pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta i Ministarstva znanosti i obrazovanja, ova vrlo aktualna i važna konferencija okupila je više od 600 sudionika iz cijeloga svijeta.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.