fbpx

Šume Nacionalnog parka “Plitvička jezera”

Šumski pokrov ima golemo značenje u nastajanju i održavanju Plitvičkih jezera. Da bi se to prirodno blago očuvalo, nužno je poznavati sve njegove sastavnice, njegovu građu, međusobne utjecaje i ovisnosti, opasnosti od destrukcije i nadasve upozoriti na pravila i važnost njegova očuvanja. Potaknuti upravo tim razlozima, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju odlučili su objaviti monografiju Šume Nacionalnog parka ”Plitvička jezera” Jose Vukelića, Irene Šapić, Damira Ugarkovića i Krešimira Krapinca. Autori su u monografiji saželi rezultate vlastitih višegodišnjih istraživanja, ali i spoznaje do kojih su došli drugi znanstvenici i stručnjaci istražujući šume Nacionalnog parka ”Plitvička jezera“.

Ova je monografija multidisciplinarna sinteza rezultata istraživanja provedenih u pet višegodišnjih znanstvenih projekata u kojima su autori proučavali različite segmente šuma NP ”Plitvička jezera“. Središnji su dio fitocenološka istraživanja šumske vegetacije u kojima je opisano i kartirano trinaest asocijacija i tri vegetacijska tipa uz općenit opis ostalih sukcesijskih stadija i antropogeno podignutih sastojina. Fitocenološki rezultati utemeljeni su na 201 fitocenološkoj snimci, a fitocenoze su kartirane pomoću satelitskih i ortofotosnimaka i terenskoga rekognosciranja. U prvom su dijelu obrađeni osnovni ekološki čimbenici koji određuju sastav i rasprostranjenost vegetacijskih tipova, a u zadnjem je dijelu predstavljen opsežan pregled rezultata istraživanja faune  s posebnim naglaskom na mogućnost obitavanja tetrijeba gluhana i opstanak lještarke gluhe.

Metodologija istraživanja, provedena analiza i ostvareni rezultati i njihova interpretacija omogućuju usporedbu i primjenu na međunarodnoj razini u sve svrhe koje promiču valorizaciju, očuvanje i održivo korištenje šumskih ekosustava. Monografija je namijenjena znanstvenicima, šumarskim stručnjacima, studentima i svim ljubiteljima prirode te je važan izvor informacija o prirodnom blagu Plitvičkih jezera.

Monografiju Šume Nacionalnog parka ”Plitvička jezera” s pripadajućim fitocenološkim snimkama i kartom šumskih zajednica možete preuzeti na poveznici ovdje.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.