fbpx

SUO i PUO za rekonstrukciju plinovoda Rogatec – Zabok DN 500/50 bar i rekonstrukciju plinovoda Zabok – Kumrovec DN 150/50 bar

Naziv projekta: Izrada Studija o utjecaju zahvata na okoliš i provedba pripadajućih postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš za rekonstrukciju plinovoda Rogatec – Zabok DN 500/50 bar i rekonstrukciju plinovoda Zabok – Kumrovec DN 150/50 bar

Klijent: Plinacro d.o.o. Operator plinskoga transportnog sustava
Trajanje: 12/2015 – 03/2017
Financira: Državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Projekt  uključuje izradu studije o utjecaju zahvata na okoliš kao i sudjelovanje u proceduri procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Studija o utjecaju na okoliš sadrži:

  • tehnički opis projekta,
  • podatke o postojećem stanju okoliša,
  • vjerojatno značajne utjecaje zahvata na okoliš,
  • prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja okoliša.

Procedura procjene utjecaja zahvata na okoliš uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.