fbpx

Potpora pripremi teritorijalnih planova pravedne tranzicije u Hrvatskoj

Naziv projekta: Potpora pripremi teritorijalnih planova pravedne tranzicije u Hrvatskoj

Klijent: Deloitte savjetodavne usluge d.o.o.
Trajanje: 10/2021
Lokacija: Hrvatska


Projekt je uključio sudjelovanje u izradi dokumenata i provedbu aktivnosti:

D1 – Početni izvještaj

D3 – Izvještaj o procesu tranzicije prema klimatskoj neutralnosti

  • Prikupljanje podataka
  • Kvantitativna i kvalitativna analiza stanja okoliša na najnegativnije pogođenim područjima i prikaz procesa tranzicije (Istarska županija, Sisačko-moslavačka županija).
  • Strateška procjena zrelosti (SMA) za životni i prirodni okoliš (kvaliteta zraka, kakvoća vode, onečišćenje i kontaminacija tla, iskoristivost i korištenje zemljišta, izloženost prirodnim katastrofama ili katastrofama uzrokovanim čovjekom, geotehnička stabilnost, topografija i hidrografija, degradirana područja – opseg problem, degradirana područja – obim sanacije, potencijal za razvoj brownfiled područja, stabilnost/upotrebljivost postojećeg zemljišta (krajolika), gospodarenje otpadom, zaštićena područja, staništa i vrste, Natura 2000)
  • Dopune i ispravci izvještaja.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.