fbpx

Ažuriranje pedološko – bonitetne karte grada Kutine za prostorno planiranje mjerila 1:25 000

Naziv projekta: Ažuriranje pedološko – bonitetne karte grada Kutine za prostorno planiranje mjerila 1:25 000

Klijent:  Grad Kutina
Trajanje:  10/2019 – 12/2019
Financira: Državni budžet
Lokacija: Hrvatska


Cilj izrade ovog projekta bilo je ažuriranje pedološke i pedološko-bonitetne karte grada Kutine za potrebe novelacije postojećeg prostornog plana grada. Naime, 2003. godine izrađena je pedološka karta i pedološko-bonitetna karta grada Kutine mjerila 1:25.000, za potrebe izrade tadašnjeg prostornog plana.

S obzirom na brojne promjene u prostoru, u načinu korištenja zemljišta, te evidentne klimatske promjene, a što se sve događalo kroz proteklih 16 godina, potrebno je ažurirati postojeću pedološko-bonitetnu kartu.

U okviru ažuriranja pedološko-bonitetne karte primijenjena je nadopunjena metodologija bonitetnog vrednovanja zemljišta prema novom Pravilniku o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog i vrijednog obradivog poljoprivrednog zemljišta (NN 23/2019).

U okviru projekta provedene su slijedeće aktivnosti:

  • Karta načina korištenja zemljišta Grada Kutine mjerila 1:25.000. izrađena je interpretacijom satelitskih snimaka Sentinel 2. Te snimke imaju veličinu piksela 10 m x 10 m za kanale u vidljivom i bližem infracrvenom dijelu spektra. Za interpretaciju su korištene snimke iz vegetacijskog razdoblja 2018. godine i 2019. godine i metoda umjetne inteligencije „Random forest“ u programu R-studio.
  • Utvrđivanje značajki klime, reljefa i tala na temelju postojećih podataka i istraživanja koja su na području grada provedena u zadnjih 16 godina. Provedene su prostorno statističke analize prikupljenih podataka
  • Izrada pedološke karte mjerila 1:25.000
  • Opis i interpretacija značajki sistematskih jedinica tala (tipova i podtipova) te kartografskih jedinica tala. Utvrđeno je ukupno 8 tipova terestričkih tala i 6 tipova hidromorhnih tala. Utvrđeno je i 35 nižih sistematskih jedinica tala, podtipova i formi. Utvrđene sistematske jedinice razvrstane su u 38 kartografskih jedinica.
  • Procjena funkcionalnosti sustava detaljne odvodnje na zemljištu s hidromelioriranim tlima podzemnom cijevnom drenažom terenskim istraživanjima. Procjenjuje se da je funkcionalnost sustava detaljne podzemne odvodnje cijevnom drenažom slaba.
  • Kartiranje povremeno ili učestalo plavljenih područja. Izrađeno je korištenjem radarskih Sentinel-1 snimaka u C mikrovalnom pojasu elektromagnetskog spektra, Europske svemirske agencije (ESA). Analizirane su snimke šireg područja Grada Kutine iz razdoblja jeseni 2016. godine do proljeća 2019. godine u programu Q-GIS ver. 3.4 i programu SAGA. U promatranom razdoblju utvrđena učestalost i trajanje plavljenja.
  • Bonitetno vrednovanje kartiranih tala.
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.