fbpx
 • Izvještavanje o održivosti i izrada strategija o održivosti (ESG strategija) – na temelju CSRD/ESRS, prijelaz s izvještavanja na temelju GRI standarda na ESRS i/ili ISSB/IFRS
 • izrada izvještaja o održivosti (ESG izvještaja)
 • analiza ugljičnog otiska
 • procjene životnog ciklusa proizvoda (LCA)
 • kartiranje lanca vrijednosti poduzeća
 • dužna pažnja (due dilligence)
 • procjena dvostruke materijalnosti (utjecaja, rizika i prilika) s utvrđivanjem kvalitativnih i kvantitativnih pragova
 • uključivanje dionika u procjenu dvostruke materijalnosti, preporuke za upravljačka i nadzorna tijela
 • sveobuhvatna procjena nečinjenja značajne štete (DNSH načelo) gospodarskih djelatnosti (provjera naziva)
 • procjena taksonomski prihvatljivih i usklađenih gospodarskih djelatnosti/aktivnosti
 • izrada plana kapitalnih ulaganja (CapEx) za proširenje taksonomski usklađenih djelatnosti i/ili usklađivanje taksonomski prihvatljivih djelatnosti
 • edukativne radionice (CSRD/ESRS, ESRS za mala i srednja poduzeća, Taksonomija EU-a, ugljični otisak, bioraznolikost i ekosustavi, održivo korištenje i zaštita voda i morskih resursa, prijelaz na kružno gospodarstvo, …)
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.