fbpx
 • GAP analiza zahtjeva ISSB-a/IFRS standarda i/ili regulatornih zahtjeva EU-a u pogledu održivosti i sadašnjeg stanja izvještavanja (na primjer, izvještavanje na temelju GRI standarda)
 • Izrada strategija o održivosti (ESG strategija) – na temelju međunarodno priznatih okvira i standarda, kao na primjer, GRI, ISSB/IFRS, SASB, ESRS, itd.
 • Priprema izvještaja o održivosti (ESG izvještaj) – na temelju međunarodno priznatih okvira i standarda, kao na primjer, GRI, ISSB/IFRS, SASB, ESRS, itd.
 • Analiza ugljičnog otiska
 • Procjene životnog ciklusa proizvoda (LCA)
 • GAP analiza i provjera usklađenosti s propisima
 • Priprema propisa I drugih zakona
 • Pravna mišljenja
 • Oblikovanje i pregled politika
 • Priprema pravnih dokumenata I pregled
 • Analiza sudske prakse
 • Odnosi s tijelima vlastima
 • Edukacija i izgradnja kapaciteta
 • Inicijative za održivost
 • Održivo financiranje

Oikon MEA Ltd. je konzultantska tvrtka za održivi razvoj i ekologiju sa sjedištem u Dubaiju, UAE, koja pokriva područje Bliskog istoka i Afrike. Za više informacija, posjetite: https://oikonmea.ae/

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.