fbpx

Laboratorij za monitoring i istraživanje velikih zvijeri i ekologiju kralježnjaka provodi različite aktivnosti s ciljem utvrđivanja antropogenih utjecaja na populacije velikih zvijeri, medvjeda, vuka i risa, ali i na čitav niz drugih skupina srednjih i velikih sisavaca.

U tom smislu Laboratorij provodi monitoringe prijelaza divljih životinja preko struktura posebno izgrađenih za prijelaz divljih životinja, posebice velikih zvijeri, preko autocesta, stradavanja divljih životinja od prometa, prati utjecaj ostalih linijskih struktura (plinovodi, željezničke pruge i dr.) izgrađenih u staništima velikih zvijeri kao i utjecaj drugih antropogenih struktura (vjetroelektrane, odlagališta otpada i dr.) na njihove populacije.

Istraživanja koja se provode u okviru Laboratorija usmjerena su na utvrđivanje rasprostranjenosti, područja kretanja, fragmentacije staništa, brojnosti te prehrambene strukture srednjih i velikih sisavaca, posebice velikih zvijeri.

Dobiveni rezultati primjenjuju se u analizama indeksa sklonosti pojedinih vrsta životinja prema određenom tipu staništa kao osnove za utvrđivanje važnosti pojedinih područja za očuvanje stabilnih populacija istraživanih vrsta. Rezultati navedenih istraživanja i monitoringa primjenjuju se u procjenama utjecaja zahvata pri izradi dokumenata kao što su Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata, Ocjena prihvatljivosti za prirodu, Procjena utjecaja na okoliš, itd.

Za provođenje navedenih istraživanja i monitoringa koristimo suvremene metode kao što su telemetrijska praćenja životinja pomoću GPS/VHF ogrlica, metode digitalnih foto zamki, GIS analize dobivenih podataka i dr.

Voditelj Laboratorija je dr. sc. Goran Gužvica, dipl. ing. geol.

U okviru Laboratorija provođeni su/provode se sljedeći projekti:

Znanstveni radovi objavljeni u okviru Laboratorija:

  1. Gomerčić T., Gužvica G., Đuras-Gomerčić M., Frković A., Pavlović D., Kusak J., Sindičić M., Huber Đ. (2009): Variation in teeth number, teeth and skull disorders in Eurasian lynx, Lynx lynx from Croatia.- Folia Zool. 58(1): 57-65.
  1. Gužvica G, Bošnjak I, Bielen A, Babić D, Radanović-Gužvica B, Šver L (2014) Comparative Analysis of Three Different Methods for Monitoring the Use of Green Bridges by Wildlife. PLoS ONE 9(8): e106194. doi:10.1371/journal.pone.0106194
  1. Jelaska S.D., Nikolić T., Šerić-Jelaska L., Kušan V., Peternel H., Gužvica G., Major Z.(2010): Biodiversity Analyses in Dalmatia (Croatia): A Complementary Approach Using Diversity and Rarity.- Environmental Management.
  1. Kusak, J., Huber, Đ., Gomerčić, T., Schwaderer, G., Gužvica, G. (2009): The permeability of highway in Gorski kotar (Croatia) for large mammals.- Eur J Wildl Res (2009) 55: 7-21.
  1. Šver, L., Bielen, A., Križan, J., Gužvica, G. (2016): Camera Traps on Wildlife Crossing Structures as a Tool in Gray Wolf (Canis lupus) Management – Five- Years Monitoring of Wolf Abundance Trends in Croatia. PLoS ONE. 11(6): doi:10.1371/journal.pone.0156748

Izlaganja na kongresima:

  1. Gužvica G., Bošnjak I, Bielen A., Babić D., Radanović-Gužvica B., Šver L. (2015) Analysis of methods for wildlife monitoring on green bridges. Book of Abstracts. 12th Croatian Biological Congress with International Participation. Sveti Martin na Muri, Croatia, September 18 – 23, 2015. p 144. [Gužvica, G., poster]
  2. Gužvica G, Gabrić I., Protrka K., Grgurić Z., Šver L. (2015) The research of wolves in the Nature Park Biokovo – preliminary results. Book of Abstracts. 12th Croatian Biological Congress with International Participation. Sveti Martin na Muri, Croatia, September 18 – 23, 2015. p 145. [Gužvica, G., poster]
  1. Gužvica G, Šver L (2012) Praćenje negativnog utjecaja izgradnje plinovodnog sustava na funkcionalnost zelenih mostova u Hrvatskoj / Monitoring of the negative impact of the gas pipeline construction on the functionality of green bridges in Croatia. Knjiga sažetaka, 11. Hrvatski biološki kongres, Šibenik, Hrvatska, 16. – 21. 9. 2012. p. 214.
  2. Gužvica G, Tomaić J, Šver L (2012) Prvi rezultati istraživanja prisutnosti risa na području sjevernog Velebita metodom digitalnih fotozamki / The first results of lynx presence in the area of the northern Velebit using digital camera traps. Knjiga sažetaka, 11. Hrvatski biološki kongres Šibenik, Hrvatska, 16. – 21. rujna 2012., 106-107.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.