fbpx

Laboratorij za ribe i vodene ekosustave provodi istraživanja u ribarstvu, te održavanju i obnavljanju vodenih ekosustava.

Najčešće djelatnosti Laboratorija vezane su uz procjene stanja ekosustava, praćenje gospodarskih aktivnosti, obnavljanje narušenih vodnih ekosustava, biomanipulacija ihtiofaunom i slično. Istraživanja su usmjerena na procjenu prihvatljivog protoka, obnavljanje ribljih zajednica, različite teme unutar ribarstvene problematike i obilježja vodenog ekosistema, kao i biomanipulaciju radi opskrbe pitkom vodom.  

Rezultati navedenih istraživanja i praćenja primjenjuju se u različitim gospodarskim aktivnostima te procjenama utjecaja zahvata pri izradi dokumenata kao što su studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, procjena utjecaja na okoliš, ribarske studije, nulta stanja okoliša,  itd.

Za provođenje navedenih istraživanja i praćenja, stručnjaci koriste različite ribarske i limnološke metode, dok im najnovije tehnologije i senzori za daljinska istraživanja omogućuju efektivno kartiranje promjena pri određivanju biomasa, zagađenja, i bioprodukcije.

Voditelj Laboratorija za ribe i vodene ekosustave je prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, dipl. ing. biol.

Zamjenik voditelja Laboratorija je Matija Kresonja, mag. prot. nat. et amb.

Projekti:

 • Istraživanje intersticijske faune u Sloveniji na Savi
 • Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ za grupu 8: Izrada i razvoj programa praćenja za slatkovodne ribe s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja
 • Istraživanje ihtiofaune na području MHE Ilovac kod Ozlja
 • Izvedba usmjerenog ihtiološkog monitoringa na području HE Mokrice u Sloveniji
 • Usluga praćenja učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava
 • Istraživanje ihtiofaune na lijevoj obali rijeke Save u Kratečkom
 • Istraživanje faune riba i rakova na potoku Ratković u Donjem Zagorju kod Ogulina
 • Istraživanje vijuna na području Nacionalnog parka Plitvička jezera
 • Istraživanje faune riba i rakova na području rijeke Mirne u Istarskoj županiji
 • Istraživanje ihtiofaune na rijeci Muri kod naselja Donja Dubrava
 • Monitoring ihtiofaune na lokaciji Halaševo u Osječko-baranjskoj županiji
Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.