Laboratorij za ribe i vodene ekosustave provodi istraživanja u ribarstvu, te održavanju i obnavljanju vodenih ekosustava.

Najčešće djelatnosti Laboratorija vezane su uz procjene stanja ekosustava, praćenje gospodarskih aktivnosti, obnavljanje narušenih vodnih ekosustava, biomanipulacija ihtiofaunom i slično. Istraživanja su usmjerena na procjenu prihvatljivog protoka, obnavljanje ribljih zajednica, različite teme unutar ribarstvene problematike i obilježja vodenog ekosistema, kao i biomanipulaciju radi opskrbe pitkom vodom.  

Rezultati navedenih istraživanja i praćenja primjenjuju se u različitim gospodarskim aktivnostima te procjenama utjecaja zahvata pri izradi dokumenata kao što su studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, procjena utjecaja na okoliš, ribarske studije, nulta stanja okoliša,  itd.

Za provođenje navedenih istraživanja i praćenja, stručnjaci koriste različite ribarske i limnološke metode, dok im najnovije tehnologije i senzori za daljinska istraživanja omogućuju efektivno kartiranje promjena pri određivanju biomasa, zagađenja, i bioprodukcije.

Voditelj Laboratorija za ribe i vodene ekosustave je prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić, dipl. ing. biol.

Projekti:

Istraživanje intersticijske faune u Sloveniji na Savi

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.