fbpx

Voditeljica Zavoda: dr. sc. Božica Šorgić

Kontakt: e-mail


Oikon d.o.o. sa svojim Zavodom za okolišno inženjerstvo i krajobraz pokriva područje zaštite okoliša te je jedan od vodećih u Hrvatskoj i regiji. Primarni dokumenti koje izrađuje su procjena utjecaja na okoliš (PUO), strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) te izrada programa praćenja stanja okoliša.

Posebnost su veliki infrastrukturni razvojni projekti na kojima smo sudjelovali pružanjem brojnih usluga, kao što su:

  • Procjene utjecaja na okoliš (PUO) za više od 1.000 km autocesta i njihovih inačica – približno 80 % novoizgrađenih autocesta u Hrvatskoj i BiH;
  • Stotine kilometara magistralnih cesta – približno 30 % novoizgrađenih cesta;
  • Stotine kilometara željezničkih pruga – približno 80 % novoizgrađenih ili planiranih pruga;
  • Gotovo 1.000 km magistralnog plinovoda;
  • Više od 135 projekata obnovljivih izvora energije;
  • Više od 60 projekata marikulture;
  • Veliki energetski zahvati, npr. dalekovodi;
  • Više od 40 strateških procjena o utjecaju na okoliš (SPUO);
  • Više od 700 projekata zaštite okoliša.

Što je ujedno i dokaz da imamo neusporedivo iskustvo u izradi procjena utjecaja na okoliš za velike razvojne projekte u Hrvatskoj i regiji.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.