fbpx

Voditelj Zavoda: Branimir Radun

Kontakt: e-mail


S više od 225 završenih projekata, Oikon je glavni pružatelj usluga u svim segmentima šumarstva, poljoprivrede i vegetacije, spremnika ugljika, korištenja zemljišta i kartiranja pokrova zemljišta u Hrvatskoj.

Naše usluge uključuju razvoj planova gospodarenja šumama (razvili smo PGŠ-ove za 15% hrvatskih šuma u privatnom vlasništvu), opsežne proračune biomase i spremnika ugljika, studije izvodljivosti (biomasa, poljoprivreda, šumarstvo i kulture kratke ophodnje), dendrokronološke studije itd.

Oikon ima bogato iskustvo i znanje u kartiranju pokrova zemljišta. Razvili smo CORINE bazu pokrova zemljišta (CLC) i analizu promjena, uključujući izvještavanje cjelokupnog hrvatskog državnog područja za referentne godine: 1980., 1990., 2000., 2006. (za što smo od revizora dobili vrlo dobru ocjenu, a do tada se to dogodilo samo jednom u povijesti kartiranja CLC-a na europskoj razini) 2012. i 2018. Naše metode prate i promiču kriterije i smjernice najbolje prakse te imaju za cilj osigurati točnost, kvalitetu i dosljednost karata i pratećih baza podataka.

Naš interdisciplinarni tim visoko obučenih stručnjaka može provesti opsežne terenske kampanje za prikupljanje relevantnih podataka na nacionalnoj razini, kao i za primjenu svih relevantnih tehnologija poput daljinskih istraživanja, sustava za opažanje Zemlje, GIS-a i geostatističkih tehnika i tehnologija (UAV fotogrametrija, satelitska i UAV multispektralna analiza podataka, obrada satelitskih SAR podataka, LIDAR). Naš je profesionalan fokus na preciznom i ekonomičnom pristupu rješavanju problema na svim našim projektima, održavajući pritom potrebnu razinu točnosti prostornih podataka i tematskih detalja.

Također, neprestano širimo i razvijamo svoje znanje formalnim i neformalnim obrazovanjem kadrova, kao što su sudjelovanja na konferencijama, tečajevima, ljetnim školama i sl. To je vrlo važno jer se GIS, daljinska istraživanja i druge tehnologije razvijaju ubrzano, a mi želimo zadržati vodeću poziciju u korištenju te tehnologije.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.