fbpx

Voditeljica Zavoda: Andreja Pavlović

Kontakt: e-mail


Tijekom godina Oikon je također postao glavni pružatelj konzultantskih usluga i tehničke pomoći na projektima zaštite prirode. Izradili smo više od:

  • Više od 250 projekata zaštite prirode
  • Više od 120 projekata praćenje stanja prirode i okoliša,
  • 100 specijalističkih studija,
  • 100 glavnih ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
  • 30 dugoročnih i znanstvenih projekata i
  • 30 planova upravljanja u Hrvatskoj i regiji.

Oikon ima značajno iskustvo u inventuri flore, faune i staništa koristeći se pritom modernim tehnikama terenskih istraživanja (foto-zamke, ultrazvučni detektori, ornitološki radar, GPS ogrlice/čipove za obilježavanje i praćenje životinja, različita biološka istraživanja i uzorkovanja ovisno o ciljanoj taksonomskoj skupini) kao i tehnikama daljinskih istraživanja (aero/satelitske snimke, različiti senzori i loggere), a sve u prostorno ekspliciranom obliku putem GIS-a i alata za analize daljinski prikupljanih podataka (RS). Posebno smo ponosni što smo bili dio projekta integracije u EU Natura 2000 (Croatia EU Natura 2000 Integration Project – NIP), koji je ujedno najveći projekt u Hrvatskoj vezan uz inventarizaciju faune, a na kojem smo mi pružali konzultantske usluge za terenska istraživanja i laboratorijsku obradu za inventuru 11 taksonomskih skupina: Actinopterygii i Cephalaspidomorphi, Amphibia i Reptilia, Aves, Chiroptera, Decapoda, Lepidoptera, Odonata, Plecoptera, i Trichoptera.

Nadalje, imamo neusporedivo iskustvo na projektima kartiranja staništa gdje smo praktički postavili standarde, pružajući sve što je potrebno za tu kompleksnu aktivnost. Osim provedbe kartiranja staništa velikih razmjera na cijelom području Republike Hrvatske prije 15 godina (cijelo kopneno i morsko područje) i detaljnog kartiranja gotovo svih hrvatskih zaštićenih područja (nacionalni parkovi i parkovi prirode), pružili smo treninge te potporu na područjima ICT-ja, daljinskih istraživanja i GIS-a na nizu sličnih projekata u susjednim zemljama. Nedavno smo na projektu u Turskoj pružali tehničku pomoć jačanju nacionalnog sustava zaštite prirode u implementaciji zahtjeva Nature 2000.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.