fbpx

Završna konferencija projekta kartiranja morskih staništa

13. listopada 2023. – danas je u Nacionalnom parku Brijuni održana završna konferencija „Hrvatska ispod valova“ projekta „Usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata u području očuvanja morskog okoliša, budući da je njegov rezultat cjelovita karta za minimalno 51 % površine morskih staništa za hrvatski dio Jadrana, te veća dostupnost podataka o morskoj bioraznolikosti vezana uz rasprostranjenost vrsta i staništa, što je neophodno za ispravno i održivo korištenje morskih resursa, integralno morsko prostorno planiranje te održivo ribarstvo i turizam.

Projekt je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a provodi ga Zajednica ponuditelja: OIKON d.o.o., Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski geološki institut, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković. Podizvoditelji na projektu su: Hrvatski hidrografski institut, ECOTECH d.o.o., SCIOM d.o.o. i DVOKUT – ECRO d.o.o.

To je, također, i najveći projekt Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja do sada s ukupnim proračunom od 11.9 milijuna eura, financiran većim dijelom iz Kohezijskog fonda EU.

Ukupno trajanje provedbe projekta je 25 mjeseci, a očekivani završetak je do kraja listopada ove godine.

U okviru ovog projekta Oikon je radio na sljedećim aktivnostima:

  • kartiranje obalnih stanišnih tipova korištenjem daljinskih istraživanja i terenskih in situ metoda,
  • provedbu kartiranja morskih staništa do 5. razine nacionalne klasifikacije morskih staništa korištenjem direktnih in situ metoda kartiranja – drop-down kamera,
  • kartiranje pridnenih stanišnih tipova (do 5. razine nacionalne klasifikacije morskih staništa) do razine vidljivosti korištenjem satelitskih snimaka i aerofotogrametrijskih podloga,
  • integraciju podataka kartiranja nastalih primjenama daljinskih istraživanja i akustičkih metoda kartiranja u jedinstvenu kartu morskih staništa,
  • kartografsku generalizaciju te izradu karte morskih staništa i prateće baze prostornih podataka,
  • topološku kontrolu kvalitete izrađene karte.

Više informacija o projektu objavit ćemo po njegovu završetku, odnosno početkom studenog ove godine.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.