Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju vodeća je licencirana i akreditirana konzultantska tvrtka/istraživački institut na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i regiji. U svoje 23 godine iskustva, ova privatna i neovisna tvrtka uspješno je odradila više od 1.400 ugovora za preko 300 zadovoljnih klijenata.

Područja u kojima Oikon djeluje su zaštita prirode i okoliša, industrijska ekologija, obnovljivi izvori energije, upravljanje prirodnim resursima, ekološko modeliranje, krajobrazne analize i projektiranje, geografski informacijski sustavi (GIS), daljinska istraživanja i ICT, okolišno pravo, politika i ekonomija, studije izvodljivosti, te upravljanje programima i projektima.

Oikon ima status znanstvenog instituta koje mu je 2003. dodijelilo nadležno Ministarstvo. Ovlašten je za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, nositelj je licencije za izradu šumskogospodarskih planova, ima dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, i registriran je za obavljanje geodetske djelatnosti.

Od 2019. godine Oikon je UNIGIS studijski centar i ulazna točka za studente iz devet zemalja Jugoistočne Europe (Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije) koji pohađaju online akademski studij iz geoinformatike s diplomom ili certifikatom Sveučilišta u Salzburgu.

U prosincu 2020. proširili smo svoje poslovanje na Sloveniju otvaranjem u Ljubljani podružnicu OIKON SI, Inštitut za trajnostni razvoj d.o.o. – konzultantska tvrtka i institut s izuzetno širokim spektrom usluga i specijalnosti iz područja održivog razvoja, jedinstvenu u regiji. Više info: ovdje.

Snažna vjera tvrtke u etičko korporativno upravljanje, kontinuiranu edukaciju talentiranih djelatnika, vodstvo i inovacije, visoku kvalitetu upravljanja, društvenu odgovornost, usredotočenost na potrebe klijenata i kvalitetu pruženih usluga stvorila je u javnosti percepciju stručnosti i pouzdanosti. Nadalje, kvaliteta Oikonovih usluga i proizvoda temelji se na integriranom sustavu upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti prema najvišim međunarodnim ISO standardima.


Organizacijska struktura

Oikon je podijeljen na četiri zavoda: Zavod za okolišno inženjerstvo, Zavod za zaštitu prirode i krajobraz, Zavod za upravljanje prirodnim resursima te Zavod za pravo, politiku i ekonomiju okoliša. Ima i četiri laboratorija: Laboratorij za daljinska istraživanja i GIS, Laboratorij za istraživanje i monitoring velikih zvijeri i ekologiju kralježnjaka, Laboratorij za ribe i vodene ekosustave, te Laboratorij za znanost o podacima.

Oikon je srednje veliko poduzeće koje zapošljava stručnjake koji pokrivaju čak 18 strukovnih područja, od kojih je 11 doktora znanosti, 11 znanstvenika registriranih pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 6 inženjera ovlaštenih pri Hrvatskoj komori arhitekture i inženjera u graditeljstvu, Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskoj komori inženjera geodezije, te 2 PMP stručnjaka certificiranih od strane Project Management Instituta u SAD-u. Uz to, Oikon ima i razgranatu mrežu od dvjestotinjak vanjskih suradnika.

Svi naši stručnjaci koriste modernu, vrhunsku, profesionalnu i specijaliziranu opremu, hardver i softver, čime mogu odraditi zahtjevna istraživanja te pružiti visokostručne usluge.

Sve to, uz iskustvo rada s klijentima u Hrvatskoj i inozemstvu (Slovenija, BiH, Kosovo, Crna Gora, Albanija, Cipar, Velika Britanija, Turska) te na projektima financiranim sredstvima multi- i bilateralnih razvojnih agencija, raznih MFI-ja, Vlade ili pak iz privatnih izvora, Oikon je općenito priznat kao jedna od vodećih konzultantskih tvrtki na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.